Espacio publicitario

Un grup de veïns de Campament, a Paterna, ha registrat una nova associació veïnal per a millorar la
participació amb l’ajuntament i amb els comerços del barri. L’associació busca millorar la mobilitat i
l’accessibilitat en el transport públic, ampliar els serveis dels centres de salut amb especial atenció a les
persones majors o amb alguna discapacitat, sense oblidar la neteja de voreres, de solars, del manteniment
de parcs, jardins i la millora de la convivència en general.
El barri de Campament disposa actualment de dos centres de salut, un d’Atenció Primària que no disposa
de metge d’urgències després de les 3 de la vesprada, ni tampoc els dissabtes i, un centre Sanitari Integrat
amb poques especialitats, que actualment disposa de salut mental infantil, odontologia per a adults, una
unitat de salut sexual i una unitat de rehabilitació. L’associació veïnal considera que s’hauria d’ampliar el
servei d’urgències del centre de salut a les vesprades o l’especialitat de traumatologia en el centre del
carrer València, entre altres.
La federació d’associacions veïnals de Paterna FAVEPA, dóna suport a la creació d’una nova associació
veïnal que permeta la posada en marxa de la Junta de barri. Campament és l’únic barri dels nou del
municipi on encara no ha sigut possible la constitució de la junta de barri. Per a la federació, els
mecanismes de la participació ciutadana com les juntes de barri no s’hauria de bloquejar ni per
l’ajuntament ni per les associacions veïnals. La Carta de Participació Ciutadana és una ordenança
municipal aprovada pel Plé i vigent en l’actualitat que no s’està complint, no es convoquen els consells
sectorials, ni els pressupostos participatius, ni s’adonen dels pressupostos anuals en el Consell Territorial
de Participació Ciutadana.
Segons explica el president de la federació d’associacions veïnals, Isabelo Juárez: “La constitució de les
juntes de barri, del Consell Territorial de Participació Ciutadana o dels diferents consells sectorials és
necessari per a involucrar als ciutadans i les ciutadanes en la presa de decisions públiques que
posteriorment tenen repercussió en la vida del municipi.” Juárez que també és impulsor de la nova
associació indica: “Una nova associació veïnal representativa de les persones del barri que tinga com a
objectiu promoure el desenvolupament, defensar els interessos i vetlar pels drets del veïnat, així com
col·laborar amb l’administració local és sempre una notícia positiva per a Paterna.”

Espacio Publicitario

Deja un comentario