Espacio publicitario

Marisa Saavedra, diputada en el Congrés per Castelló, reivindica la urgència de les
ajudes i recorda que la dreta va deixar caure a empreses en l’anterior crisi financera
La diputada al Congrés, Marisa Saavedra, ha participat al debat parlamentari sobre
la situació de la indústria ceràmica a la província en el que ha defensat la urgència
de les ajudes directes que, segons el president Pedro Sánchez, s’anunciaran abans
d’acabar l’any. A més, ha insistit en la importància d’aprofundir en mesures a mitjà
i llarg termini per una transició energètica cap a una major sostenibilitat i que
reduïsca la dependència del gas.

«La indústria produeix a mínims per a estalviar costos davant l’increment del preu
del gas, recurrint als ERTOs. Aquest mecanisme, que ha sostingut, en pandèmia i en
aquesta crisi, desenes de milers de llocs de treball, és importantíssim, però no és la
solució a l’actual situació. Si les empreses no garanteixen el subministrament als
clients perdran mercats front d’altres països productors. Per tant, continuarem
impulsant mesures a curt termini que sostinguen la producció i l’ocupació, i també
a mitjà i llarg termini per la sostenibilitat futura”, ha afirmat Saavedra, que ha
subratllat que el caràcter estratègic del clúster ceràmic a la província, amb un terç
de l’ocupació.

En la seua intervenció, la diputada d’Unides Podem ha explicat que el Govern
central ha anunciat un nou paquet de mesures en els pròxims dies, i que el Govern
Botànic ha aprovat ajudes directes en el pressupost de 2023 de 60 milions d’euros.
Així mateix, ha ressaltat que les dues Administracions treballen en un canvi del
model energètic, el Govern del Botànic promovent l’hidrogen verd, i donant suport
a l’instituts tecnològics de l’Energia i la Ceràmica, i l’Executiu central
fonamentalment amb el PERTE per a la descarbonització.

Saavedra també ha esmentat altres iniciatives aprovades fins al moment pel
Govern com la reducció de l’IVA en la llum i el gas, la incorporació en el Mecanisme


ibèric de les plantes de cogeneració, o la pròrroga fins a desembre de 2023 de la
flexibilització de contractes de subministrament de gas natural, així com també
ajudes directes a les indústries gasintensives que han beneficiat a 110 empreses al
País Valencià.

Ha lamentat que, mentre, la dreta «ha intentat boicotejar l’arribada de fons
europeus» i s’ha oposat a totes les mesures positives per al sector. També ha
recordat que les actuals mesures que promouen els Governs de coalició
d’esquerres no les va adoptar el PP en situacions de similar gravetat. «La dreta en
l’anterior crisi financera va deixar caure a les empreses i treballadors i va salvar als
bancs», ha sostingut.

Cal recordar que Unides Podem va presentar fa unes setmanes una bateria de
preguntes el Ministeri d’Indústria en relació a les ajudes que pensa dur a terme en
el sector tauleller, mesures que s’espera es concreten en els propers dies.

Unidas Podemos reclama en el Congreso las ayudas directas al azulejo pendientes, y
profundizar en medidas estructurales para reducir la dependencia del gas


Marisa Saavedra, diputada en el Congreso por Castelló, reivindica la urgencia de las
ayudas y recuerda que la derecha dejó caer a empresas en la anterior crisis financiera
La diputada en el Congreso, Marisa Saavedra, ha participado en el debate
parlamentario sobre la situación de la industria cerámica en la provincia en el que
ha defendido la urgencia de las ayudas directas que, según el presidente Pedro
Sánchez, se anunciarán antes de acabar el año. Además, ha insistido en la
importancia de profundizar en medidas a medio y largo plazo por una transición
energética hacia una mayor sostenibilidad y que reduzca la dependencia del gas.

«La industria produce a mínimos para ahorrar costes ante el incremento del precio
del gas, recurriendo a los ERTEs. Este mecanismo, que ha sostenido, en pandemia y en esta crisis, decenas de miles de puestos de trabajo, es importantísimo, pero no
es la solución a la actual situación. Si las empresas no garantizan el suministro a lo
clientes perderán mercados frente otros países productores. Por lo tanto,
continuaremos impulsando medidas a corto plazo que sostengan la producción y la
ocupación, y también a medio y largo plazo por la sostenibilidad futura”, ha
afirmado Saavedra, que ha subrayado que el carácter estratégico del clúster
cerámico en la provincia, con un tercio de la ocupación.

En su intervención, la diputada de Unidas Podemos ha explicado que el Gobierno
central ha anunciado un nuevo paquete de medidas en los próximos días, y que el
Gobierno Botánico ha aprobado ayudas directas en el presupuesto de 2023 de 60
millones de euros. Así mismo, ha resaltado que las dos Administraciones trabajan
en un cambio del modelo energético, el Gobierno del Botánico promoviendo el
hidrógeno verde, y apoyando en el institutos tecnológicos de la Energía y la
Cerámica, y el Ejecutivo central fundamentalmente con el PERTE para la
descarbonización.

Saavedra también ha mencionado otras iniciativas aprobadas hasta el momento
por el Gobierno como la reducción del IVA en la luz y el gas, la incorporación en el
Mecanismo ibérico de las plantas de cogeneración, o la prórroga hasta diciembre
de 2023 de la flexibilización de contratos de suministro de gas natural, así como
también ayudas directas a las industrias gasintensives que han beneficiado a 110
empresas en el País Valenciano.

Ha lamentado que, mientras, la derecha «ha intentado boicotear la llegada de
fondos europeos» y se ha opuesto a todas las medidas positivas para el sector.
También ha recordado que las actuales medidas que promueven los Gobiernos de
coalición de izquierdas no las adoptó el PP en situaciones de similar gravedad. «La
derecha en la anterior crisis financiera dejó caer a las empresas y trabajadores y
salvó en los bancos», ha sostenido.

Hay que recordar que Unidas Podemos presentó hace unas semanas una batería de
preguntas el Ministerio de Industria en relación a las ayudas que piensa llevar a cabo en el sector azulejero, medidas que se espera se concreten en los próximos
días.

Espacio Publicitario

1 COMENTARIO

Deja un comentario