Espacio publicitario

La coalició presenta una pnl a les Corts que alerta de la proliferació de fets i actes contraris a la llei en les capitals valencianes, accions que van des de l’impediment a l’accés a la informació sexual a l’aparició i pressió de grups contraris a l’avortament en centres privats com ja va denunciar Compromís per Alacant esta setmana.

8 d’abril de 2024

Compromís ha presentat una proposició no de llei (pnl) a les Corts Valencianes per a aturar la involució en drets reproductius i sexuals de les valencianes, un fet que va adquirint cada dia més velocitat amb els governs de PP i VOX a les distintes administracions com va denunciar esta setmana la coalició a Alacant després de comprovar la presència de grups ‘provida’ a les portes d’un clínica ginecològica privada al centre de la ciutat.

La proposta -iniciativa conjunta entre les portaveus de Sanitat i Igualtat, Mònica Àlvaro i Vero Díaz, respectivament- reclama al Consell protegir la pràctica de la interrupció voluntària de l’embaràs d’acord a la llei i fer complir el Codi Penal, “especialment pel que fa a l’assetjament de dones que reiteradament es produeixen en clíniques on es practica la interrupció voluntària de l’embaràs”, ha assenyalat Àlvaro.

“A les nostres capitals de província i resta de ciutats valencianes no són inusuals les persones que incompleixen la llei assetjant les dones que, no oblidem, son derivades a estos centres perquè els impedeixen exercir el seu dret en un hospital públic”, ha explicat Àlvaro.

“Tal i com ha denunciat Compromís per Alacant el govern de PP i Vox està permetent l’assetjament de grups antiavortistes davant clíniques on són derivades la majoria de dones que necessiten avortar perquè la Generalitat no facilita els avortaments en la sanitat pública com determina la llei. El codi penal també prohibeix estes persecucions a les clíniques i per això des de Compromís portem iniciatives a Les Corts per tal de protegir les dones i per tal de fer complir la llei que PP i Vox estan ignorant”, ha manifestat la diputada valencianista.

La diputada ha destacat que la proliferació de fets al carrer com els denunciats a Alacant s’emmarquen dins del clima ideològic instal·lat tras els pactes de la dreta i la ultradreta, contraris a posicionaments feministes i promotors d’activitats diverses contràries als drets reproductius de les dones. Per això, la iniciativa parlamentària insta a que l’administració no promoga, participe ni finance cap tipus d’activitat contrària a la normativa en matèria de drets reproductius i sexuals que vulneren, menyspreen i divulguen pràctiques contràries a la llibertat de les dones.

Àlvalro, alhora, ha recordat que en l’últim any han proliferat activitats com les xarles adoctrinadores en contra de les interrupcions de l’embaràs promocionades per l’Ajuntament de València, la negativa de PP i Vox d’obrir la casa de parts a Castelló; així com l’oficina antiavortament pressupostada per l’Ajuntament d’Alacant.

El cas d’Alacant i l’oficina antiavortament

Compromís per Alacant ja va denunciar esta setmana l’aparició de persones amb pancartes i missatges ‘provida’ com a part del clima creat per PP i Vox, fins ara inèdites en la ciutat. La regidora Sara Llobell ha anunciat que portarà la iniciativa parlamentària al ple de l’Ajuntament d’Alacant per a obtindré un compromís polític que defense els drets de les dones a decidir sobre la seua maternitat en una ciutat on cada dia pareix més difícil exercir-los. 

“L’ajuntament d’Alacant deixa desprotegides a les alacantines”, ha reflexionat Llobell, “l’alcalde ha assegurat que l’oficina antiavortament encoberta es posarà en marxa. Recordem que la situació en la que ens trobem és d’absoluta indefensió, ja que l’hospital general no està fent avortaments perquè tots els ginecòlegs son objectors de consciència. I ara amb la creació d’esta oficina, el que es farà serà coaccionar a les dones i no posar mesures socials reals per a aquelles dones que vulguen continuar amb el seu embaràs”.

