Espacio publicitario

La diputada en el Congrés per Castelló, Marisa Saavedra, qüestiona la DIA favorable i
treballarà per a revertir aquesta actuació

Marisa Saavedra, diputada d’Unides Podem per Castelló s’ha reunit aquest
dijous amb Hugo Morán, Secretari d’Estat de Medi Ambient del Ministeri de
Transició ecològica, per a tractar de la Declaració d’Impacte Ambiental
favorable del macroprojecte d’instal·lació fotovoltàica MAGDA que afecta
principalment a Les Coves de Vinromà i Benlloch.

La diputada, acompanyada de Paco González, de GECEN i Aliança Verda, ha
plantejat que la DIA havia obviat informes negatius de la Conselleria
d’Agricultura de la Generalitat *Valenciana, les afectacions a l’economia
agrícola de la zona o la destrucció del mosaic agrari amb la tala de 60.000
arbres en plena producció.
També ha informat el Secretari d’Estat de la important oposició social que
aquest projecte ha activat.

Saavedra es compromet “a continuar treballant per a parar aquesta agressió en
el territori a les comarques de Castelló, i per la imprescindible planificació
pública en relació al desplegament de les energies renovables, per la ubicació
descentralitzada de les instal·lacions en llocs adequats que milloren la
producció d’energia sense afectar de manera tan negativa la vida de la gent i
menyspreant les terres de l’interior, ja tan castigades. Necessitem una transició
energètica justa i democràtica.”

El Secretari d’Estat ha remarcat que la DIA és un document entre molts altres
necessaris per a acabar realitzant un projecte, i que altres aspectes, com
l’afectació econòmica o social, plantejades a la reunió, es poden valorar en el
seu moment del procediment, fins i tot arribant recurs judicial.

També ha fet notar que diversos informes negatius de la Generalitat Valenciana
van arribar fora de termini i que per tant no es van tindre en compte.

Finalment ha afirmat que qualsevol projecte ha de rebre els permisos
corresponents de les administracions autonòmiques i locals i que aquestes
poden parar el projecte si deneguen les llicències de construcció o altres que
formen part de les seues competències.

La diputada ha plantejat que “la DIA accepta de manera molt acrítica les
valoracions i la voluntat de correcció dels impactes ambientals que expressa
l’empresa, i no té present el valor ambiental que suposa el territori cultivat i
transformat, hui i durant segles per l’activitat humana”.

Després de l’entrevista, Marisa Saavedra destaca que si que hi ha possibilitats
de parar aquest projecte destructiu per les comarques afectades i no desitjat
pel veïnat, intervenint en les fases del procediment encara pendents i declarant
la incompatibilitat amb altres usos del sol o qualificació dels terrenys. És un
tema que es compromet a tractar amb la gent afectada i l’Administració
autonòmica.

Unides Podem se reúne con el secretario de
Estado de Medio Ambiente e insta a parar «la
agresión al territorio» de la Magda

La diputada en el Congreso por Castelló, Marisa Saavedra, cuestiona la DIA favorable
y trabajará para revertir esta actuación
Marisa Saavedra, diputada de Unidas Podemos por Castelló se ha reunido este
jueves con Hugo Morán, Secretario de Estado de Medio Ambiente del Ministerio de
Transición ecológica, para tratar de la Declaración de Impacto Ambiental favorable
del macroproyecto de instalación fotovoltàica MAGDA que afecta principalmente
en Les Coves de Vinromà y Benlloch. Ha cuestionado la DIA favorable y ha instado
a paralizar «esta agresión al territorio» y apostar por una transición energética
justa , democrática y respetuosa con el medio ambiente.

La diputada, acompañada de Paco González, de GECEN y Alianza Verde, ha
planteado que la DÍA había obviado informes negativos de la Consellería de
Agricultura de la Generalitat Valenciana, las afectaciones a la economía agrícola de
la zona o la destrucción del mosaico agrario con la tala de 60.000 árboles en plena
producción.
También ha informado al Secretario de Estado de la importante oposición social
que este proyecto ha activado.

Saavedra se compromete “a continuar trabajando para parar esta agresión en el
territorio en las comarcas de Castelló, y por la imprescindible planificación pública
en relación al despliegue de las energías renovables, por la ubicación
descentralizada de las instalaciones en lugares adecuados que mejoran la
producción de energía sin afectar de manera tan negativa la vida de la gente y
despreciando las tierras del interior, ya tan castigadas. Necesitamos una transición
energética justa y democrática.”

El Secretario de Estado ha remarcado que la DÍA es un documento entre otros
muchos necesarios para acabar realizando un proyecto, y que otros aspectos, como

la afectación económica o social, planteadas a la reunión, se pueden valorar en su
momento del procedimiento, incluso llegando recurso judicial.

También ha hecho notar que varios informes negativos de la Generalitat Valenciana
llegaron fuera de plazo y que por lo tanto no se tuvieron en cuenta.

Finalmente ha afirmado que cualquier proyecto tiene que recibir los permisos
correspondientes de las administraciones autonómicas y locales y que estas
pueden parar el proyecto si deniegan las licencias de construcción u otras que
forman parte de sus competencias.

La diputada ha planteado que “la DIA acepta de manera muy acrítica las
valoraciones y la voluntad de corrección de los impactos ambientales que expresa
la empresa, y no tiene presente el valor ambiental que supone el territorio
cultivado y transformado, hoy y durante siglos por la actividad humana”.

Después de la entrevista, Marisa Saavedra destaca que sí que hay posibilidades de
parar este proyecto destructivo por las comarcas afectadas y no deseado por el
vecindario, interviniendo en las fases del procedimiento encara pendientes y
declarando la incompatibilidad con otros usos del sol o calificación de los terrenos.
Es un tema que se compromete a tratar con la gente afectada y la Administración
autonómica.

Espacio Publicitario

Deja un comentario