Espacio publicitario

Davant la proposta del govern de pujada generalitzada del 5% en les taxes i preus públics municipals, la plataforma ciutadana defensa la progressivitat i les bonificacions en totes elles, també on encara no estaven incloses, com és el cas del preu de la matrícula a l’Escola Municipal de Teatre o els preus per a l’accés a les activitats culturals programades als teatres. També ha defensat la progressivitat en l’aplicació dels percentatges a l’impost per als vehicles d’alta gamma.

Guanyar Alcoi també mostra la seua disconformitat amb la pujada de la taxa de la recollida de la brossa i el clavegueram ja que el servei és del tot insuficient.

El govern d’Alcoi ha plantejat una pujada del 5% en tots els impostos i taxes municipals. Des de la plataforma ciutadana creuen que «hem d’exigir al govern un millor finançament que ens permeta tindre més recursos i no sobrecarregar a la ciutadania amb pujades elevades de taxes i impostos» tal com assenyala el regidor de Guanyar Alcoi, Sergi Rodríguez. A més a més, «creiem necessari que aquest augment dels impostos ha de ser progressiu, és a dir, han de pagar més els qui més riquesa tinguen i menys qui menys tinga.» puntualitza Rodríguez.

Davant l’augment generalitzat dels impostos municipals des de Guanyar Alcoi ha plantejat una sèrie de modificacions com per exemple que «s’aplique la progressivitat en l’impost de circulació fent que l’impost als vehicles d’alta gamma, amb més potència, que en general tenen un major índex de contaminació i, en definitiva, un major impacte sobre la ciutat a causa del seu volum, augmente més que als cotxes amb poca potència» explica Rodríguez. Aquesta mesura ha sigut acceptada.

Per tal de fomentar i facilitar el màxim possible l’educació artística i lingüística Guanyar Alcoi ha plantejat que es mantinguen els preus del 2023 en les matriculacions del Conservatori de Música i Dansa, l’Escola Municipal de Belles Arts, i dels cursos organitzats pel Gabinet de Normalització Lingüística. Així com que s’apliquen les bonificacions previstes per a famílies nombroses, monoparentals o en l’atur, també l’Escola de Teatre. El govern ha acceptat incloure també aquestes propostes de Guanyar Alcoi.

Una altra mesura plantejada per la plataforma ciutadana ha sigut que s’inclogueren bonificacions a membres de família nombrosa, famílies monoparentals i persones en situació d’atur en els preus públics per assistència a espectacles d’arts escèniques, musicals o d’activitats en general que organitze l’àrea de cultura, tal com Guanyar a proposat altres vegades. La proposta ha sigut rebutjada pel govern argumentant que els preus ja estan molt per baix del cost real de les activitats. Per al regidor de Guanyar «És una llàstima ja que, com ja hem dit altres voltes, creiem que gaudir de la cultura i de l’educació artística és un element bàsic per a la construcció d’una ciutadania formada i crítica i per a això s’han de fer tots els esforços possibles per a facilitar i promoure’n l’accés.»

La plataforma municipalista mostra també la seua disconformitat respecte a la proposta del govern per a pujar la taxa de recollida, tractament i eliminació de la brossa i residus sòlids així com la taxa del clavegueram argumentant que és difícil justificar un augment d’aquestes taxes quan el servei que s’està prestant és insuficient. Tal com explica Rodríguez «són moltes les queixes del veïnat evidenciant que els carrers no estan nets, els contenidors moltíssimes vegades saturats i les bosses de fem s’acumulen a l’exterior. La imatge de la ciutat en el seu conjunt deixa molt a desitjar quant a la neteja i manteniment. Amb el clavegueram passa el mateix: estructures envellides que necessiten urgentment sanejament i renovació, ja que en diferents punts de la ciutat emanen olors pudents de fa anys». A més, destaca Rodríguez, «sense oferir un servei adequat no es justifica un augment de la taxa, més encara quan part important d’aquesta es destina a donar guanys a les grans multinacionals que es preocupen més pel benefici empresarial que la qualitat del servei». Des de Guanyar Alcoi «reiterem la necessitat de recuperar els serveis municipals per a assegurar-se una gestió dels serveis eficient, de qualitat i més sostenible econòmicament.»

La plataforma també ha respost a les raons esgrimides pel govern per tal d’augmentar la taxa perquè les normatives europees ens obliguen a augmentar els costos d’aquests serveis amb l’objectiu i finalitat de millorar i optimitzar la gestió: «Clar que cal que minimitzar al màxim els impactes mediambientals generats pels residus que l’acció humana produïx i nosaltres apostem decididament per aplicar polítiques de reducció, separació en origen, reciclatge i reutilització d’aquests residus. Ara bé, entenem que el primer ha de ser donar aquest servici correctament i després, evidenciant la millora, augmentar si és necessari la taxa» argumenta Rodríguez.

NdP_Sergi_PujadaTaxes 23
Espacio Publicitario

Deja un comentario