Espacio publicitario

Decidim proposa prohibir els desnonaments i establir moratòries generals de les hipoteques i lloguers, entre altres 15 mesures per combatre el Coronavirus

Alhora denúncia la recentralització i demana que la Generalitat exigisca al govern central les mesures necessàries per a la protecció efectiva de la ciutadania.

Davant l’emergència sanitària provocada pel Covid19 la Plataforma pel Dret a Decidir del País Valencià vol manifestar:

1) Que l’objectiu prioritari i comú ha de ser la defensa de la salut de la població per damunt de càlculs polítics i partidistes i d’interessos de qualsevol altra mena.

2) Que a tal fi cal que siguen els criteris del personal científic i sanitari els que marquen les pautes a seguir, així com l’exemple del combat contra el virus que es porta a terme en altres països.

3) Que en la fase actual de la pandèmia cal en primer lloc aïllar els principals focus d’infecció i preservar les zones menys contaminades, per a la qual cosa, i pel que fa a l’Estat espanyol, cal tancar immediatament Madrid, com s’ha tancat Igualada i pobles del voltant per iniciativa del Govern de Catalunya, i com es van tancar Wuhan i Milà.

4) Que cal protegir i dotar dels recursos escaients els professional i les professionals de sanitat, preservar el funcionament del sistema de salut pública i evitar-ne el col·lapse

5) Que cal que els diferents governs optimitzen i mobilitzen tots els recursos al seu abast, logístics i econòmics, incloses infraestructures i personal sanitari privats, i els posen al servei de la salut pública.

6) Que cal protegir especialment els grups més vulnerables de la població: persones majors, amb malalties cròniques, persones amb discapacitat i població empobrida amb menys recursos i menys accés a la informació i garantir els drets de tots els treballadors i les treballadores.

7) Que  cal prohibir els desnonaments i establir moratòries generals de les hipoteques i lloguers.

8) Que cal assegurar l’abastiment dels recursos bàsics per a la població i evitar l’acumulació innecessària d’aliments, eines de protecció, medecines, etc., i establir, si cal, quotes màximes de consum que en  garantesquen la proporció i l’equilibri en la distribució.

9) Que lluny d’utilitzar la crisi per posar en marxa una nova recentralització de l’estat –mesura tan dubtosament legal com manifestament ineficaç– cal gestionar-la des de criteris de proximitat i respecte a les diverses realitats culturals i nacionals i de les circumstàncies específiques en què es desenvolupa la pandèmia en cada lloc.

10) Que tant el govern d’Euskadi com el de Catalunya han posat en marxa iniciatives beneficioses per a la seua ciutadania que el govern d’Espanya ha de saber valorar i adaptar a les pròpies necessitats per comptes d’intentar avortar-les o entrebancar-ne la implementació.

11) Que instem els governs, tant el de l’Estat com especialment la Generalitat Valenciana, a posar les mesures per a garantir tant els llocs de treball de la població afectada per ERO,s, com els seus ingressos econòmics afectats per la paralització de l’activitat, així com garantir la continuïtat en el treball de les persones autònomes i pimes que no tindran ingressos pel tancament temporal de les seus activitats.

12) Que aquesta situació global d’emergència ens posa de manifest la feblesa del model econòmic emprat al País Valencià per la gran la dependència del sector de serveis, especialment del turisme estacional. Emplacem a fer un debat obert de l’administració, les institucions i la societat civil valenciana per a un canvi de model econòmic sota els paràmetres de sostenibilitat econòmica, social i ambiental.

13) Que un poder centralitzat no és garantia de millor funcionament i gestió de la crisi, més aviat al contrari, i el que cal és establir els mecanismes de coordinació de les diverses instàncies a nivell estatal, autonòmic, municipal, europeu i internacional.

14) Que instem el govern del País Valencià a exigir del govern central les mesures necessàries per a la protecció efectiva de la ciutadania, que implica la gestió d’aeroports i ports entre d’altres.

15) Que l’èxit de la lluita contra la pandèmia ha de partir de la coordinació d’esforços entre les autoritats, la societat civil i la ciutadania per a segmentar l’espai i el territori, minimitzar-ne els contagis i impedir-ne l’expansió. És una lluita col·lectiva, estesa de manera capil·lar per tota la societat, i no de l’autoritarisme i la desconfiança paternalista.

16) Fem una crida a la solidaritat, la responsabilitat i el civisme del nostre poble i animem a l’autoorganització, l’autodefensa i a la disponibilitat a la col·laboració estreta amb les persones responsables sanitàries en el combat contra la pandèmia.

Espacio Publicitario

Deja un comentario