Espacio publicitario

PODEM PLANTA ARBRES PER LA RECUPERACIÓ VERDA DE LA ZONA D’ACTIVITATS
LOGÍSTIQUES (ZAL) DE LA PUNTA

Els candidats autonòmics de Podem, Ferran Martínez, i Julià Álvaro, i la candidata municipal a l’alcaldia de València, María Oliver, acompanyats de desenes de simpatitzants, han sembrat arbres en els terrenys de la ZAL. L’objectiu de l’acció és visibilitzar la proposta de futur que planteja Podem per a aquestes instal·lacions.

Els candidats a Les Corts Julià Álvaro i Ferran Martinez, al costat de la candidata municipal a l’alcaldia de València, María Oliver, han encapçalat una sembra d’arbratge simbòlica en els terrenys de la ZAL. María Oliver ha explicat que “aquests narbres simbolitzen la nostra aposta de futur per a la ciutat. Creiem que aquest lloc, nque va patir un procés molt injust de desallotjaments, que ha sigut paralitzat per la justícia en tres ocasions, ha de canviar per a ser un actiu de la València sostenible insaludable per la qual apostem. Una València preparada per a fer front als reptes delncanvi climàtic. Les grans infraestructures tenen un gran impacte negatiu en elnnostre ecosistema, són acceleradores del canvi climàtic. No tenim una València B, igual que no tenim un planeta B, i hem de cuidar-la, perquè cuidar-la és cuidar-nos a totes”.

L’objectiu de l’acció ha sigut mostrar l’aposta de Podem per generar una ciutat verda guanyant espai al gris del ciment. Podem aposta per una ciutat més natural que ens cuide enfront dels efectes del canvi climàtic com a inundacions, desertificació, contaminació de l’aire, etc. Julià Álvaro ha explicat que “La infraestructura de la ZAL no és sol un assumpte d’ecologisme, és també un problema de salut pública. Els arbres contribueixen a netejar l’aire, que en aqueixa zona és un dels més contaminats a causa de la proximitat del port i les seues activitats. La ZAL va ser un error estratègic en el seu moment i seria un altre error continuar insistint amb ella».

«No es pot convertir això en una cosa cimentada sinó que precisament el que hem d’anar és a un procés de descimentar, de desurbanitzar, perquè el que no pot ser és que estiguem parlant del Canvi Climàtic, de la necessitat d’una Transició Ecològica, però sempre pensem en grans coses que estan molt lluny de nosaltres i que hem de resoldre i que això servirà per a resoldre tots els problemes que tenim a nivell de Canvi Climàtic, a nivell mundial», ha explicat el candidat independent de Unides Podem a les Corts, «no, les coses se solucionen a casa, cadascun en la seua àrea de responsabilitat i per això per a nosaltres és fonamental que això no siga més ciment, sinó que siga un enllaç perfecte, un pont perfecte entre el Parc Natural del Túria i el Parc Natural de l’Albufera.»

Per part seua, Ferran Martínez, número dos de la llista de Unides Podem també per a les Corts, ha explicat que cedir l’espai a la multinacional xinesa COSCO, com pretén el Consell, suposa un model equivocat que no solament genera un problema mediambiental, sinó que també pot «acabar amb la poca indústria valenciana que encara queda»

«Enfront d’això», recorda el fins fa molt poc senador, «l’altra alternativa és la nostra proposta, la d’una Nova Transició Verda, per a construir així un corredor verd, amb el que animem a la gent a vindre, a les famílies a viure en aquest paratge increïble, animem també a crear xicotets negocis, rehabilitem la zona, la posem en funcionament i així generem una economia local, endògena i que procura benestar per al conjunt de la societat. Hi ha dos models, crec que és clar quin és millor que l’altre»

Amb el previsible augment de les temperatures i els efectes demostrats del formigó urbà a generar “illes de calor”, les ciutats que vulguen ser habitables en el futur han de començar a fer passos per a canviar el model i apostar decididament pels espais verds. La relació port-ciutat ha de respectar també aquesta lògica. Cal recordar també la proposta de transició energètica que ha plantejat Podem en aquesta campanya electoral.

Després de la plantada simbòlica, Podem ha celebrat un acte en el barri de Natzaret amb el lema «Cuidar la nostra ciutat és cuidar de la seua gent». Cal recordar que aquest bari va ser el gran damnificat de l’ampliació sud del port, una ampliació que va prometre generar llocs de treball estables i dignes per al barri, com a forma de fer més atractiva la perduda de la platja. No obstant això, aqueixes promeses no van repercutir en la gent d’aquest barri, sí Natzaret conservarà la seua platja hui seria una zona més pròspera.

