Espacio publicitario

La moció del PP contra el decret plurilingüisme dinàmic és una cortina de fum per amagar el fracàs del seu decret de Bilingüisme vigent actualment.

En una pirueta demagògica intenten avivar un falç debat per enfrontar a la societat valenciana. Ja que no és cert que la proposta de decret, que encara no està aprovat, siga inconstitucional, al contrari del que diuen, es mantenen les excepcionalitats imposades per la LUEV, pel qual es garanteix que les famílies puguen elegir la modalitat d’ensenyament que desitgen mitjançant la tria de fins a 6 nivells lingüístics diferents.

Per a Sí-Podem no es tracta d’elegir entre castellà i valencià, com venia sent fins ara, sinó com l’escola pot garantir en les millors condicions pedagògiques l’adquisició de les dues llengües oficials a la comunitat i una tercera llengua, tenint en compte la diversitat i la pluralitat contextual, com bé reflectit a l’Estatut i que desenvolupa la llei d’ús i d’ensenyament en valencià. En eixe sentit aquesta formació assegura que l’actual decret 127/2012 pel qual es regula el plurilingüisme, aprovat pel PP valencià, ha fracassat estrepitosament en el seu vessant pedagògic i només ha afavorit és fer desaparéixer l’ensenyament en valencià.

La incorporació de la tercera llengua ha sigut desastrosa. Molts poquets mestres tenen la formació en anglés per poder posar el projecte lingüístic del centre i per tant l’anglés se circumscriu a l’assignatura d’anglés, contravenint totes les recomanacions de la comunitat acadèmica experta en plans lingüístics. Aquest buit pedagògic ha facilitat al castellà, mitjançant el PPEC, incorporar-se com a llengua vehicular en àrees no lingüístiques, com socials o naturals, trencant amb els programes d’immersió lingüista i d’incorporació progressiva que tan bons resultats ha estat donant durant molt de temps.

No es pot més que afirmar que el Programa Plurilingüe introduït pel PP, atempta contra el valencià perquè en la pràctica, desapareix la immersió lingüística i la possibilitat de cursar íntegrament els estudis en valencià. Aquest nou decret intenta, de manera molt tímida, rectificar el desgavell generat per l’anterior Consell.

Per tant, és des del 2012 que s’està incomplint tant la Constitució espanyola, la qual al seu article 3 punt 2 diu que <> i el punt 3 diu que <>, com a l’estatut d’autonomia, contravenint la LUEV, al no protegir i recuperar la llengua pròpia de la Comunitat.

Una vegada més, el PP intenta instrumentalitzar l’educació, faltant a la veritat greument, amb l’únic propòsit de frenar la normalització de l’ús i ensenyament de la llengua pròpia de la Comunitat.

Espacio Publicitario

Deja un comentario