Espacio publicitario

● La única vegada que els comptes de l’empresa van ser auditats es va
demostrar que TUASA unflava el cost del servei en 170.000 euros
● El 65% dels vehicles ha superat la seua vida útil. Cosa que pot provocar,
segons la pròpia empresa, problemes de seguretat. I l’autobús
suposadament híbrid és realment un vehicle convencional amb plaques
solars, que caldria comprovar si compleix la normativa europea de
limitació d’emissions
● A més del benefici empresarial d’un 6%, TUASA s’assegura els guanys
per l’augment de viatgers a partir de 100 mil sobre la xifra estimada
● L’Ajuntament, paga a l’empresa un lloguer per la nau que pertany al seu
mateix grup empresarial de més de 52.000 euros. Unes instal·lacions que
no compleixen les condicions higièniques i sanitàries mínimes
En breu es complirà la concessió del transport públic urbà que l’Ajuntament, amb
Josep Sanus a l’alcaldia, va adjudicar en febrer de 2000 per un temps de vint anys i sis
mesos. Un contracte que ha patit fins a vuit modificacions al llarg d’aquests anys i que
les xifres deixen ben clar quin ha estat el resultat. Després de dos dècades de gestió
de l’empresa (ara Vectalia), els viatgers han passat de 2,46 a 1,65 milions i les
despeses han augmentat de 671 mil euros a 1 milió 899 mil. I això a pesar dels
continus retalls en el nombre d’autobusos, línies, freqüències, quilòmetres i
treballadors.
La història de TUASA està plena de despropòsits, un negoci ruïnós per a les alcoianes
i alcoians i molt profitós per a l’empresa. Per això, quan ara l’Ajuntament ha de
prendre una nova decisió sobre el transport públic (gestió pública o privada), pensem
que es un bon moment per a fer memòria i encetar un debat públic imprescindible.
L’Administració local no té cap control real sobre el cost del servei. Prova d’això és
que la única vegada que l’empresa es va sotmetre a una auditoria externa (l’any 2008)
els resultats van posar de manifest que els càlculs no eren certs. Als dos anys auditats
TUASA havia unflat les despeses del servei amb la finalitat de cobrar-li a l’Ajuntament
un preu superior de subvenció. En concret, la diferència de càlcul entre l’auditor
i l’empresa concessionària va ser de 170 mil euros al 2007 i 150 mil al 2008. Les
xifres són públiques i es poden consultar al contracte signat el 18 de setembre de 2009
entre l’empresa i Jordi Sedano, en nom de l’Ajuntament. De la resta d’anys no hi ha
cap comprovació efectiva de les xifres oferides per l’empresa, però tot fa
suposar que l’estratègia d’augmentar de manera fictícia les despeses ha estat
la mateixa.

Però avancem en el temps. El darrer acord entre l’administració i l’empresa data del
27 de març de 2015, amb Antonio Francés a l’alcaldia. Un acord que pretenia una
reducció de línies i trajectes per reduir la despesa. Entre d’altres mesures,
incomprensiblement, es va ampliar la vida útil dels vehicles de 10 a 12 anys i es va
reduir la flota en un vehicle. I, a més, es feia referència explícita a la incorporació
immediata d’un nou vehicle híbrid. Doncs bé, a pesar de la flexibilitat introduïda en
la renovació de la flota, a hores d’ara 8 vehicles d’un total de 12 superen la seua
vida útil, serien 10 de 12 si la vida útil fora 10 anys, com es marcava al contracte
original. I això suposa, segons la pròpia memòria de l’empresa de 2018 que: “La falta
de renovaciones en la flota afectan notoriamente tanto en la calidad como en la
seguridad del Servicio, pudiéndose producir en caso extremo, fallos sobrevenidos en
los elementos de seguridad por su desgaste y longevidad”. I hi ha més, en lloc de
comprar un vehicle híbrid l’empresa va col·locar plaques solars sobre el sostre
d’un convencional. Un autobús que cal comprovar si compleix amb la normativa
bàsica europea (EURO V) de límits d’emissió exigits per la Comissió Europea,
aprovada per el PARLAMENT EUROPEU el 22 de Maig del 2007.
Però es que el darrer contracte, el de 2015, continua sent una ganga per a Vectalia.
Per començar es van suspendre per a l’exercici 2013 “les penalitzacions” per
deficiències del servei. I el que és més greu es que, a més del benefici empresarial d’un
6%, TUASA s’assegura tots els guanys per l’augment de viatgers a partir de 100 mil
sobre la xifra anual estimada. Com que es va fixar un número deliberadament
baix de probables viatgers, a hores d’ara l’empresa s’està embutxacant bona
part de la recaptació, sense que això supose una rebaixa en la subvenció de
l’Ajuntament.
No són les úniques fonts d’ingressos poc ètiques que té l’empresa. L’Ajuntament va
vendre a l’empresa (molt probablement per baix del seu valor de mercat) la
nau des d’on opera al carrer Filà Navarros, per la que abans pagava un lloguer
a l’administració. Ara és l’Ajuntament, és a dir, els contribuents qui paguem a
l’empresa un lloguer per la nau que pertany al seu mateix grup empresarial de més de
52.000 euros. Unes instal·lacions en estat lamentable, amb goteres, que no compleixen
les condicions higièniques i sanitàries mínimes.
Aquest és només un repàs molt per sobre de la fosca gestió del transport urbà a la
ciutat, totes les dades comprovables i públiques als successius contractes signats entre
l’administració i l’empresa. Hi ha molt més capítols foscos, però aquesta síntesis ens
fa una idea del despropòsit que suposa deixar un servei bàsic en mans d’una
empresa per a que faça negoci amb els diners de totes i tots. La quantitat de
diners malbarats que podrien haver repercutits en altres necessitats. Per això, a les
portes de la finalització d’aquesta ruïnosa concessió, és hora que conegam tota
la veritat. I, sobre tot, que no es tornen a repetir els mateixos errors. L’Ajuntament

té recursos per gestionar directament el servei, sols cal la voluntat de portar-
ho endavant.

Espacio Publicitario

Deja un comentario