Espacio publicitario

El començament o finalització dels anys hàbils, l’associació sempre està més burocratitzada,
per l’organització de l’Assemblea Ordinària, que informen de la gestió de la junta i la
programació que pretenem realitzar, la participació en el Fòrum en les reunions de la junta
siguen o no oficials sempre es realitza obertes als socis i de vegades als simpatitzants, tenim
clar que la participació i implicació fan que les associacions estiguen més vives.
L’any 2022 ha estat un any important per al Fòrum. Pas a Pas ens anem fent-se lloc com a
Associació Memorialística al País Valencià, costa molt i en mostes ocasions ens sembla que hi
ha interessos o interessats, el què continue costant. Per al Fòrum el que importa es M.H.D.
A estat un any on hem començat a introduir a les aules el Projecte Educatiu «No Oblidem»,
amb el patrocini de la Mancomunitat i la FVMP, s’ha realitzat els panells una peça
d’informació amb una visualitat molt interessant. Que anirà rodant pels IES, Col·legis i sales
on els ho demanen.
S’han realitzat les I Jornades de M.D. de l’Alcoià i Comtat, juntament i el patrocini de la
FVMP, la col·laboració dels Ajuntaments i el seu personal, GVA-Qualitat Democràtica i
destacant l’ajuda de CAMDE-PV., desenrotllant-se les jornades als tres municipis,
Cocentaina, Alcoi i Muro, un treball important.
La resta de les activitats que teníem programats a la memòria del 2022, en la seva majoria
s’han anat realitzant juntament amb altres que hem anat programant, procurant implicar
altres associacions i persones. Tenint una rellevant implicació i participació.
Cal destacar que per primera vegada l’acte que férem a l’Alqueria d’Asnar, entrega d’un
expedien als familiars de Vicente Torregrossa, que va ser alcalde duran tota la II República
del 1931 al 1939, de banc documental que Fòrum anem adquirint als ministeris de Defensa-
Cultura d’expedients dels judicis sumaríssims als Represaliats, condemnats i de vegades
executats de la dictadura i repressió franquista, un acte molt emotiu juntament i envoltat de
l’exposició d’Artistes de l’Exili i la Lluita.
Queda pendent i sembla que la burocràcia entre administracions ha finalitzat, el Monument
a les víctimes del franquisme i la Guerra Civil, que és col·locarà a Cocentaina, esperem
que sega una realitat el 2023.

A la programació del 2023 és una continuïtat del que anem realitzant en aquests darrers
anys i alguns són el nostre ADN del Fòrum, com «L’Arxiu documental d’Expedient i Banc
Oral», «Continuar Introduint a les aules i la societat, el «No Oblidem», entre altres activitats,
sempre buscant la implicació de les Associacions, Col·lectius i administracions.
Invitem a totes i tots, «Amb veu però sense vot» i estan interessats a conéixer al Fòrum els
seus treballs i implicació a buscar la «Veritat, Justícia i Reparació» dins de la Memòria
Democràtica.
ASSEMBLEA ORDINÀRIA 2022, a celebrar el dimecres dia 1 de febrer del 2023, a les 18:00
h en primera convocatòria i les 18:30 h en segona, al Centre Social Real Blanc Cocentaina.
ORDÉN DEL DIA:
1.- Lectura i aprovació el acta anterior del 20-01-2022. (Assemblea 2021)
2.- Projecció d’un vídeo de les activitats que hem realitzat o participat el Fòrum, bé com a
entitat o persones lligades a ell.
3.- Balanç per part del president, Àlex Barber 2022
4.- Informació per part del secretari, Bernardo Reig de les altes i baixes de les sòcies i socis
del Fòrum.
6.- Informe per part del tresorer, Eugenio Insa de l’estat de comptes de 2022 i pressupost de
2023.
7.- Presentació per part d’Àlex Barber del programa d’activitats a realitzar el 2023.
8.- Precs i preguntes.

Espacio Publicitario

1 COMENTARIO

Deja un comentario