Espacio publicitario

Cesc Roig, diputat de Compromís ha visitat Alaquàs i ha recordat els avanços del
Botànic en diversitat i ha alertat de l’amenaça que representa l’extrema dreta.
Marta Murciano, candidata a l’alcaldia d’Alaquàs per Compromís, destacada
activista i directora del CEIP Ciutat de Cremona durant el govern del PP, ha
denunciat la falta de prioritat del consistori cap a les persones pertanyents al
col·lectiu LGTBIQ+ i amb diversitat funcional al seu municipi. «Ens trobem en un
moment on hi ha molts casos de violència contra grups vulnerables que acaben,
fins i tot, en intents de suïcidi», explica Murciano, «per això volem introduir
programes específics oberts i transversals amb participació ciutadana i

associativa, personal educatiu, de serveis socials i de la policia local».
Compromís, a través de la seua cap de llista a Alaquàs, Marta Murciano, ha
demanat unes «oficines obertes» en les quals la joventut s’empodere i gaudisca
dels espais i dels recursos municipal. «Volem que siguen aquestes persones les
protagonistes de les seues pròpies activitats, amb control i capacitat de decisió»,
ha recalcat Murciano, «trobem inspiració en programes que s’estan
desenvolupant a nivell autonòmic i que incideixen en la formació policial
específica i en l’apoderament de les persones diverses, des de les seues
vivències i la seua sexualitat».
Cesc Roig, diputat de Compromís ha visitat la ciutat per a donar suport a la
candidatura de Murciano i ha afegit que «hi ha una extrema dreta que assenyala
els col·lectius LGTBIQ+ i que va del braç de la dreta tradicional. Per això,
proposem un Pacte Valencià contra l’Homofòbia que municipalitze les polítiques a
favor de la diversitat, amb formació específica per a les policies locals».
Roig ha destacat el treball d’aquests anys de Botànic en pro dels drets LGTBIQ+,
amb lleis pioneres a tots els nivells. «Hem reconegut els drets, ara toca
blindar-los. La societat civil sap el que necessita, el nostre paper és
empoderar-la», ha recalcat Roig, «per això tenim serveis com l’Orienta, que volem
que a més d’estar en les grans ciutats tinguen presència comarcal. Aquests
col·lectius han de saber que tenen espais on trobar-se, reconéixer-se i construir
un món més lliure i divers»

“Marta Murciano, de Compromís Alaquàs,
reclama políticas abiertas a grupos vulnerables

y jóvenes LGTBIQ+”

Cesc Roig, diputado de Compromís que ha visitado Alaquàs, ha recordado los
avances del Botànic en diversidad y ha alertado de la amenaza que representa la
extrema derecha
Marta Murciano, candidata a la alcaldía de Alaquàs por Compromís y destacada
activista y directora del CEIP Ciutat de Cremona durante el gobierno del PP, ha
denunciado la falta de prioridad del consistorio respecto a las personas
pertenecientes al colectivo LGTBIQ+ i con diversidad funcional en su municipio.
«Nos encontramos en un momento donde hay muchos casos de violencia contra
grupos vulnerables que acaban, incluso, en intentos de suicidio», explica
Murciano, «por eso queremos introducir programas específicos abiertos y
transversales con participación ciudadana y asociativa, personal educativo, de
servicios sociales y de la policía local».

Compromís, a través de su cabeza de lista en Alaquàs, Marta Murciano, ha
pedido unas «oficinas abiertas» en las que los y las jóvenes se empoderen y
disfruten de los espacios y recursos de los que dispone el ayuntamiento.
«Queremos que sean estas personas las protagonistas de sus propias
actividades, con control y capacidad de decisión», , ha recalcado Murciano,
«Encontramos inspiración en programas que se están desarrollando a nivel
autonómico y que inciden en la formación policial específica y el empoderamiento
de las personas diversas, desde sus vivencias y su sexualidad».
Cesc Roig, diputado de Compromís que ha visitado la ciudad para apoyar la
candidatura de Murciano, ha añadido que «hay una extrema derecha que está
señalando a los colectivos LGTBIQ+ y que va de la mano de la derecha
tradicional. Por eso estamos proponiendo un Pacto Valenciano contra la
Homofobia que municipalice las políticas a favor de la diversidad, con formación
específica para las policías locales».
Roig ha destacado la labor de estos años de Botànic en pro de los derechos
LGTBIQ+, con leyes pioneras a todos los niveles. «Hemos reconocido los
derechos, ahora toca blindarlos. Y para eso, la sociedad civil sabe lo que
necesita, nuestro papel es empoderarla», ha recalcado Roig, «por eso tenemos
servicios como el Orienta, que queremos que además de estar en las grandes
ciudades tengan presencia comarcal. Estos colectivos deben saber que tienen
espacios donde encontrarse, reconocerse y construir un mundo más libre y
diverso».

Espacio Publicitario

Deja un comentario