Espacio publicitario

Aitana Mas, portaveu adjunta de Compromís a les Corts, defensarà este dimecres en la cambra una proposició no de llei que reclama la concreció i publicitació dels criteris de repartiment dels ajuts europeus i que aquestos no siguen distribuïts segons els criteris actuals marcats pel sistema de finançament autonòmic de l’Estat.

 

27 d’octubre de 2020

Compromís reclama un repartiment del fons europeu per a la lluita contra els efectes de la Covid-19 que tinguen en compte l’infrafinançament que pateix la Comunitat Valenciana amb motiu del marc de finançament estatal, clarament lesiu per als interessos de la ciutadania valenciana.

La proposició no de llei que aquest dimecres defensarà a les Corts Valencianes la portaveu adjunta de la coalició, Aitana Mas, demana també una concreció i publicitació dels criteris de repartiment dels fons europeus per tal de facilitar el disseny i la gestió d’accions en el marc d’aquests recursos cap a una reconstrucció de l’economia en clau de sostenibilitat i innovació.

La pnl contempla a més impulsar el diàleg institucional amb el Ministeri d’Hisenda i la resta de Comunitats i Ciutats Autònomes, per a garantir un repartiment coherent, transparent i just tant dels Fons Estructurals i d’Inversió Europeus per al període 2021-2027, com de l’instrument REACT-EU del Fons Europeu de Recuperació Next Generation EU.

 

Una vegada més el finançament és una qüestió central per aconseguir la recuperació social i econòmica que precisem, i, d’igual manera, una vegada més l’injust sistema de finançament autonòmic, encara pendent de ser reformat, juga en la nostra contra. El fet de rebre uns recursos insuficients per garantir els nostres serveis públics fonamentals fa que l’escletxa existent entre comunitats autònomes siga més erosiva en un moment on aquests recursos són vitals. Aquests fons ha de tindre present les realitats dels diferents territoris, les particularitats de cada un d’ells i, amb això, no pot obviar l’infrafinançament valencià”, considera la diputada Aitana Mas.

 

 

El reparto del fondo europeo debe de contemplar la infrafinanciación valenciana

 

 

Aitana Mas, portavoz adjunta de Compromís a las Cortes, defenderá este miércoles en la cámara una proposición no de ley que reclama la concreción y publicitación  de los criterios de reparto de las ayudas europeas y que estas no sean distribuidas según los criterios actuales marcados por el sistema de financiación autonómica del Estado.

 

27 de octubre de 2020

Compromís reclama un reparto del fondo europeo para la lucha contra los efectos de la Covid-19 que tenga en cuenta la infrafinanciación que sufre la Comunidad Valenciana con motivo del marco de del sistema de financiación autonómico del Estado, claramente lesivo para los intereses de la ciudadanía valenciana.

La proposición no de ley que este miércoles defenderá en las Cortes Valencianas la portavoz adjunta de la coalición, Aitana Mas, pide también una concreción y publicitación  de los criterios de reparto de los fondos europeos para facilitar el diseño y la gestión de acciones en el marco de estos recursos hacia una reconstrucción de la economía en clave de sostenibilidad e innovación.

La pnl  contempla además impulsar el diálogo institucional con el Ministerio de Hacienda y el resto de Comunidades y Ciudades Autónomas, para garantizar un reparto coherente, transparente y justo tanto de los Fondos Estructurales y de Inversión Europeos para el periodo 2021-2027, como del instrumento REACT-EU del Fondo Europeo de Recuperación Next Generation EU.

 

Una vez más la financiación es una cuestión central para conseguir la recuperación social y económica que precisamos, y, de igual manera, una vez más el injusto sistema de financiación autonómica, todavía pendiente de ser reformado, juega en nuestra contra. El hecho de recibir unos recursos insuficientes para garantizar nuestros servicios públicos fundamentales hace que la rendija existente entre comunidades autónomas sea más erosiva en un momento donde estos recursos son vitales. Estos fondos tiene que tener presente las realidades de los diferentes territorios, las particularidades de cada uno de ellos y, con esto, no puede obviar la infrafinanciación valenciana”, considera la diputada Aitana Mas.

 

 

Espacio Publicitario

Deja un comentario