Espacio publicitario

La coalició municipalista proposa ampliar les ajudes i els serveis socials, crear ajudes per a persones

autònomes i el comerç local i una nova configuració de l’ajuntament

La coalició municipalista Totes Podem ha presentat a tots els grups polítics de l’Ajuntament de Burjassot un
esborrany d’un Pla Municipal de Recuperació per a pal·liar els efectes del coronavirus en el qual es proposa
destinar 1.368.000 euros.
En aquest pla es planteja una nova organització de la corporació local en la qual totes les forces polítiques
hagen d’arribar a consensos sobre les mesures adoptades relacionades amb la CoVid19 i tinguen presència en
tots els òrgans de l’ajuntament. En aquest sentit, es proposa un nou pressupost municipal i l’adopció de noves
mesures de transparència i de participació.
Seguidament, es proposa una millor organització del cos de voluntariat que s’ha constituït arran de la crisi,
fent un llistat dels serveis que es prestaran, que aquests siguen públics i donant-los la formació adequada. A
més, es demana una ampliació del personal del departament de serveis socials, de l’Oficina d’Habitatge, dels
serveis jurídics i de la Unitat de Policia de Barri, així com més material de protecció higienicosanitària per al
personal.
En tercer lloc, sol·liciten l’ampliació de les ajudes socials de fins a 600.000 euros; d’ajudes a alimentació i
productes farmacèutics en 11.500 euros; i de beques menjador de 85.000 a 100.000 euros. A més, han
demanat l’aplicació de mesures en matèria d’habitatge ja aprovades en l’anterior legislatura destinant 150.000
euros per a lloguer social i 15.000 euros més en un parc públic d’habitatges. També han demanat establir
ajudes per a guarderies creant una partida de 100.000 euros. Altres partides a augmentar són la de Espai
Dóna o el Gabinet Psicopedagògic. Finalment, proposen donar diligència a la signatura de convenis amb els
bancs d’aliments del municipi i habilitar un servei d’atenció psicològica.
En quart lloc, com a mesures d’estímul econòmic, proposen dedicar 200.000 euros en ajudes directes d’entre
350 i 700 euros a tots els comerços locals i persones autònomes que s’han vist perjudicades per les mesures
de l’estat d’alarma, a més de diferents exempcions fiscals en l’IBI i altres impostos amb una despesa
aproximada de 300.000 euros; i el desenvolupament d’un Pla d’Estímul Comercial de 50.000 euros.
Aquestes i altres mesures, segons el parer de Totes Podem, haurien de finançar-se a partir de despeses no
realitzades a conseqüència de la crisi, despeses supèrflues, la reducció d’un 50% la despesa en les
retribucions econòmiques dels càrrecs polítics i de confiança i l’eliminació les subvencions públiques als
grups polítics. Amb tot això esperen poder sufragar almenys la meitat del pla. Per a la resta, proposen
utilitzar el romanent de l’exercici 2019 i les ajudes que vindran de la Generalitat o de la Diputació Provincial
de València. “Tots els números proposats són aproximats ja que no tenim totes les dades reals”, aclareix
María Muñoz, portaveu de Totes Podem.”Això és un esborrany que volem treballar amb la resta de partits
polítics, sense afany de protagonisme i sense creure’ns millors que ningú. De moment han tingut bon
acolliment per part de l’equip de govern”, va sentenciar la portaveu.

 

Espacio Publicitario

Deja un comentario