Espacio publicitario

La coalició municipalista critica que, enmig de la crisi sanitària per COVID19, el govern socialista celebre espectacles pirotècnics el 15 i 16 d’agost

La coalició municipalista i de confluència Totes Podem ha sol·licitat en la comissió
informativa de Benestar Social com per registre d’entrada a l’alcalde de Burjassot Rafa
García (PSOE) que suspenga els espectacles pirotècnics programats per als dies 15 i 16
d’agost.
Des de l’agrupació, consideren que, en les circumstàncies actuals d’un augment
preocupant dels contagis per coronavirus i davant la necessitat d’estalvi econòmic per a
dedicar-ho a mesures higiènic sanitàries i d’ajuda social i econòmica per al municipi, no és
adequat que se celebren aquests actes. “Burjassot té ara mateix la taxa més alta en
nombre de casos diagnosticats per cada mil habitants de tota la comunitat autònoma, amb
més de 70 casos actius”, va expressar María Muñoz, regidor i portaveu de Totes Podem.
L’equip de govern va anunciar, com a mesura de seguretat, que aquesta celebració es
faria “sense públic”. No obstant això, des de la coalició, consideren que és insuficient.
“Hem intentat esbrinar quines mesures de seguretat escometran, però no hem rebut
resposta”, aclareix la portaveu. “No podran evitar que la gent s’amuntegue i vaja a veure-
ho”. En aquest sentit, Totes Podem critica també la falta d’acció envers el compliment de
mesures de seguretat i prevenció de contagis.
Així, des de Totes Podem, assenyalen que, a pesar que Burjassot està “en el punt de
mira” per la quantitat de rebrots de COVID19, no sols no s’han pres mesures adequades,
sinó que s’està arribant massa tard a algunes i s’estan relaxant unes altres. “Ara mateix,
aquesta celebració està fora de lloc. Millor previndre, dedicar aqueixos diners a ajudes,
augmentar la vigilància per al compliment de mesures i augmentar les ajudes socials i al
xicotet comerç”, va sentenciar María Muñoz. “Si es preten ajudar al sector de les festes, hi
ha altes formes”.

TOTES PODEM PIDE LA SUSPENSIÓN DE LAS “MASCLETADES” EN BURJASSOT

La coalición municipalista critica que, en medio de la crisis sanitaria por COVID19, el
gobierno socialista celebre espectáculos pirotécnicos el 15 y 16 de agosto
La coalición municipalista y de confluencia Totes Podem ha solicitado en la comisión
informativa de Bienestar Social como por registro de entrada al alcalde de Burjassot Rafa
García (PSOE) que suspenda los espectáculos pirotécnicos programados para los días 15
y 16 de agosto.
Desde la agrupación, consideran que, en las circunstancias actuales de un aumento
preocupante de los contagios por coronavirus y ante la necesidad de ahorro económico
para dedicarlo a medidas higiénico sanitarias y de ayuda social y económica para el
municipio, no es adecuado que se celebren estos actos. “Burjassot tiene ahora mismo la
tasa más alta en número de casos diagnosticados por cada mil habitantes de toda la
comunidad autónoma, con más de 70 casos activos”, expresó María Muñoz, concejal y
portavoz de Totes Podem.
El equipo de gobierno anunció, como medida de seguridad, que esta celebración se haría
“sin público”. Sin embargo, desde la coalición, consideran que es insuficiente. “Hemos
intentado averiguar qué medidas de seguridad van a acometer, pero no hemos recibido
respuesta”, aclara la portavoz. “No van a poder evitar que la gente se agolpe y vaya a
verlo”. En este sentido, Totes Podem critica también la falta de acción para con el
cumplimiento de medidas de seguridad y prevención de contagios.
Así, desde Totes Podem, señalan que, a pesar de que Burjassot está “en el punto de
mira” por la cantidad de rebrotes de COVID19, no solo no se han tomado medidas
adecuadas, sino que se está llegando demasiado tarde a algunas y se están relajando
otras. “Ahora mismo, esta celebración está fuera de lugar. Mejor prevenir, dedicar ese
dinero a ayudas, aumentar la vigilancia para el cumplimiento de medidas y aumentar las
ayudas sociales y al pequeño comercio”, sentenció María Muñoz. “Si se pretende ayudar
al sector de las fiestas, hay otras muchas maneras”.

Espacio Publicitario

Deja un comentario