Espacio publicitario

Cercle-IdEA critica la falta d’interés mostrat en estos anys per Sd’A i el PP

La corporació municipal aprovà per unanimitat, en març de 2021, el Pla Local de Residus d’Alginet, però continua sense posar-se en marxa, pendent que l’ajuntament faça encara la licitació i adjudicació del contracte de recollida de residus.

Després d’un llarg període d’adaptació, en el qual els ajuntaments s’havien d’aplicar en la reducció dels residus urbans que es generen, el passat 9 d’abril es va publicar la Llei 7/2022 de residus i sòls contaminats per a una economia circular. Aquesta llei inclou en el seu títol VIIé l’establiment, a partir de gener de 2023, d’un impost que grava el lliurament de residus per eliminar-los en abocadors autoritzats. Un impost que hauran de pagar els ajuntaments, com a responsables de fer que es puguen aconseguir els objectius de reducció que s’estableixen a través dels Plans Locals de Residus.

Així, en una estimació que ha fet el Consorci Ribera i Valldigna per a 2023, els municipis de la comarca hauran de pagar de mitjana aproximadament 5,07 € per habitant, encara que el que correspon a cada municipi varia molt, en funció dels residus que es preveu que aportarà cadascun. D’aquesta manera, municipis que ja estan aplicant la recollida selectiva com Sant Joanet (2,48 €), Manuel (2,55 €), Alcàntera de Xúquer (2,89 €), Sumacàrcer (3,19 €), Càrcer (3,35 €) o Antella (3,56 €), s’estima que pagaran entre un 30% i un 50% menys que la mitjana.

En el cas d’Alginet, que té aprovat el seu Pla de Residus fa ja quasi dos anys, el cost anual estimat per habitant és de 5,35 €, el que d’acord amb les previsions del Consorci suposarà un total de 73.995,25 € per a 2023, si no s’aconsegueix reduir els residus que es preveu que Alginet aportarà als abocadors autoritzats.

El problema, segons s’apuntava des del grup municipal Cercle-IdEA, és que l’actual equip de govern va relegar la implantació del nou sistema de recollida que es preveu en el Pla de Residus aprovat, a que siga la nova empresa adjudicatària del contracte de recollida de fem la que porte a cap aquesta implantació. Perquè el contracte actual acabà en maig de 2019, el prorrogaren per dos anys més, però ara mateix, més d’un any i mig després, continuen amb la pròrroga de la pròrroga, la licitació encara no s’ha fet, i la implantació del nou sistema encara tindrà també el seu període necessari per a la conscienciació i adaptació dels veïns al nou sistema de recollida.

Alginet, a 26 de desembre de 2022

Grup Municipal Cercle-IdEA Alginet

Espacio Publicitario

Deja un comentario