Compromís pide al Consell acabar con los abusos contra los derechos reproductivos de las mujeres

La coalición presenta una pnl en las Cortes que alerta de la proliferación de hechos y actos contrarios a la ley en las capitales valencianas, acciones que van desde el impedimento al acceso a la información sexual a la aparición y presión de grupos contrarios al aborto en centros privados como ya denunció Compromís por Alicante esta semana.

8 de abril de 2024

Compromís ha presentado una proposición no de ley (pnl) en las Cortes Valencianas para parar la involución en derechos reproductivos y sexuales de las valencianas, un hecho que va adquiriendo cada día más velocidad con los gobiernos de PP y VOX en las distintas administraciones, como denunció esta semana la coalición en Alicante después de comprobar la presencia de grupos ‘provida’ a las puertas de un clínica ginecológica privada en el centro de la ciudad.

La propuesta -iniciativa conjunta entre las portavoces de Sanidad e Igualdad, Mònica Àlvaro y Vero Díaz, respectivamente- reclama al Consell proteger la práctica de la interrupción voluntaria del embarazo según la ley y hacer cumplir el Código Penal, “especialmente en cuanto al acoso de mujeres que reiteradamente se producen en clínicas donde se practica la interrupción voluntaria del embarazo”, ha señalado Àlvaro.

“En nuestras capitales de provincia y resto de ciudades valencianas no son inusuales las personas que incumplen la ley asediando a las mujeres que, no olvidamos, son derivadas a estos centros porque les impiden ejercer su derecho en un hospital público”, ha explicado Àlvaro.

“Tal y como ha denunciado Compromis per Alacant el gobierno de PP y Vox está permitiendo el acoso de grupos antiabortistas en clínicas donde son derivadas la mayoría de mujeres que necesitan abortar porque la Generalitat no facilita los abortos en la sanidad pública como determina la ley. El código penal también prohíbe estas persecuciones en las clínicas y por eso desde Compromís llevamos iniciativas a Las Cortes para proteger las mujeres y para hacer cumplir la ley que PP y Vox están ignorando”, ha manifestado la diputada valencianista.

La diputada ha destacado que la proliferación de hechos en la calle como los denunciados en Alicante se enmarcan dentro del clima ideológico instalado tras los pactos de la derecha y la ultraderecha, contrarios a posicionamientos feministas y promotores de actividades diversas contrarias a los derechos reproductivos de las mujeres. Por eso, la iniciativa parlamentaria insta a que la administración no promueva, participe ni financie ningún tipo de actividad contraria a la normativa en materia de derechos reproductivos y sexuales que vulneran, desprecian y divulgan prácticas contrarias a la libertad de las mujeres.

Àlvaro, a la vez, ha recordado que en el último año han proliferado actividades como las charlas adoctrinadoras en contra de las interrupciones del embarazo, promocionadas por el Ayuntamiento de València;   la negativa de PP y Vox de abrir la casa de partes a Castelló; así como la oficina antiaborto presupuestada por el Ayuntamiento de Alicante.

El caso de Alicante y la oficina antiaborto

Compromís per Alacant ya denunció esta semana la aparición de personas con pancartas y mensajes ‘provida’ como parte del clima creado por PP y Vox, hasta ahora inéditas en la ciudad. La regidora Sara Llobell ha anunciado que llevará la iniciativa parlamentaria al pleno del Ayuntamiento de Alicante para obtener un compromiso político que defienda los derechos de las mujeres a decidir sobre su maternidad en una ciudad donde cada día parece más difícil ejercerlos.  

“El Ayuntamiento de Alicante deja desprotegidas a las alicantinas”, ha reflexionado Llobell, “l’alcalde ha asegurado que la oficina antiabortos encubierta se pondrá en marcha. Recordamos que la situación en la que nos encontramos es de absoluta indefensión, puesto que el hospital general no está realizando abortos ya que todos los ginecólogos su objetores de conciencia. Y ahora con la creación de esta oficina, lo que se hará será coaccionar a las mujeres y no poner medidas sociales reales para aquellas mujeres que quieran continuar con su embarazo”.

Espacio Publicitario

Deja un comentario