Espacio publicitario

Esquerra Unida, Compromís i Podem d’Onil s’unixen en una candidatura conjunta en les pròximes eleccions municipals.
Susana Ortiz, Vero Vílchez i Helena Mira encapçalaran aquesta candidatura, totes tres conegudes per la participació activa a la política i l’associacionisme local.
“Com que la nostra manera de treballar, entendre la política i prioritzar la despesa pública són molt semblants, considerem que, en un poble com Onil, és més positiu sumar en aquest sentit que dividir”, destaquen des de la candidatura colivenca.
“Treballarem perquè el nostre Ajuntament siga el més transparent possible i oferirem a la població informació contrastada, amb la finalitat que la ciutadania conega la realitat municipal”.
“Considerem que és important unir forces per a millorar la situació d’Onil i poder definir línies polítiques coherents. Els nostres objectius són que Onil torne a ser un referent industrial, donar a l’esport
colivenc la importància que mereix, la millora de la neteja viària i la recuperació del centre històric entre d’altres”, remarquen les candidates.
“Per aquests motius, signem el preacord per a confluir juntes en les properes eleccions municipals de 2023, perquè Onil mereix un govern que atenga les prioritats de les colivenques i colivencs”.

—————————————————————————
Esquerra Unida, Compromís y Podemos se unen en una candidatura conjunta en las próximas elecciones municipales.

Susana Ortiz, Verónica Vílchez y Helena Mira encabezan esta candidatura, las tres conocidas por su participación activa en la política y el asociacionismo local.
“Dado que nuestra manera de trabajar, entender la política y priorizar el gasto público son muy similares, consideramos que, en un pueblo como Onil, es más positivo sumar en este sentido que
dividir”, destacan desde la candidatura colivenca.
“Trabajaremos para que el Ayuntamiento sea lo más transparente posible y ofreceremos a la población información contrastada, de modo que la ciudadanía conozca la realidad municipal”.
“Consideramos que es importante unir fuerzas para mejorar la situación de Onil y poder definir líneas políticas coherentes. Nuestros objetivos son que Onil vuelva a ser referente industrial, dar al deporte
colivenc la importancia que merece, la mejora de la limpieza viaria y la recuperación del centro histórico, entre otros”, remarcan las candidatas.
“Por esto, firmamos el preacuerdo para confluir juntas en las próximas elecciones municipales de 2023, porque Onil merece un gobierno que atienda las prioridades de les colivenques i colivencs”.
Signat – firmado: Susana Ortiz – Podem (centre de la foto), Helena Mira – Compromís (esquerra), Verónica Vílchez – EUPV (dreta).

Espacio Publicitario

Deja un comentario