Espacio publicitario

El Govern contesta ara per escrit al senador de Compromís, Carles Mulet que “la construcció de l’autovia A-7 entre Vilanova d’Alcolea i L’Hospitalet de l’Infant tindria un potencial de captació de trànsit reduït enfront d’una autopista AP-7 lliure de peatge com l’actual. Com a conseqüència, en tractar-se d’una infraestructura molt costosa tant de construcció com de manteniment amb una demanda no elevada, tindria una rendibilitat socioeconòmica reduïda, a més de causar notables impactes socials i ambientals per l’ocupació de terrenys cultivats o hàbitats naturals, l’efecte barrera per a la fauna i població, la generació de soroll en paratges actualment silenciosos, alteració de la hidrologia superficial i subterrània, etc. D’aquesta manera, en l’estudi previ es va analitzar que l’alternativa més favorable era la d’actuar sobre l’autopista AP-7”

Per a Mulet, és greu que ara, amb sepulcral silenci, abandonen un projecte que era vital per a vertebrar les zones centrals i de l’interior de les comarques de Castelló“ ampliar l’actual CV10 per a convertir-la en autovia no és ni ha de ser cap apocalipsi mediambiental, és simplement ampliar el traçat, més segur, i per a minimitzar els impactes existeixen els tècnics i les mesures adequades, no poden ara exagerar un impacte insostenible per a rebutjar una infraestructura que fa dècades hauria d’estar en marxa”

Mulet ha recordat que òbviament s’ha de prevaldre el màxim respecte amb la personalitat dels pobles, el seu paisatge i economia, de manera que es desbloquege aquesta inversió i una obra tan important per a les comarques d’interior.

El senador ha insistit en la necessitat de millorar les comunicacions entre Catalunya i el País Valencià per carretera, la qual cosa suposaria nombrosos beneficis i augment en la seguretat en la N-340 i descongestionar la Ap7, una major competitivitat empresarial, així com el desenvolupament de les comarques d’interior pròximes a la A-7. “El protocol de Carreteres establia que havia d’estar executada en 2010 i en 2019 ja ens van donar llargues remetent a estudis previs, per la qual cosa presentarem noves preguntes. En teoria s’han efectuat estudis per trams d’aquesta actuació, s’ha invertit diners públics per a efectuar tot tipus d’estudis, i ara ens diuen que res de res”

El Gobierno rechaza ahora de lleno la A7 entre Vilanova y Tarragona

El Gobierno contesta ahora por escrito al senador de Compromís, Carles Mulet que “la construcción de la autovía A-7 entre Vilanova d’Alcolea y L’Hospitalet de L’Infant tendría un potencial de captación de tráfico reducido frente a una autopista AP-7 libre de peaje como la actual. Como consecuencia, al tratarse de una infraestructura muy costosa tanto de construcción como de mantenimiento con una demanda no elevada, tendría una rentabilidad socioeconómica reducida, además de causar notables impactos sociales y ambientales por la ocupación de terrenos cultivados o hábitats naturales, el efecto barrera para la fauna y población, la generación de ruido en parajes actualmente silenciosos, alteración de la hidrología superficial y subterránea, etc. De esta manera, en el estudio previo se analizó que la alternativa más favorable era la de actuar sobre la autopista AP-7”

Para Mulet, es grave que ahora, con sepulcral silencio, abandonen un proyecto que era vital para vertebrar las zonas centrales y del interior de las comarcas de Castelló, “ ampliar la actual CV10 para convertirla en autovía no es ni ha de ser ningún apocalipsis medioambiental, es simplemente ampliar el trazado, más seguro, y para minimizar los impactos existen los técnicos y las medidas adecuadas, no pueden ahora exagerar un impacto insostenible para rechazar una infraestructura que hace décadas debería estar en marcha”

Mulet ha recordado que obviamente se ha de primar el máximo respeto con la personalidad de los pueblos, su paisaje y economía, de forma que se desbloquee esta inversión y una obra tan importante para las comarcas de interior«.

El senador ha insistido en la necesidad de mejorar las comunicaciones entre Catalunya y el País Valenciano por carretera, lo que supondría numerosos beneficios y aumento en la seguridad en la N-340 y descongestionar la Ap7, una mayor competitividad empresarial, así como el desarrollo de las comarcas de interior próximas a la A-7. “El protocolo de Carreteras establecía que debía estar ejecutada en 2010 y en 2019 ya nos dieron largas remitiendo a estudios previos, por lo que vamos a presentar nuevas preguntas. En teoría se han efectuado estudios por tramos de esta actuación, se ha invertido dinero público para efectuar todo tipo de estudios, y ahora nos dicen que nada de nada”

Espacio Publicitario

Deja un comentario