Espacio publicitario

La diputada en el Congrés i candidata a les Corts per Unides Podem-EU visita
diverses experiències productives en les dues comarques

La diputada en el Congrés i cap de llista de la candidatura d’Unides Podem-EU
a les Corts per la circumscripció de Castelló, Marisa Saavedra, ha visitat les
comarques de l’Alt Palància i Millars, amb la finalitat de conéixer de primera mà
diverses iniciatives positives, agroalimentàries i de cura del territori i els seus
sectors productius. Es tracta d’experiències de bones pràctiques a potenciar,
que fan front a amenaces com els processos de concentració de la distribució,
la falta de relleu generacional, el declivi de l’agricultura minifundista, la sequera
o els recents incendis.

La visita va començar amb una reunió amb els gerents de la Cooperativa de
Viver, un model d’integració de l’agricultura tradicional permetent la seua
rendibilitat mitjançant processos de millora en els canals de distribució amb un
important posicionament en el mercat agroalimentari especialitzat en productes
de qualitat i ecològics. Un referent en l’Economia social i la dinamització
econòmica en la ruralitat.

A continuació va visitar a la pedania dels Calpes, a la Pobla d’Arenós, Alt
Millars. Allí va poder apreciar els terribles efectes de l’incendi del passat mes de
març, iniciat a Vilanova de la Reina, així com el resultat dels treballs de

recuperació de terres impulsats per
l’associació local Agricolaris. La
conseqüència directa de la
recuperació d’aquestes terres
impulsada per aquesta iniciativa
ciutadana ha sigut minimitzar l’efecte del
foc

sobre el nucli de població, “això evidencia la necessitat de recuperar, com
venim plantejant des de fa anys, l’agricultura de muntanya com a fórmula
complementària a la ramaderia extensiva i les extraccions forestals sostenibles
en la lluita contra els incendis forestals” ha expressat Saavedra, juntament amb
el compromís d’assegurar el suport de les administracions a aquestes
iniciatives ciutadanes tan valuoses.

A la vesprada es va realitzar una visita a la finca El Campillo, a la Xèrica,
acompanyada d’Iván González, candidat a l’alcaldia de Xèrica d’EUPV, Jesús
Monleón, coordinador comarcal d’aquesta formació i Manuel Ibáñez. Aquesta
finca, amb més de 60 hectàrees destinades al cultiu de l’olivera, és ja un
referent en pràctiques sostenibles i també en model de comercialització dirigit a
clients internacionals. En la reunió amb el gerent de l’explotació, l’expert en
olivicultura Miguel Abad, es van valorar com molt positives les mesures
d’autosuficiència i els sistemes d’eficiència hidrològica que implementen, però
sobretot es va posar en relleu la necessitat d’impulsar canvis profunds en la
gestió del cultiu tradicional, amb un paper més dinàmic de les cooperatives
locals i també la millora en la legislació per a potenciar i protegir els productes
agropecuaris de major qualitat i els seus canals de distribució.

La diputada i candidata d’Unides
Podem-EU ha afirmat que “és
fonamental potenciar aquestes
experiències i pràctiques positives que
innoven, generen riquesa i dinàmiques que garanteixen un futur sostenible a
les nostres comarques, que posen en valor el territori, que ens doten d’eines
davant les amenaces que afrontem”. La diputada que des del Congrés ha
defensat l’Economia social i l’Agricultura i la pesca sostenibles, ha assegurat
que “continuarem treballant, també des de les Corts per un canvi de model
econòmic, agropecuari i de gestió del territori que ens faça més forts i resilients
garantint la nostra sobirania alimentària i el futur per a sectors essencials”.

Saavedra destaca los proyectos agroalimentarios
sostenibles que impulsan el Alto Palancia y el

Mijares

La diputada en el Congreso y candidata a las Corts por Unides Podem-EU visita
diversas experiencias productivas en las dos comarcas

La diputada en el Congreso y cabeza de lista de la candidatura de Unides
Podem-EU a Les Corts por la circunscripción de Castelló, Marisa Saavedra, ha
visitado las comarcas de El Alto Palancia y Mijares, con el fin de conocer de
primera mano diversas iniciativas positivas, agroalimentarias y de cuidado del
territorio y sus sectores productivos. Se trata de experiencias de buenas

prácticas a potenciar, que hacen
frente a amenazas como los procesos de
concentración de la distribución, la falta
de relevo generacional, el declive
de la agricultura minifundista, la sequía o
los recientes incendios.
La visita comenzó con una reunión con los gerentes de la Cooperativa de Viver,
un modelo de integración de la agricultura tradicional permitiendo su
rentabilidad mediante procesos de mejora en los canales de distribución con un
importante posicionamiento en el mercado agroalimentario especializado en
productos de calidad y ecológicos. Un referente en la Economía social y la
dinamización económica en la ruralidad.
A continuación visitó a la pedanía de Los Calpes, en la Puebla de Arenoso, Alto
Mijares. Allí pudo apreciar los terribles efectos del incendio del pasado mes de
marzo, iniciado en Villanueva de Viver, así como el resultado de los trabajos de
recuperación

de tierras impulsados por la asociación local Agricolaris. La consecuencia
directa de la recuperación de estas tierras impulsada por esta iniciativa
ciudadana ha sido minimizar el efecto del fuego sobre el núcleo de población,
“esto evidencia la necesidad de recuperar, como venimos planteando desde
hace años, la agricultura de montaña como fórmula complementaria a la
ganadería extensiva y las extracciones forestales sostenibles en la lucha contra
los incendios forestales” ha expresado Saavedra, junto con el compromiso de
asegurar el apoyo de las administraciones a estas iniciativas ciudadanas tan
valiosas.

Por la tarde se realizó una visita a la
finca El Campillo, en la Jérica,
acompañada de Iván González,
candidato a la alcaldía de Jérica de
EUPV, Jesús Monleón, coordinador
comarcal de esta formación y Manuel
Ibáñez. Esta finca, con más de 60 hectáreas destinadas al cultivo del olivo, es
ya un referente en prácticas sostenibles y también en modelo de
comercialización dirigido a clientes internacionales. En la reunión con el
gerente de la explotación, el experto en olivicultura Miguel Abad, se valoraron
como muy positivas las medidas de autosuficiencia y los sistemas de eficiencia
hidrológica que implementan, pero sobre todo se puso en relieve la necesidad
de impulsar cambios profundos en la gestión del cultivo tradicional, con un
papel más dinámico de las cooperativas locales y también la mejora en la
legislación para potenciar y proteger los productos agropecuarios de mayor
calidad y sus canales de distribución.
La diputada y candidata de Unides Podem-EU ha afirmado que “es
fundamental potenciar estas experiencias y prácticas positivas que innovan,
generan riqueza y dinámicas que garantizan un futuro sostenible en nuestras
comarcas, que ponen en valor el territorio, que nos dotan de herramientas ante
las amenazas que afrontamos”. La diputada que desde el Congreso ha
defendido la Economía social y la Agricultura y la pesca sostenibles, ha
asegurado que “seguiremos trabajando, también desde les Corts por un cambio
de modelo económico, agropecuario y de gestión del territorio que nos haga
más fuertes y resilientes garantizando nuestra soberanía alimentaria y el futuro
para sectores esenciales”.

Espacio Publicitario

1 COMENTARIO

Deja un comentario