Espacio publicitario

La secció sindical de Bomberes i Bombers Forestals (BB.FF) de CGT al País Valencià difonen un vídeo en el qual se’ls veu advertint a la consellera Elisa Núñez dels perills de prescindir de 300 agents i lamenten que l’incendi de Montitxelvo els estiga donant la raó.

Les Bomberes i Bombers Forestals de CGT al País Valencià han difós un vídeo d’una conversa amb la consellera de Justícia i Interior, Elisa Núñez, responsable del seu servei, en la qual es pot escoltar com li adverteixen del perill que suposa prescindir del personal de reforç davant el context de canvi climàtic que patim. En el vídeo s’escolta un bomber forestal, delegat de CGT en la Societat Valenciana de Gestió Integral dels Serveis d’Emergències (SGISE), en la concentració realitzada dilluns passat -on es denunciava que no s’augmentara el període de contractació del Personal de Reforç del Servei de Bombers i Bomberes Forestals- dir-li a la consellera “si per desgràcia el dimecres es declara un incendi forestal, ve un temporal d’aire, vosté cridarà als serveis d’altres províncies quan acaba de manar a 300 persones al carrer”.

Des de la secció sindical de BB.FF de CGT expliquen que “lamenten que s’haja complit la predicció del company” i consideren que “el retrocés del servei d’emergència davant el nou escenari d’incendis forestals, amb el context del canvi climàtic, iniciat per la nova consellera és d’una gran irresponsabilitat política i humana”. “Dir que la contractació de reforç només es pot allargar sota una situació d’emergència denota el total desconeixement del Pla Especial d’Incendis Forestals – actiu tot l’any-, la realitat del territori valencià i la seua tendència a Incendis Forestals fora d’estacionalitat, així com del reglament de Bomberes Forestals on detalla totes les competències que tenim en el medi natural” recorden des de CGT.

CGT BB.FF es van concentrar el dilluns 30 d’octubre a les portes de la ciutat administrativa Nou d’Octubre per a denunciar que el passat 26 d’octubre de 2023 amb tan sols 5 dies de preavís, la Consellera de Justícia Elisa Núñez va confirmar que no augmentarà el període de contractació del personal de reforç del Servei de Bombers i Bomberes Forestals, enviant així al voltant de 300 persones a l’atur en finalitzar octubre, el dia 31. I afigen: “La Consellera no ens ha manifestat cap pla ni iniciativa per a millorar aquest servei i millorar la seua gestió que tant ha criticat en les seues primeres intervencions en les Corts, i no hem obtingut cap informació sobre el Primer Conveni Col·lectiu SGISE ja signat per la part social i empresa”.

Bomberos Forestales lamentan que el incendio de Montitxelvo les dé la razón

La sección sindical de Bomberas y Bomberos Forestales (BB.FF) de CGT en el País Valenciano difunden un video en el que se les ve advirtiendo a la consellera Elisa Núñez de los peligros de prescindir de 300 agentes y lamentan que el incendio de Montitxelvo les esté dando la razón.

Las Bomberas y Bomberos Forestales de CGT en el País Valenciano han difundido un video de una conversación con la consellera de Justicia e Interior, Elisa Núñez, responsable de su servicio, en la que se puede escuchar como le advierten del peligro que supone prescindir del personal de refuerzo ante el contexto de cambio climático que padecemos. En el video se escucha a un bombero forestal, delegado de CGT en la Sociedad Valenciana de Gestión Integral de los Servicios de Emergencias (SGISE), en la concentración realizada el pasado lunes -donde se denunciaba que no se aumentara el periodo de contratación del Personal de Refuerzo del Servicio de Bomberos y Bomberas Forestales- decirle a la consellera “si por desgracia el miércoles se declara un incendio forestal, viene un temporal de aire, usted va a llamar a los servicios de otras provincias cuando acaba de mandar a 300 personas a la calle”.

Desde la sección sindical de BB.FF de CGT explican que “lamentan que se haya cumplido la predicción del compañero” y consideran que “el retroceso del servicio de emergencia ante el nuevo escenario de incendios forestales, con el contexto del cambio climático, iniciado por la nueva consellera es de una gran irresponsabilidad política y humana”. “Decir que la contratación de refuerzo solo se puede alargar bajo una situación de emergencia denota el total desconocimiento del Plan Especial de Incendios Forestales – activo todo el año-, la realidad del territorio valenciano y su tendencia a Incendios Forestales fuera de estacionalidad, así como del reglamento de Bomberas Forestales donde detalla todas las competencias que tenemos en el medio natural” recuerdan desde CGT.

CGT BB.FF se concentraron el lunes 30 de octubre en las puertas de la ciudad administrativa Nou d’Octubre para denunciar que el pasado 26 de octubre de 2023 con tan solo 5 días de preaviso, la Consejera de Justicia Elisa Núñez confirmó que no aumentará el periodo de contratación del personal de refuerzo del Servicio de Bomberos y Bomberas Forestales, enviando así alrededor de 300 personas al paro al finalizar octubre, el día 31. Y añaden: “La Consejera no nos ha manifestado ningún plan ni iniciativa para mejorar este servicio y mejorar su gestión que tanto ha criticado en sus primeras intervenciones en las Cortes, y no hemos obtenido ninguna información sobre el Primer Convenio Colectivo SGISE ya firmado por la parte social y empresa”.

Espacio Publicitario

Deja un comentario