Espacio publicitario

Mauro Colomina: «La preservació del medi és compatible amb el desenvolupament econòmic i industrial»

· Des de la plataforma municipalisma s’observa amb preocupació el discurs en favor de la desprotecció per afavorir una major urbanització.

· El candidat de Guanyar Alcoi, Mauro Colomina, aposta per una planificació comarcal i racional del territori i pel «sòl industrial mancomunat».

Recentment, des d’algun sector de l’àmbit empresarial de les nostres comarques, està llançant-se el missatge de la incompatibilitat del creixement amb la preservació del medi. En el context d’un fòrum empresarial i en presència del Conseller d’Economia, des de FEDAC s’ha proposat «flexibilitzar» la normativa per afavorir la urbanització.

Des de Guanyar Alcoi, Mauro Colomina, ha volgut eixir al pas d’un anàlisi que considera erroni: «Lluny de ser una problema, la riquesa natural del nostre terme municipal és un motor de benestar. Creiem que s’està llançant una falsa disjuntiva entre desenvolupament i protecció del medi ambient. Eixe debat ja està superat afortunadament i hem de deixar enrere els anys on es sacrificava el medi en favor de beneficis a curt termini que no reporten benestar i posen en perill el desenvolupament futur. A tots ens ve al cap el cas de Serelles, per exemple».


Colomina posa també com a exemple els successius i fracassats projectes per urbanitzar la Canal, posant en perill l’aqüífer que abasteix la ciutat: «En primer lloc, hem de deixar de mesurar els beneficis a curt termini i en els diners que uns pocs poden guanyar amb els recursos del conjunt de la població, es tracta de planificar a llarg termini un creixement sostenible que ens permeta gaudir del nostre entorn a nosaltres i a les futures generacions. Aquesta política de desprotecció és la que ha portat moltes ciutats al col·lapse ambiental, a viure pitjor i, en última instància, a la mort de la ciutat».

Per això, front a la política de campanar, Guanyar proposa un projecte de planificació comarcal: «El primer de tot, actualment comptem amb polígons amb sòl inutilitzat. Cal llavors potenciar que aquest sòl s’utilitze i les administracions han d’invertir perquè aquestes zones siguen atractives i estiguen ben acondicionades. A més, hi ha espai a les nostres comarques per ubicar nou sòl industrial, per suposat, el que no té sentit és que construïm nous espais a totes les poblacions, sense cap racionalitat, multiplicant els accessos i els serveis associats. Des de Guanyar Alcoi s’aposta per una alternativa industrial adaptada a les necessitats, on el centre ha d’estar en cuidar del que tenim i potenciar-ho i, en segon lloc, estudiar la possibilitat d’oferir sòl industrial mancomunat per aprofitar sinergies, on les administracions locals i autonòmica puguen compartir despeses, perquè l’ocupació no entén de delimitacions municipals».

ZONES LIC I ZEPA 
Respecte a les zones de protecció dels parcs naturals, englobats a la xarxa ecològica europea Natura 2000, la portaveu del grup municipal Guanyar Alcoi, Estefania Blanes, ha estat defensant que «creiem urgent regular les zones LIC (Lloc d’Interés Comunitari) i ZEPA (Zones d’Especial Protecció de les Aus) que vénen arreplegades a la Xarxa Natura 2000 i que a dia de hui des del govern autonòmic no es disposa de normativa al respecte». Aquestes reivindicacions de la portaveu s’engloben dintre de les al·legacions que ha presentat Guanyar Alcoi al Pla General Estructural.

Audio de Mauro Colomina.

Espacio Publicitario

Deja un comentario