Espacio publicitario

“La universitat, en valencià!”: nova campanya per promoure les queixes lingüístiques dels estudiants 

Plataforma per la Llengua, i els sindicats universitaris BEA i SEPC impulsen la campanya a totes les universitats valencianes. 

«La universitat, en valencià!» és una nova campanya de normalització per facilitar les denúncies per vulneracions lingüístiques a la universitat i per sensibilitzar els estudiants dels drets dels valencianoparlants. Impulsada per Plataforma per la Llengua, el Bloc d’Estudiants Agermanats (BEA) i el Sindicat d’Estudiants dels Països Catalans (SEPC), la campanya ofereix als alumnes una web perquè facen arribar les denúncies a través d’un senzill formulari que els posarà en contacte amb el servei de queixes de la campanya i amb el de la seua universitat. 

A la web launiversitatenvalencia.org, i en menys de cinc minuts, els estudiants podran de seleccionar quin tipus de vulneració han patit i podran explicar el seu cas concret. El servei redirigirà els estudiants a una adreça concreta de la seua universitat per assegurar que segueixen el procediment establert per cada institució. A més, Plataforma per la Llengua es farà càrrec del tractament de les dades per fer un seguiment de l’evolució de les vulneracions i analitzar la situació global. Cada quadrimestre, les organitzacions impulsores publicaran un informe dels resultats. 

Plataforma per la Llengua, BEA i SEPC animen els estudiants a presentar una reclamació quan alguna assignatura no s’impartisca en la llengua que consta al pla docent, quan hi haja una manca d’oferta d’assignatures en valencià als graus i als màsters i quan es vulneren els drets lingüístics en qualsevol altre aspecte. 

La iniciativa té per objectiu que els estudiants coneguen i prenguen consciència dels seus drets. Així, en un apartat específic de la web, s’informa del marc legal que els protegeix i es mostren exemples reals de testimonis que en denuncien l’incompliment. S’hi explica, per exemple, que a la universitat és un dret parlar i fer els exàmens orals i escrits en valencià, queixar-se a l’administració en cas d’una vulneració de drets lingüístics o rebre acollida per seguir els estudis en la llengua pròpia del territori. 

La campanya també s’adreça als rectorats de les universitats. En un manifest al qual ja s’han adherit entitats de diferents parts del domini lingüístic, se’ls reclama tres mesures perquè els drets dels catalanoparlants quedin garantits. En primer lloc, se’ls demana que augmenten el percentatge d’assignatures ofertes en valencià, de manera que tots els graus i màsters oferisquen un 50% de grups de docència en valencià i que, en el cas dels graus, es tendisca cap al 60%. També es reclama que s’exigisca un nivell mínim de valencià en la contractació de personal docent i d’administració i serveis. Per acabar, els signants reclamen que els serveis lingüístics de les universitats disposen de recursos suficients per a solucionar amb rapidesa els incompliments del pla docent, és a dir, els casos en què una assignatura prevista en valencià acaba impartint-se en castellà o en una altra llengua.   

La iniciativa pretén centralitzar la presentació i la gestió de les denúncies lingüístiques a les universitats. Per aconseguir arribar a tothom, es proposa que les entitats que ho vulguen s’afegeixen a la iniciativa com a col·laboradores, que contribuïsquen a difondre les accions i el material de la campanya i que afegeixen a les seues webs un enllaç a www.launiversitatenvalencia.org

Espacio Publicitario

Deja un comentario