Espacio publicitario

Castelló,3 de febrero Castelló de la Plana

Ayer a partir de las 19:00, en el Menador, Espacio Cultural de la Universitat Jaume I (UJI) en el centro de Castelló, empezó la presentación del libro “ Carles Mulet, una temporada en el Senat”, junto al protagonista y los dos coautores del libro, los periodistas Emma Zafón y Jordi Maura, acto conducido por la concejal de Castelló, Verònica Ruiz.

Al poco de empezar, un grupo de 10 personas entraron dentro del acto, con carteles insultantes hacia Mulet y Ruiz, y empezaron a gritar e insultar gravemente a ambos, y fuera, en el recibidor del espacio cultural, otro grupo de fascistas, empezaron a pitar y gritar. Fuera había una inauguración de una exposición fotográfica sobre los trabajos de exhumaciones al cementerio de Castelló, organizada por el grupo de investigación de Memoria Histórica de Castelló. Se agredió por parte de uno de los fascistas al miembro de este colectivo, Juan Luis Porcar. Presente en la presentación de la exposición estaba la diputada de Podemos Marisa Saavedra o la Subdelegada del Gobierno a Castelló.

Al final al acudir la Policía Municipal se disolvió la concertación fascista, que dejó pintadas fuera del edificio .

Mulet ha afirmado que quién se ha acercado a agredir a los presentes en el acto, son del equipo de la portavoz local del PP Begoña Carrasco , entre ellos Alejandro Sanz Sobrino, con quien comparte fotos y comités de partido, o Javier Torres, miembro de su candidatura municipal y ejecutiva local, o Carlos Revert Gil, secretario de área de Universidades en la misma ejecutiva. También estaba presente Norberto Domínguez de Abogados Cristianos, entidad fascista que ha estado toda la semana asediando por redes tanto a Mulet como la rectora de la UJI por la cesión del espacio cultural a la editorial Onada por presentar este libro.

Para Mulet “estos fascistas, son directamente del Partido Popular, han alimentado a un monstruo que ya no pueden controlar, les dieron alas para venir a insultarnos y amenazarnos cuando retiramos la cruz franquista del Ribalta, puesto que estas tres personas identificadas también estuvieron en la concentración ultra que nos amenazó aquel día, en la calle, pero ahora ya han traspasado todos los límites, y los envían a nuestros actos, incluso los culturales, a agredirnos. O Carrasco condena inmediatamente este acto y expulsa del PP a estos tres elementos y a otros que podrá identificar en los videos y pueden ser también miembros del PP, o entenderemos que forma parte de su estrategia de calentar el ambiente de manera intolerable. Que vengan a agredirte, cuando presentas un libro, donde había menores, es ultrapasar todos los límites. No es momento de tibiezas, o justificaciones, se tiempos de condenar el fascismo y la intolerancia y tomar medidas, o quedará claro que detrás de todo está el PP local”

Presentación libro.

PRESENTACIONES DEL LIBRO UNA TEMPORADA AL SENADO

 A pesar del incidente, una vez reunió la policía local los fascistas abandonaron el espacio y la presentación se celebró con una exitosa participación del público

Hoy, la gira de presentación continúa en Vilafamés.

Proximas cites

 • 3 de febrer, 19:30 Vilafamés, Biblioteca municipal
 • 9 de febrer, vesprada, València . Amb la presencia dels autors i  Mònica Oltra i Xavi Castillo, sala d’actes de CCOO PV. Plaça de Nàpols i Sicília 5
 • 10 de febrer, 19 hores, Cocentaina, Passeig Comtal  9.
 • 16 de febrer, Vall d’Uixó  tertúlia de “Taula i Paraula” restaurant Gaudí, a les 21:00 sopar i a les  22:00 tertúlia. ( Acte amb aforament limitat prèvia inscripció)
 • 18 de febrer, 12:00 Xodos Antigues Escoles. Carrer de les Basses 26
 • 23 de febrer, 19:30 Torreblanca, seu de Compromís, carrer de la Mar
 • 2 de Març, 19 hores, Vila-real, Casa dels Mundina ( Carrer Major Sant Jaume 39)
 • 22 de Març. Sagunt. Lloc per confirmar
 • 24 de març, Benidorm 19:00 Lloc per confirmar
 • 6 de maig, Fira del Llibre d’Ares del Maestrat

Feixistes (alguns PP ) irrompen i agredeixen ahir en la  presentació del llibre de Carles Mulet a Castelló

Castelló,3 de febrer Castelló de la Plana

Ahir a partir de les 19:00, en el Menador, Espai Cultural de la Universitat Jaume I (UJI) en el centre de Castelló, va començar la presentació del llibre “ Carles Mulet, una temporada al Senat”, junt al protagonista i els dos coautors del llibre, els periodistes Emma Zafón i Jordi Maura, acte conduit per la regidora de Castelló, Verònica Ruiz.

