Espacio publicitario

El dissabte passat dia 13 la Coordinadora d’Entitats Memorialistes del P.V.( que aglutina a 45 entitats) va celebrar la seua Assemblea anual.
En ella es va debatre L’informe de gestió de la direcció, sent aprovat per unanimitat dels presents (l’assemblea per raons òbvies va ser telemàtica amb la presència d’un 70% de les entitats adscrites).
En el citat informe entre altres es va analitzar la postura de la Coordinadora davant el nou avantprojecte de llei de Memòria Democràtica que ha presentat l’actual govern. Sense menysprear els avanços que contempla l’avantprojecte , segueixen sense solucionar-se aspectes fonamentals com entre altres:
Anul.lar la llei d’amnistia de 1977. Autentica llei de punt final, que nega l’accés a la justícia de les víctimes i que ha permés entre altres coses tindre a torturadors lliures i amb honors fins a la seua mort en el
seu llit.
També trobem a faltar una condemna explícita i clara de la Dictadura.
La necessària Tutela Judicial Efectiva sobre tot el procés d’exhumacions
La creació d’un institut de la memòria i una llei d’acompanyament amb una dotació pressupostària suficient.
En definitiva per una llei que pose fi a la impunitat del franquisme i atorgue Veritat, Justícia i Reparació, tancant així les ferides que encara romanen obertes.
A continuació, es van plantejar entre altres activitats el realitzar una campanya cívica per a aconseguir donar una solució digna als centenars de restes de les fosses dels republicans assassinats pel
franquisme a Paterna i que no han pogut ser identificats.
Per a això, recolzem i treballem per, coordinats amb les associacions de familiars de les fosses de Paterna, aconseguir la realització d’un Mausoleu amb Columbaris, modular que puga ser ampliat en funció
de les noves exhumacions i que ajude a conservar les restes en espera d’una posterior identificació.

També, pensem que és necessària una taula de partits, sindicats, entitats socials, culturals… per a impulsar aquest projecte, que compta amb el suport de la Conselleria del àrea.
S’ha posat l’accent en la necessitat de reforçar els serveis jurídics i continuar amb les actuacions jurídiques davant dels reiterats arxius judicials impedint fer efectiu el reconeixement dels assassinats per
Franco com a crims de lesa humanitat.
S’aprova la realització d’un seminari i un posterior congrés d’ entitats memorialistes sobre memòria democrática, vinculat ,això si,a que la pandemia ho faça posible.
Finalment, es va informar i aprovar la signatura d’un conveni de col.laboració amb la Conselleria de
Participació i Transparència per a desenvolupar polítiques de Memòria democràtica: Missions de la
Memòria, Memòria Oral, Inventariat arxius, Cens de Víctimes, Actes, publicacions, etc.
Es va recordar que el pròxim 14 d’Abril serà el 90 aniversari de la constitució de la II República i per
a això, es va plantejar estudiar la realització d’activitats reivindicant el paper de la República especialment
des dels vessants culturals, educatives i de gènere.


Consell Directiu Coordinadora d’Associacions per la Memòria Demcràtica del País Valencià, en València, a
15 febrer de 2021.

Espacio Publicitario

Deja un comentario