Espacio publicitario

Estem fartes: L’IVASS incompleix

La Secció Sindical de CGT-IVASS convoca una manifestació el pròxim dia 6 de juny, a les 10 del matí, en la plaça de Manises per a protestar per l’augment en la quantitat de baixes en l’Institut Valencià de Serveis Socials (IVASS). Des del 2020 les baixes s’han incrementat en més d’un 200%. Les baixes per malaltia mental també han patit un important increment. Un dels motius de tanta baixa és la falta de descans del personal. L’IVASS incompleix sistemàticament els dos dies de descansos setmanals que estableix el conveni, ja moltes vegades lliurem tan sols un dia a la setmana. Cal assenyalar que el 30% dels accidents laborals són agressions i aquestes a més del mal físic produeixen un altre psicològic

Amb aquestes planilles és impossible la conciliació familiar, ja que en moltes ocasions tan sols es descansa un cap de setmana.

El 90% de la plantilla som dones i amb les funcions que exercim és quasi impossible que puguem jubilar-nos als 67 anys. Moltes de nosaltres alcem usuaris de més de 100 quilos.

Estem fartes de patir aquestes condicions de treball, per això eixim al carrer a reivindicar que es garantisquen els descansos que marca el conveni col·lectiu. Que es reduïsca el còmput anual per a poder fer efectiu aquest descans. Que s’establisca un sistema de prejubilacions per a poder avançar l’edat de jubilació i la negociació d’un nou Conveni que millore les condicions laborals de tota la plantilla.

Estamos hartas: El IVASS incumple

La Sección Sindical de CGT-IVASS convoca una manifestación el próximo día 6 de junio, a las 10 de la mañana, en la plaza de Manises para protestar por el aumento en el número de  bajas en el Instituto Valenciano de Servicios Sociales (IVASS). Desde el 2020 las bajas se han incrementado en más de un 200%. Las bajas por enfermedad mental también han sufrido un importante incremento. Uno de los motivos de tanta baja es la falta de descanso del personal.  El IVASS incumple sistemáticamente los dos días de descansos semanales que establece el convenio, ya muchas veces libramos tan sólo un día a la semana. Hay que señalar que el 30% de los accidentes laborales son agresiones y estas además del daño físico producen otro psicológico

Con estas planillas es imposible la conciliación familiar,  ya que en muchas ocasiones tan sólo se descansa un fin de semana.

El 90 % de la plantilla somos mujeres y con las funciones que desempeñamos es casi imposible que podamos jubilarnos a los 67 años. Muchas de nosotras levantamos usuarios de más de 100 kilos.

Estamos hartas de sufrir estas condiciones de  trabajo, por eso salimos a la calle a reivindicar que se garanticen los descansos que marca el convenio colectivo.  Que se reduzca el cómputo anual para poder hacer efectivo dicho descanso. Que se establezca un sistema de prejubilaciones para poder adelantar la edad de jubilación  y la negociación de un nuevo Convenio que mejore las condiciones laborales de toda la plantilla.

Espacio Publicitario

Deja un comentario