Espacio publicitario

Reunits els i les representants dels grups municipals de Compromís Per Paterna i Paterna Sí Pot i d’acord en les mateixes postures en referència a la nota de premsa publicada pel PSOE al dia de hui, comuniquem:

  1. Que ambdues formacions han estat durant esta última setmana, i fins a l’últim moment, demanant a l’alcalde, Juan Antonio Sagredo, l’ajornament de la junta de govern local atenent a la petició pública del Consell Territorial de Participació quant a l’ajornament al mes d’octubre per encetar un procés d’informació primer i de Participació després.
  2. No entenem la celeritat per part de l’alcalde d’aprovar este pressupost deixant a un costat a la ciutadania (Juntes de Barri i Consell Territorial de Participació). En concret, respectar la data per encetar un procés d’informació primer i de participació després. Nosaltres hem apostat sempre per la transparència i, per això, no podem aprovar un pressupost que no està complet, i del que no s’ha donat suficient informació a la ciutadania.
  3. Entenem com una irresponsabilitat haver votat a favor el pressupost presentat quan compta en un informe de l’interventor alertant que l’expedient presentat a la Junta de Govern Local es troba incomplet: sense estat d’ingressos, sense adjuntar pressupost anual GESPA, FIICV i en contra també de les recomanacions de la secretaria en quan a terminis i procediments per a la seua aprovació. Tampoc s’inclogueren les propostes que ens feu arribar el veïnat.
  4. Per aquestos motius hem proposat la retirada del punt a aprovar, per tal de completar l’expedient administratiu tal i com diu l’interventor municipal, i per fer un procés de participació ciutadana més ample, tal i com demana la ciutadania.
  5. Accedirem al govern local per fer les coses d’una altra manera: amb honradesa, transparència i participació, per això demanem a l’alcalde medite la decisió presa este matí i no gire l’esquena als socis de govern i a la ciutadania.
  6. Valorem positivament que la nostra demanda de fer un increment en els pressupostos participatius d’un milió d’euros haja sigut inclosa pel PSOE, per eixe motiu estenem la mà en ares de continuar la tasca conjunta d’un govern d’esquerres com és el govern del Batà, format per a millorar la vida dels paterners i paterneres.
Espacio Publicitario

Deja un comentario