PODEM PLANTA ÁRBOLES POR LA RECUPERACIÓN VERDE DE LA ZONA DE ACTIVIDADES LOGÍSTICAS (ZAL) DE LA PUNTA

Los candidatos autonómicos de Podem, Ferran Martínez, y Julià Alvaro, y la candidata municipal a la alcaldía de València, María Oliver, acompañados de decenas de simpatizantes, han sembrado árboles en los terrenos de la ZAL. El objetivo de la acción es visibilizar la propuesta de futuro que plantea Podem para estas instalaciones.

Los candidatos a Les corts Julià Alvaro y Ferran Martinez, junto a la candidata municipal a la alcaldía de València, María Oliver, han encabezado una siembra de arbolado simbólica en los terrenos de la ZAL. María Oliver ha explicado que “estos árboles simbolizan nuestra apuesta de futuro para la ciudad. Creemos que este lugar, que sufrió un proceso muy injusto de desalojos, que ha sido paralizado por la justicia en tres ocasiones, tiene que cambiar para ser un activo de la València sostenible y saludable por la que apostamos. Una València preparada para hacer frente a los retos del cambio climático. Las grandes infraestructuras tienen un gran impacto negativo en nuestro ecosistema, son aceleradoras del cambio climático. No tenemos una València B, igual que no tenemos un planeta B, y debemos cuidarla, porque cuidarla es cuidarnos a todas”.

El objetivo de la acción ha sido mostrar la apuesta de Podem por generar una ciudad verde ganando espacio al gris del cemento. Podem apuesta por una ciudad más natural que nos cuide frente a los efectos del cambio climático como inundaciones, desertificación, contaminación del aire, etc. Julià Alvaro ha explicado que “La infraestructura de la ZAL no es solo un asunto de ecologismo, es también un problema de salud pública. Los árboles contribuyen a limpiar el aire, que en esa zona es uno de los más contaminados debido a la cercanía del puerto y sus actividades. La ZAL fue un error estratégico en su día y sería otro error seguir insistiendo con ella».

«No se puede convertir esto en algo cimentado sino que precisamente lo que hemos de ir es a un proceso de descimentar, de desurbanizar, porque lo que no puede ser es que estemos hablando del Cambio Climático, de la necesidad de una Transición Ecológica, pero siempre pensamos en grandes cosas que están muy lejos de nosotros y que hemos de resolver y que eso servirá para resolver todos los problemas que tenemos a nivel de Cambio Climático, a nivel mundial", ha explicado el candidato independiente de Unides Podem a Les Corts, «no, las cosas se solucionan en casa, cada uno en su área de responsabilidad y por eso para nosotros es fundamental que eso no sea más cemento, sino que sea un enlace perfecto, un  puente perfecto entre el Parque Natural del Túria y el Parque Natural de la Albufera.»

Por su parte, Ferran Martínez, número dos de la lista de Unides Podem también para Les Corts, ha explicado que ceder el espacio a la multinacional china COSCO, como pretende el Consell, supone un modelo equivocado que no sólo genera un problema medioambiental, sino que también puede «acabar con la poca industria valenciana que todavía queda.»

«Frente a esto», recuerda el hasta hace muy poco senador,»la otra alternativa es nuestra propuesta, la de una Nova Transició Verda, para construir así un corredor verde, con lo que animamos a la gente  venir, a las familias a vivir en este paraje increíble, animamos también a crear pequeños negocios, rehabilitamos la zona, la ponemos en funcionamiento y así generamos una economía local, endógena y que procura bienestar para el conjunto de la sociedad. Hay dos modelos, creo que está claro cuál es mejor que el otro.»

Con el previsible aumento de las temperaturas y los efectos demostrados del hormigón urbano en generar “islas de calor”, las ciudades que quieran ser habitables en el futuro tienen que empezar a dar pasos para cambiar el modelo y apostar decididamente por los espacios verdes. La relación puerto ciudad tiene que respetar también esta lógica. Cabe recordar también la propuesta de transición energética que ha planteado Podem en esta campaña electoral.

Después de la plantada simbólica, Podem ha celebrado un acto en el barrio de Nazaret con el lema «Cuidar la nostra ciutat es cuidar de la seua gent». Cabe recordar que este bario fue el gran damnificado de la ampliación sur del puerto, una ampliación que prometió generar puestos de trabajo estables y dignos para el barrio, como forma de hacer más atractiva la perdida de la playa. Sin embargo, esas promesas no repercutieron en la gente de este barrio, sí Nazaret conservará su playa hoy sería una zona más próspera.

Audio Ferran Martinez.

Audio Julia Alvaro.

Espacio Publicitario

Deja un comentario