Espacio publicitario

Pensionistes de Lluita Internacionalista, 27 de gener de 2024

Les pensionistes i els pensionistes continuem perdent poder adquisitiu, no sols els presents sinó també els futurs pensionistes, conseqüència de les reformes que els governs de coalició (PSOE PODEMOS IU SUMAR) han estat aplicant: hi ha càlculs de què aquesta pèrdua del poder adquisitiu arriba a l’11%.

I ara, un decret llei en el qual s’estableix la reducció progressiva de la base de cotització dels majors de cinquanta-dos anys d’aquí a 2028. És una baixada significativa de la cotització dels perceptors del subsidi de desocupació per a majors de cinquanta-dos anys i significa una pèrdua en les seues futures pensions. En el 2023 la taxa de desocupació entre les dones està en el 14,6%, entre els homes 11,3%. La cronificació de la desocupació afecta especialment les dones majors de cinquanta-cinc anys.

Situació de les dones pensionistes

Mentre existeixin prop de 2.000.000 de pensionistes dones que estiguin cobrant menys de 800 euros, mentre prop de 2.800.000 pensionistes cobrin menys de 1.080 euros, mentre més d’un milió de dones majors de seixanta-cinc anys no cobrin cap pensió, mentre moltes dones no puguin completar les seues carreres de cotització i solen ser les primeres a ser acomiadades i les últimes a ser contractades, mentre hi hagi dones pensionistes que estan per sota del llindar de la pobresa i mentre la bretxa de gènere sigui del 33%, cal lluitar per acabar amb aquestes injustícies.

Volem celebrar la iniciativa de les companyes de COESPE-Dona de celebrar el 23 i 24 de febrer a Madrid, la I Trobada de Dones Pensionistes, i des d’aquí animem a les dones pensionistes -tant les organitzades com les no organitzades- a recolzar aquesta trobada i ens sumem completament als seus objectius assumint les seues reivindicacions que són:

El reconeixement que la pensió mínima siga igual al salari mínim interprofessional i aquest arribi al 60% del salari mitjà del país, única forma que la meitat de les pensionistes surtin de la pobresa. Les afectades principalment són dones, que com les dades i la realitat demostren som les més perjudicades, aquest reconeixement no eliminaria la bretxa existent, però almenys serviria de base per a erradicar aquesta diferència.
El reconeixement del 100% de la base reguladora que correspongués a la persona morta per a les pensions de viduïtat.
L’extensió del complement per a l’eliminació de la bretxa de gènere a totes les dones pensionistes, incloses les jubilades anteriors a febrer de 2021, a les quals han anticipat i les no contributives.
Derogació de les reformes que han endurit les condicions per a jubilar-nos. Tornar a seixanta anys com a edat de jubilació i a deu anys cotitzats per a rebre una pensió.

Entenem que aquest és un primer pas. Aquesta I Trobada no hauria de ser només el debat dels problemes, sinó un espai de treball amb la resta de la classe obrera per canviar les condicions dels i les pensionistes presents i futurs, i per la clara reivindicació de salaris dignes per a tenir pensions dignes.

Pensionistes de LI

Espacio Publicitario

Deja un comentario