Espacio publicitario

Companyes, The District, el congrés internacional de Fons d’Inversió, torna a reunir-se a Barcelona els dies 20, 21 i 22 de setembre d’enguany.

Els grans espoliadors de les nostres llars i el nostre territori, es trobaran per a definir les seves estratègies per a continuar enriquint-se a costa nostra. I nosaltres, les que hem de treballar per a sobreviure cada dia, tenim el deure de plantar-los cara.

La cobdícia d’especuladors i rendistes agreuja la misèria de les treballadores, amb una nova crisi capitalista i destrueix el territori que ens sosté.

Mentre la corda es tensa, governs i administracions estatals, autonòmiques i municipals s’omplen la boca amb la defensa del dret a l’habitatge a la vegada que promouen esdeveniments com The District i són còmplices dels poders econòmics que atempten contra nosaltres i les nostres vides.

Amb The District, la patronal immobiliària en connivència amb els responsables polítics, pretén llançar una nova ofensiva, convertint Barcelona- i per extensió Catalunya i Espanya- en «la capital europea» de l’especulació immobiliària en un context on ja hem patit més d’un milió de desnonaments de famílies des de 2008 i els fons voltors mantenen milers d’habitatges buits i tancats del més de mig milió de cases buides que tenim al País Valencià. I no és pas casualitat que alhora que els espoliadors de The District es reuneixen a Barcelona, també ho facen els ministres europeus i empresaris a la cimera de transports i energia.

Múltiples projectes de transformació del territori en l’estat i també en la nostra Comunitat (ports, aeroports, infraestructures), així com l’urbanisme voraç que gentrifica i turistifica els nostres barris, al costat de l’acaparament de terres per a projectes de l’oligopoli energètic… són les peces del projecte polític i econòmic que garanteix els beneficis milionaris per als especuladors i els rendistes, a costa d’expulsar-nos de les nostres llars i substituir-nos per turistes que consumisquen, de precaritzar els nostres treballs, de fer inassequible l’habitatge i de carregar-se el territori.

Les PAHS del País Valencià donem tot el nostre suport a totes les organitzacions que confluiran per a elevar un crit en defensa de les nostres vides i de construir o món millor: sindicats laborals, d’habitatge, moviments feministes, antiracistes, ecologistes i moviments veïnals. Nosaltres tenim clars quins són els nostres enemics: aquells que una vegada i una altra, sense descans i insaciables, ens assetgen, ens tiren de les nostres cases i mercadegen amb el nostre entorn, els fons voltor (Blackstone, Cerberus,..) i la banca espanyola (CaixaBank, Santander,…)

L’any passat van aconseguir rebentar la inauguració de The District ; per això enguany han hagut de traslladar la fira a l’Hospitalet. Però aquests moviments els donaran la benvinguda com es mereixen en aquesta oportunitat com hi ha poques, units per a mostrar rebuig al seu món en crisi!

Des del País Valencià donem el suport a aquesta mobilització, que posarà cara a la lluita diària de moltes organitzacions en defensa del dret a l’habitatge en tot l’estat i al nostre Pais.

Visca l’organització i i lluita perquè la por canvíe de bàndol i per a poder crear un món nou.

Sí que es pot

COMUNICADO DE LAS PAHS DEL PAIS VALENCIÀ ANTE THE DISTRICT

Compañeras, The District, el congreso internacional de Fondo de Inversión, vuelve a reunirse en Barcelona los días 20, 21 y 22 de septiembre de este año.

Los grandes espoliadores de nuestros hogares y nuestro territorio, se encontrarán para definir sus estrategias para continuar enriqueciéndose a costa nuestra. Y nosotros, las que tenemos que trabajar para sobrevivir cada día, tenemos el deber de hacerlos frente.

La codicia de especuladores y rentistas agrava la miseria de las trabajadoras, con una nueva crisis capitalista y destruye el territorio que nos sostiene.

Mientras la cuerda se tensa, gobiernos y administraciones estatales, autonómicas y municipales se llenan la boca con la defensa del derecho a la vivienda a la vez que promueven acontecimientos como The District y soN cómplices de los poderes económicos que atentan contra nosotros y nuestras vidas.

Con The District, la patronal inmobiliaria en connivencia con los responsables políticos, pretende lanzar una nueva ofensiva, convirtiendo Barcelona, -y por extensión Cataluña y España- en «la capital europea» de la especulación inmobiliaria en un contexto donde ya hemos sufrido más de un millón de desahucios de familias desde el 2008 en todo el territorio, en la Comunidad Valenciana superan las 150.000 y los fondos buitres mantienen miles de viviendas vacías y cerrados del más de medio millón de casas vacías que tenemos en el País Valencià.

Y no es casualidad que a la vez que los espoliadores de The District se reúnan en Barcelona, también lo hagan los ministros europeos y empresarios a la cumbre de transportes y energía.

Múltiples proyectos de transformación del territorio en el estado y también en nuestra Comunidad (puertos, aeropuertos, infraestructuras), así como el urbanismo voraz que gentrifica y turistifica nuestros barrios, junto al acaparamiento de tierras para proyectos del oligopolio energético… son las piezas del proyecto político y económico que garantiza los beneficios millonarios para los especuladores y los rentistas, a expensas de expulsarnos de nuestros hogares y sustituirnos por turistas que consuman, de precarizar nuestros trabajos, de hacer inasequible la vivienda y de cargarse el territorio.

Las PAHS del País Valencià damos todo nuestro apoyo a todas las organizaciones que van a confluir para elevar un grito en defensa de nuestras vidas y de construir u mundo mejor: sindicatos laborales, de vivienda, movimientos feministas, antirracistas, ecologistas y movimientos vecinales. Nosotros tenemos claros cuáles son nuestros enemigos: aquellos que una y otra vez, sin descanso e insaciables, nos acosan, nos chan de nuestras casas y mercadean con nuestro entorno, los fondos buitre (Blackstone, Cerberus,..) y la banca española (CaixaBank, Santander,…)

El año pasado consiguieron reventar la inauguración de The District ; por eso este año han tenido que trasladar la feria al Hospitalet.

Pero estos movimientos les van a dar la bienvenida como se merecen en esta oportunidad como hay pocas, unidos para mostrar rechazo a su mundo en crisis!

Desde el Pais Valencià damos el apoyo a esta movilización, que va a poner cara a la lucha diaria de muchas organizaciones en defensa del derecho a la vivienda en todo el estado y en nuestro Páis.

Viva la organización y y lucha para que el miedo cambie de bando y para poder crear un mundo nuevo.

Sí se puede¡¡

Espacio Publicitario

Deja un comentario