Espacio publicitario

Davant el nomenament d’Alfonso Novo com a nou Director Gerent d’FGV

Des de la Federació Local de CGT-València volem fer pública la nostra repulsa davant la decisió de la nova Consellera de Medi Ambient, Aigua, Infraestructures i Territori, la Sra Salomé Pradas Ten, de nomenar Director Gerent de Ferrocarrils de la Generalitat Valenciana (FGV) al Sr. Alfonso Novo Belenguer.

Som conscients de la dificultat a la qual s’enfronta el Partit Popular valencià a l’hora de buscar persones qualificades per a ocupar càrrecs de responsabilitat entre les seues files que no estiguen involucrades en casos de corrupció. La llista d’imputats és llarga i les seues ramificacions molt àmplies.

En el cas que ens ocupa, és de sobres coneguda la trajectòria del Sr. Novo Belenguer en els tribunals i no precisament en l’exercici de la seua professió. El cas Imelsa o el Taula estan lligats al seu nom.

Des de la secció sindical de CGT-FGV, lamentem que aquest nou govern recórrega a “velles glòries” que només aconsegueixen retrotraure’ns a temps foscos tant per a la plantilla d’FGV com per a la societat valenciana en general.

Ja ha resultat sorprenent el nomenament del Sr. José Vicente Dómine Redó com a Secretari Autonòmic d’Infraestructures i Transports, qui ocupava ja el càrrec de Director General de Transports l’any 2006 quan es va produir l’accident del metro.

L’ara nomenament del Sr. Novo Belenguer és un moviment polític de la Sra. Pradas Tingues que ens causa més que perplexitat, estupor.

Si com ha declarat la Sra. Consellera es valora positivament el factor humà de les empreses públiques de la Generalitat, des de la Federació Local de CGT-València li instem que respecte a les treballadores d’FGV i no consenta que Ferrocarrils de la Generalitat Valenciana siga exemple de mal govern.

Li recordem a la Sra. Consellera que estem parlant de l’empresa pública més gran que gestiona el govern valencià i que seria desitjable que fora exemple de transparència i bon fer. No sabem si amb aquest recent nomenament podem esperar que la resta de l’organigrama siga completat amb persones els expedients de les quals siguen exemplars.

Des de CGT continuarem treballant en la defensa d’un transport públic, sostenible, de qualitat, accessible i gestionat amb transparència des del respecte a la ciutadania i a la classe treballadora.

Federació Local CGT València

Secció Sindical CGT FGV

Ante el nombramiento de Alfonso Novo como nuevo Director Gerente de FGV

Desde la Federación Local de CGT-València queremos hacer pública nuestra repulsa ante la decisión de la nueva Consellera de Medio Ambiente, Agua, Infraestructuras y Territorio, la Sra Salomé Pradas Ten, de nombrar Director Gerente de Ferrocarrils de la Generalitat Valenciana (FGV) al Sr. Alfonso Novo Belenguer.

Somos conscientes de la dificultad a la que se enfrenta el Partido Popular valenciano a la hora de buscar personas cualificadas para ocupar cargos de responsabilidad entre sus filas que no estén involucradas en casos de corrupción. La lista de imputados es larga y sus ramificaciones muy amplias.

En el caso que nos ocupa, es de sobra conocida la trayectoria del sr. Novo Belenguer en los tribunales y no precisamente en el ejercicio de su profesión. El caso Imelsa o el Taula están ligados a su nombre.

Desde la sección sindical de CGT-FGV, lamentamos que este nuevo gobierno recurra a “viejas glorias” que sólo consiguen retrotraernos a tiempos oscuros tanto para la plantilla de FGV como para la sociedad valenciana en general.

Ya ha resultado sorprendente el nombramiento del sr. José Vicente Dómine Redondo como Secretario Autonómico de Infraestructuras y Transportes, quien ocupaba ya el cargo de Director General de Transportes en el año 2006 cuando se produjo el accidente del metro.

El ahora nombramiento del sr. Novo Belenguer es un movimiento político de la Sra. Pradas Ten que nos causa más que perplejidad, estupor.

Si como ha declarado la sra. Consellera se valora positivamente el factor humano de las empresas públicas de la Generalitat, desde la Federación Local de CGT-València le instamos a que respete a las trabajadoras de FGV y no consienta que Ferrocarrils de la Generalitat Valenciana sea ejemplo de mal gobierno.

Le recordamos a la sra. Consellera que estamos hablando de la empresa pública más grande que gestiona el gobierno valenciano y que sería deseable que fuera ejemplo de transparencia y buen hacer. No sabemos si con este reciente nombramiento podemos esperar que el resto del organigrama sea completado con personas cuyos expedientes sean ejemplares.

Desde CGT vamos a seguir trabajando en la defensa de un transporte público, sostenible, de calidad, accesible y gestionado con transparencia desde el respeto a la ciudadanía y a la clase trabajadora.

Federación Local CGT València

Sección Sindical CGT FGV

Espacio Publicitario

Deja un comentario