Espacio publicitario

La coalició presenta una moció al plenari de condemna dels fets i
emplaça a Ciudadanos, soci de govern del PP, a posicionar-se en a
favor de la mateixa.
30 de novembre de 2020
Compromís ha presentat al plenari de la Diputació d’Alacant, previst este
dimecres, una moció de condemna del ‘simpa’ per valor de 8.359 euros que
el PP va fer a la Institució Ferial Alacantina l’any 2009 i que va organitzar
Carlos Mazón, llavors vicepresident i hui president de l’ens provincial
alacantí.
“Quan un escolta al PP i C’s plenar-se la boca sobre el suport als
empresaris, a les pimes, costa molt entendre quin tipus de suport és
coordinar una estafa a IFA consistent en no pagar un servei que has
utilitzat fa 11 anys. És absolutament inacceptable que C’s estiga
legitimant la tornada al poder del zaplanisme d’aquella època”, ha
considerat el portaveu de Compromís en la Diputació, Gerard Fullana.
La coalició valencianista ha assenyalat que l’Agència Valenciana Antifrau ha
emès una resolució final de la investigació, que conclou que IFA ha d’exigir
al PP d’Alacant el pagament per actes de partit com va ser el sopar d’afiliats
organitzat per Mazón aquell 25 d’abril de 2009. És la segona vegada pel que
fa al mes de novembre, que un organisme autonòmic es dirigeix a Mazón
amb una reclamació, com ja va fer el Síndic de Greuges davant la queixa de
Compromís per negar-se el PP a lliurar les factures del grup polític del PP en
la Diputació alacantina referides als anys en què Mazón era vicepresident,
de 2007 a 2011.

 

Compromís califica de estafa ‘el simpa’
de IFA que el PP y Mazón dejaron sin
pagar en 2009
La coalición presenta una moción al pleno de la Diputación de
Alicante de condena de los hechos y emplaza a Ciudadanos, socio de
gobierno del PP, a posicionarse en a favor de la misma.
30 de noviembre de 2020
Compromís ha presentado al pleno de la Diputación de Alicante, previsto
este miércoles, una moción de condena del ‘simpa’ por valor de 8.359 euros
que el PP hizo a la Institución Ferial Alicantina en 2009 y que organizó
Carlos Mazón, entonces vicepresidente y hoy presidente del ente provincial
alicantino.
“Cuando uno escucha al PP y C’s llenarse la boca sobre el apoyo a
los empresarios, a las pymes, costa mucho entender qué tipo de
apoyo es coordinar una estafa en IFA consistente en no pagar un
servicio que has utilizado hace 11 años. Es absolutamente
inacceptable que C’s esté legitimando la vuelta al poder del
zaplanismo de aquella época”, ha considerado el portavoz de Compromís
en la Diputación, Gerard Fullana.
La coalición valencianista ha señalado que la Agencia Valenciana Antifraude
ha emitido una resolución final de la investigación, que concluye que IFA
tiene que exigir al PP de Alicante el pago por actas de partido como fue la
cena de afiliados organizado por Mazón aquel 25 de abril de 2009. Es la
segunda vez este mes de noviembre que un organismo autonómico se
dirige a Mazón con una reclamación, como ya hizo el Síndic de Greuges ante
la queja de Compromís por negarse el PP a entregar las facturas del grupo
político del PP en la Diputación alicantina referidas a los años en qué Mazón
era vicepresidente, de 2007 a 2011.

Espacio Publicitario

Deja un comentario