Espacio publicitario

Plataforma per la Llengua demana a l’Oficina de Drets Lingüístics i a la Direcció
General de Comerç i Consum que intervinguen en el cas  
Nou cas de discriminació lingüística al País Valencià. Ara, a Gandia, on un bar es va
negar a atendre un jove per haver-s’hi adreçat en valencià i tampoc no li van permetre
omplir el full de reclamacions quan el va demanar. Els fets van passar el 18 de
setembre, al bar Aqua Marina, a l’avinguda de la Pau, 11, del Grau de Gandia, quan
l’afectat, que hi anava acompanyat d’un amic, va sol·licitar al cambrer “un te roig amb
gel” i el cambrer va fer veure que no l’entenia.  
La discriminació no va acabar ací i el cambrer li va amollar que “estem a Espanya i
parlem en espanyol” i que “si no parlava espanyol, era perquè no li donava la gana”.
Un segon cambrer s’hi va afegir i en to amenaçador, i també en castellà, va intervenir
en dues ocasions, per a repetir que “açò és Espanya i es parla en la llengua nacional”.
El bar es va negar a oferir el full de reclamacions al client, que va haver de demanar a
la Policia Local que s’hi desplacés per, finalment, aconseguir-lo omplir. 
Plataforma per la Llengua ha demanat a l’Oficina de Drets Lingüístics i a la Direcció
General de Comerç i Consum que intervinguen en el cas, que es tramite la reclamació
de l’afectat i que s’inicie un expedient sancionador, si es confirma que s’han vulnerat
els drets del consumidor. 
L’entitat considera que el bar ha incomplert el Decret legislatiu 1/2019, que determina
que els consumidors tenen dret a utilitzar qualsevol de les llengües oficials del País
Valencià, i la Llei 4/1983, que explicita els drets d’expressar-se en valencià en un
comerç i de no ser discriminat per aquesta raó. 
A més, els fets podrien ser motiu d’una infracció lleu, tenint en compte l’Estatut dels
Consumidors, perquè l’establiment es va negar a satisfer una demanda normal d’un
client en un bar, com és demanar “un te roig amb gel”, una demanda que pot satisfer
un establiment d’aquest tipus.

Espacio Publicitario

Deja un comentario