Espacio publicitario

Podem del PV i la Federació d’Ensenyament de CCOOPV es reuneixen per compartir
l’aposta per les oposicions com a mitjà per l’estabilitat laboral i educativa, i com a
defensa de l’educació com a dret de totes i tots.
A la reunió es va compartir dos problemes d’actualitat en l’àmbit educatiu com són, la
necessitat de convocatòria d’oposicions docents per tal d’avançar en el reforç dels
serveis públics, i la tramitació i contingut de la nova llei educativa LOMLOE.
A la reunió assistiren Pilar Lima, coordinadora de Podem i membre de la comissió
d’educació de les Corts, junt a Carles Fons secretari d’organització d’aquesta formació.
Per part del sindicat estigueren presents Xelo Valls, secretària general de la federació
d’ensenyament de CCOOPV, Pau Diaz secretari d’organització, i Ferran Garcia
secretari de política educativa de la confederació de CCOOPV.
Durant l’etapa del PP en el Govern, no es van convocar oposicions, i quan ho van fer
en van ser quantitats ridícules. La Federació d’Ensenyament de CCOOPV i Podem
coincideixen en valorar que aquest fet era coherent amb el període de retallades i
polítiques retrògrades. Però ara cal espentar acords per a la reversió de les retallades i
les convocatòries d’oposicions per reduir la temporalitat laboral i que els serveis
públics no siguen vulnerables ni ara ni en el futur. Pilar Lima en aquest sentit va
manifestar que “confirmaré amb els partits del botànic i amb la conselleria d’educació
la continuïtat de les oposicions docents”.
Pel que fa a la valoració sobre la LOMLOE, les dues organitzacions comparteixen la
necessitat urgent de posar una marxa una legislació que vinga a eixamplar el dret a
l’educació junt al reforç dels serveis públics. En paraules de Xelo Valls, «És una bona
notícia que la nova llei educativa elimine alguns dels efectes nocius de d’una llei tan
retrògrada com la LOMCE”.
En definitiva, per a Podem PV i la FECCOOPV l’aposta per l’educació hui passa per
arribar a acords per que se puguen ofertar totes les places docents necessàries, per
reforçar l’ocupació pública i reduir la temporalitat docent fins un 8% en els propers
cursos. Junt a això cal que el desenvolupament de la nova llei educativa responga a
les demandes de la comunitat educativa, docents i famílies, per enfortir i expandir el
dret a l’educació, l’equitat, la inclusivitat, la participació i la inversió pública com a eines
per a l’èxit escolar per a totes les persones.

Espacio Publicitario

Deja un comentario