Espacio publicitario

● El Grup Parlamentari ha aconseguit el recolzament dels seus socis
del Botànic per a aprovar una PNL que prevendrá estrés, ansietat,
esgotament i depressió en el llocs de treball

VALÈNCIA 08/02/23 El Grup Parlamentari Unides Podem-Esquerra Unida ha
aconseguit el recolzament dels seus socis del Botànic per a aprovar demà una
Proposició no de llei sobre les noves psicopatologies en els entorns laborals i
l’erradicació d’aquestes.

La PNL insta al Consell a realitzar, a través de l’Invassat (Institut Valencià de Seguretat i
Salut en el Treball), un informe anual sobre la salut mental en el treball associat entre
d’altres als casos d’estrés, ansietat, esgotament i depressió. Es deu fer amb una base
dades pròpia i anàlisis estadístiques sobre la incidència d’aquests casos per sector i
activitat professional, incloent també l’edat i la perspectiva de gènere, com també
integrant les condicions laborals en funció dels salaris, el tipus de contracte i els
horaris. I amb base en aquest informe s’elaborarà una estratègia valenciana sobre
psicopatologies associades al treball que en garantisca una prevenció, detecció i
tractament adequats, a més del seu reconeixement com a malalties laborals.

El diputat Ferran Martínez ha explicat que “el canvi del model productiu i la
terciarització de l’economia, en marxa des de fa més de 40 anys, han donat lloc a un
major control i monitorització dels treballadors, uns límits cada vegada més difusos de
les jornades laborals, el creixement de serveis d’atenció interpersonal o la incertesa
sobre el propi futur laboral que expliquen l’augment vertiginós de les psicopatologies

associades al treball i segons la VII Enquesta Nacional de Condicions de Treball, el 60 %
dels enquestats considerava que el treball ha agreujat o produït la seua depressió”.

Al mateix temps, la PNL insta al Consell a demanar al Govern d’Espanya a fer efectives
polítiques que garantisquen una millora dels salaris, la reducció de la precarietat i la
temporalitat en els contractes, com també la seua col·laboració amb les comunitats
autònomes per a la prevenció, la detecció i el tractament de les psicopatologies
associades al treball.

Martínez insisteix que “la Comunitat Valenciana ha de poder crear un pla de xoc propi
contra l’estrès laboral i per a aturar la tendència a l’alça de la depressió en la nostra
societat. Hem de poder establir un pla propi que siga també exemple per a la resta de
comunitats, capaç de fer front a les noves realitats dels entorns de treball, perquè
puguen revertir la tendència a l’alça de les psicopatologies associades al treball en les
nostres societats”.

Espacio Publicitario

Deja un comentario