Al poc de començar, un grup de 10 persones van entrar dins l’acte, amb cartells insultants cap a Mulet i Ruiz, i van començar a escridassar i insultar greument a ambdós, i fora, en el rebedor de l’espai cultural, un alte grup de feixistes,  van començar a pitar i cridar. Fora hi havia una inauguració d’una exposició fotogràfica sobre els treballs d’exhumacions al cementeri de Castelló, organitzada pel grup de recerca de Memòria Històrica de Castelló. Es va agredir per part d’un dels feixistes al membre d’este col·lectiu, Juan Luis Porcar. Present en la presentació de l’exposició estava la diputada de Podemos Marisa Saavedra o la Subdelegada del Govern a Castelló.

Al final a l’acudir la Policia Municipal es va dissoldre la concertació feixista, que va deixar pintades fora de l’edifici .

Mulet ha afirmat que qui s’ha arrimat a agredir als presents en l’acte, són de l’equip de la portaveu local del PP Begoña Carrasco , entre ells  Alejandro Sanz Sobrino, amb qui comparteix fotos i comitès de partit,  o Javier Torres, membre de la seua candidatura municipal i executiva local, o Carlos Revert Gil, secretari d’àrea d’Universitats en la mateixa executiva. També estava present Norberto Domínguez de Abogados Cristianos, entitat feixista que ha estat tota la setmana assetjant per xarxes tant a Mulet com a la rectora de la UJI per la cessió de l’espai cultural a l’editorial Onada per presentar aquest llibre.

Per a Mulet “aquests feixistes, són directament del Partido Popular, han alimentat a un monstre que ja no poden controlar, els van donar ales per vindre a insultar-nos i amenaçar-nos quan vam retirar la creu franquista del Ribalta, ja que estes tres persones identificades també van estar en la concentració ultra que ens va amenaçar aquell dia, en el carrer, però ara ja han traspassat tots els límits, i els envien als nostres actes, fins i tot els culturals, a agredir-nos. O Carrasco condemna immediatament aquest acte i expulsa del PP a aquests tres elements i a altres que podrà identificar en els vídeos i poden ser també membres del PP, o entendrem que forma part de la seua estratègia de calfar l’ambient de manera intolerable. Que vinguen a agredir-te, quan presentes un llibre, on hi havia menors, és ultrapassar tots els límitsNo és moment de tebieses, o justificacions, es temps de condemnar el feixisme i la intolerància i prendre mesures, o quedarà clar que darrere de tot està el PP local

Presentació llibre.

PRESENTACIONS DEL LLIBRE UNA TEMPORADA AL SENAT

A pesar de l’incident, un cop va aplegar la policia local els feixistes van abandonar l’espai i la presentació es va celebrar amb una exitosa participació del públic

Avui, la gira de presentación continua a Vilafamés.

 • 26 de gener a les 19:30, Paterna, Seu de Compromís, C/Ausiàs March 2
 • 27 de gener, 18:00 Monòver. Llibreria Antigona, carrer Pablo VI
 • 27 de gener, 20:30 Novelda Seu de Compromís. Dr Fleming 40
 • 1 de febrer, 17:30 Dénia
 • 2 de febrer, 19:00 , Castelló de la Plana . Sala d’actes del Menador (Plaça Hort dels Corders) Amb la presencia dels autors: Carles Mulet, Jordi Maura i Emma Zafón i la presentació a càrrec de Vero Ruiz.
 • 3 de febrer, 19:30 Vilafamés, Biblioteca municipal
 • 9 de febrer, vesprada, València . Amb la presencia dels autors i  Mònica Oltra i Xavi Castillo, sala d’actes de CCOO PV. Plaça de Nàpols i Sicília 5
 • 10 de febrer, 19 hores, Cocentaina, Passeig Comtal  9.
 • 16 de febrer, Vall d’Uixó  tertúlia de “Taula i Paraula” restaurant Gaudí, a les 21:00 sopar i a les  22:00 tertúlia. ( Acte amb aforament limitat prèvia inscripció)
 • 18 de febrer, 12:00 Xodos Antigues Escoles. Carrer de les Basses 26
 • 23 de febrer, 19:30 Torreblanca, seu de Compromís, carrer de la Mar
 • 2 de Març, 19 hores, Vila-real, Casa dels Mundina ( Carrer Major Sant Jaume 39)
 • 22 de Març. Sagunt. Lloc per confirmar
 • 24 de març, Benidorm 19:00 Lloc per confirmar
 • 6 de maig, Fira del Llibre d’Ares del Maestrat
Espacio Publicitario

Deja un comentario