Espacio publicitario

L’assemblea veïnal Cuidem Benimaclet ha elaborat una alternativa a l’antic Programa d’Actuació Integrada(PAI) de Benimaclet-Est, bassada en els principis de l’urbanisme ecologista i feminista.

Fruit d’un procés participatiu de dos anys, l’assemblea veïnal Cuidem Benimaclet ha elaborat una alternativa a l’antic Programa d’Actuació Integrada (PAI) de Benimaclet-Est, que este passat diumenge va difondre mitjançant un vídeo difós a diverses plataformes sota el lema “El barri que lluitem, el barri que llaurem”.

La proposta, resumida ara en format audiovisual per a, segons apunten des de Cuidem, “facilitar la seua difusió, ja que pel moment, la proposta s’havia difós mitjançant un dossier que, per la seua forma i contingut, no es accessible per a part del veïnat de Benimaclet”.

(Dossier adjuntat a la NdP) https://drive.google.com/file/d/1ra40AZS946megbLA0rClcH13qHH3ndxJ/view

Amb ell, Cuidem Benimaclet reivindica que “en 30 anys s’han recuperat més de 40.000 metres quadrats corresponents als terrenys que en producció van ser convertits en descampats i abocadors en la dècada dels 90”. Més de 500 horts, espais verds per a les escoles i la xicalla, 7.500 metres quadrats de jardins amb més de 100 arbres plantats, centres socials – com ara el CSOA L’Horta -, fins i tot aparcaments comunitaris amb la capacitat de 300 automòbils; son alguns dels exemples citats pel col·lectiu.

“Cal fer memòria de tot allò que ha ocorregut als antics terrenys del PAI – apunten de de Cuidem Benimaclet – tant pel que fa a l’abandó y degradació a la que han sotmès els terrenys empreses i institucions, com les tasques de redignificació i reapropiació per part de les veïnes de part de la mil·lenària horta de Benimaclet que encara resisteix a este costat de la Ronda Nord”

El seu valor social i antropològic, així com el seu valor com a pulmó verd natural, son alguns dels arguments de l’assemblea veïnal front a la defensa d’un espai que “compleix la funció d’estabilitzar les temperatures i compta amb una gran riquesa en biodiversitat documentada, com ara una trentena d’espècies d’ocells, gran varietat d’insectes pol·linitzadors i plantes d’origen agrari, sortides de manera espontània o procedents de jardins

“En un context d’emergència climàtica, este paisatge periurbà és l’únic capaç d’assolir realment una transició orgànica entre la ciutat i l’horta de València”. Així i tot, recorden des de Cuidem Benimaclet: “Cal continuar treballant i cuidant tant esta part com la resta del barri, és per això que considerem que es pot dur a terme una alterativa a l’antic PAI respectant el treball fet per les veïnes durant els últims anys, que pase per no construir més edificis, sinó espais multifuncionals oberts i inclusius

“Ara Benimaclet”. La propuesta participativa de Cuidem Benimaclet para los terrenos del PAI

La asamblea vecinal Cuidem Benimaclet ha elaborado una alternativa al antiguo Programa de Actuación Integrada(PAI) de Benimaclet-Este, basada en los principios del urbanismo ecologista y feminista.

Fruto de un proceso participativo de dos años, la asamblea vecinal Cuidem Benimaclet ha elaborado una alternativa al antiguo Programa de Actuación Integrada (PAI) de Benimaclet- Este, que este pasado domingo difundió mediante un vídeo difundido en varias plataformas bajo el lema «El barrio que luchamos, el barrio que labramos».

La propuesta, resumida ahora en formato audiovisual para, según apuntan desde Cuidem, «facilitar su difusión, ya que, por el momento, la propuesta se había difundido mediante un dossier que, por su forma y contenido, no es accesible para parte del vecindario de Benimaclet».

(Dossier adjuntado a la NdP )https://drive.google.com/file/d/1ra40AZS946megbLA0rClcH13qHH3ndxJ/view

Con él, Cuidem Benimaclet reivindica que «en 30 años se han recuperado más de 40.000 metros cuadrados correspondientes a los terrenos que en producción fueron convertidos en descampados y vertederos en la década de los 90». Más de 500 huertos, espacios verdes para las escuelas y las crías, 7.500 metros cuadrados de jardines con más de 100 árboles plantados, centros sociales – como el CSOA L’Horta -, incluso aparcamientos comunitarios con la capacidad de 300 automóviles; son algunos de los ejemplos citados por el colectivo.

«Hay que hacer memoria de todo lo que ha ocurrido en los antiguos terrenos del PAI – apuntan desde Cuidem Benimaclet – tanto en lo que se refiere al abandono y degradación a la que han sometido los terrenos empresas e instituciones, como las tareas de redignificación y reapropiación por parte de las vecinas de parte de la milenaria huerta de Benimaclet que todavía resiste a este lado de la Ronda Norte»

Su valor social y antropológico, así como su valor como pulmón verde natural, son algunos de los argumentos de la asamblea vecinal frente a la defensa de un espacio que «cumple la función de estabilizar las temperaturas y cuenta con una gran riqueza en biodiversidad documentada, como una treintena de especies de aves, gran variedad de insectos polinizadores y plantas de origen agrario, salidas de manera espontánea o procedente de jardines

«En un contexto de emergencia climática, este paisaje periurbano es el único capaz de alcanzar realmente una transición orgánica entre la ciudad y la huerta de Valencia». Aun así, recuerdan desde Cuidem Benimaclet: «Hay que seguir trabajando y cuidando tanto esta parte como el resto del barrio, es por eso que consideramos que se puede llevar a cabo una alterativa en el antiguo PAI respetando el trabajo realizado por las vecinas durante los últimos años, que pase por no construir más edificios, sino espacios multifuncionales abiertos e inclusivos.

Espacio Publicitario

Deja un comentario