Espacio publicitario

La pandèmia entra en la sisena onada i les xifres no només de contagis sinó de morts tornen a
disparar-se El mes de novembre les morts que superen la mortalitat esperada (Monitorització de la
mortalitat MoMO) pujaven a 2.994 més , mentre que el Ministeri de Salut només en comptabilitzava
700 per Covid. Oficialment, ja són gairebé 90.000 morts reconeguts a nivell estatal, i 24.000 a
Catalunya.
I davant aquest repunt de la pandèmia, associat a noves variants com l’òmicron- què responen els governs?
No hi ha una política per frenar la pandèmia a nivell mundial, l’única sortida possible. I a casa nostra, ni
el govern central ni els autonòmics s’han preocupat de reforçar com caldria la sanitat pública. Només
veiem mesures que culpabilitzen la gent –quan justament s’ha complert massivament amb la vacunació i
amb les indicacions sanitàries-, i s’imposa la divisió de la gent i el control social, amb mesures com el
certificat covid o el toc de queda. Però com diu el Col·legi de Metges, el cas és que “les restriccions
simbolitzen el fracàs de la gestió de la pandèmia”
El Govern espanyol “progressista” PSOE-IU/Podem és responsable com la resta de la Unió Europea, els
Estats Units o el Japó que van votar a l’Organització Mundial del Comerç contra la petició de més d’un
centenar de països encapçalats per Sudàfrica i l’Índia, d’alliberar les patents mentre duri la pandèmia. Els
mateixos governs que acaparen les dosis disponibles per destinar-les al reforç o la immunització del les
criatures, abans que arribin als col·lectius en més vulnerables i el personal sanitari al Sud global. Una
vergonya per a un govern que es presenta com d’esquerres i solidari. Mentre els recursos sanitaris –i les
vacunes entre ells- no estiguin a l’abast de tota la població mundial, no només es multipliquen les morts
evitables i es priva a milers de milions de persones del dret universal a la salut, sinó que no es frenen les
contínues mutacions del virus i la seva expansió. Des de la UIT-QI, la nostra organització internacional,
vàrem impulsar una campanya internacional sota aquesta exigència d’alliberament de les patents de
vacunes i recursos mèdics contra la pandèmia, l’única fórmula per sortir del pou
El Govern espanyol i les comunitats autònomes no han aplicat un pla de xoc per enfortir el sistema
sanitari públic, ni a Atenció Primària ni a d’altres nivells. Per contra, s’han acomiadat tots els sanitaris
contractats de reforç, fins a 28.000 a finals d’any1

. Només tres autonomies no no ho han fet –Catalunya,
Castella i Lleó i Rioja-, però tampoc han fet res per posar la sanitat pública a l’alçada del repte: així, el
60% del personal sanitari català és temporal, precari, per no parlar de la situació salarial. Però
l’exconsellera Alba Vergés va endegar el pagament a la sanitat privada cde ompensacions (apart les
suculentes subvencions, 43.400 euros per malalt a UCI) durant la 1a onada, i el gener 2021, es va renovar
el decret, pagant amb caràcter retroactiu des de març 2020, als hospitals concertats i privats 418 euros per
dia per cada llit reservat d’atenció hospitalària!! I es mantenen els contractes milionaris amb Ferrovial
pel 061… Tot això amb uns pressupostos de 2022 que no arriben a destinar el 25% per la primària (queda
sota del 17%), i es manté l’entramat d’empreses privades i fundacions, com es reflecteix en el brutal
creixement dels serveis externalitzats en un 55,8%, davant de l’increment del 7,8% en personal propi
(aplicant la privatitzadora llei Aragonés que s’havia tombat).
Després de 2 anys de pandèmia i afrontant la sisena onada, aquesta política és criminal. Els governs, en
lloc d’assumir aquesta greu irresponsabilitat, continuen culpabilitzant la gent, aplicant mesures de control
social, insten a reduir l’ús del sistema de salut, i imposen una pressió intolerable sobre el personal sanitari,
tot plegat per evitar que aquesta sanitat pública infradotada se saturi. Aquest és el sentit de les mesures
de control social com el certificat covid o el toc de queda: són cortines de fum –com la mascareta en
exteriors- davant una crisi sanitària totalment descontrolada. Mesures totes elles que rebutgem .
1 Diario Independiente de Contenido Enfermero, 18 nov 2021

Està científicament demostrat que el fet d’estar vacunat no frena els contagis. Aleshores quin sentit té que
el que té el certificat covid pugui entrar en un bar i el que no està vacunat no, si el grau de risc per un
tercer és el mateix? La política del passaport sanitari té efectes nefastos. Avença en l’assenyalament de
col·lectius, com si els no vacunats fossin responsables de la pandèmia. A SEAT per exemple l’empresa
separa al menjador els treballadors no vacunats. Com podem permetre aquest assenyalament i divisió?
Rebutgem el principi individualista de la llibertat individual per sobre de tot, que aprofita
l’extrema dreta per canalitzar el rebuig contra el control social dels governs. Cal imposar mesures
que evitin riscos per terceres persones. Però no el xantatge ni la discriminació, que assenyala a qui no està
vacunat, per forçar-lo a vacunar-se. Volem una política de sanitat pública, però no acceptem que l’estat
et tuteli sobre el que has de fer i el que et convé, perquè en aquest camí no hi ha fi.
Com podem posar als cambrers d’un bar a enregistrar qui entra a l’establiment o a fer fora a qui no s’ha
vacunat? Com quan els veïns sortien a escridassar a altres veïns que sortien de casa seva durant el
confinament? No volem normalitzar el control i l’enfrontament social.
Ara la Generalitat torna a imposar el toc de queda. Com abans amb l’estat d’alarma (que va anar aparellat
de la militarització dels carrers, amb la policia, els mossos, la guàrdia civil i fins i tot l’exèrcit- amb carta
blanca aplicant la llei mordassa), ara sembla s’aplicarà d’amagat, amb els increments de mossos ja
promesos per interior –segons Elena, a base d’hores extres òbviament pagats amb els diners públics que
no arriben a Sanitat- per a fer “complir” el toc de queda. Rebutgem la política policial per fer front la crisi
sanitària. El toc de queda s’ha justificat amb una campanya inacceptable de criminalització de la joventut.
Podem anar en un transport públic com a sardines (perquè tampoc s’ha volgut reforçar) però no es pot
estar al carrer a partir de la una?
 El que cal és que els centres d’Atenció Primària puguin fer un seguiment en condicions de
la salut dels seus pacients, que rebiatenció davant els primers símptomes i que hi hagi capacitat
per respondre també a les altres malalties.
 El que cal és que hi hagi un accés lliure i gratuït als tests d’antígens o que generalitzin les
PCR. És a dir, que es pugui detectar el contagi el més ràpidament possiblement per actuar respecte
aquella persona i el seu entorn, donant-li seguretat.
 Seguretat que pot aïllar-se sense témer per la feina –i rebent una renda garantida de
quarantena en els treballs irregulars-, que si són els seus filles/es els contagiats els podrà
cuidar, perquè es reconeix la baixa sense pèrdua salarial.
 Amb una regularització immediata de totes les persones sense papers per no deixar ningú
fora del sistema de salut pública.
 Una política sanitària pública i universal que s’ha de completar amb una forta inversió en
els transports públics, l’educació i l’assistència social. Amb inspeccions de treball per a que
les empreses garanteixin totes les mesures sanitàries.

Ni passaport Covid ni toc de queda!
29/12/21

Lluita Internacionalista

6ª ola: Pasaporte covid y toque de queda. Política sanitaria SÍ, control
social NO

La pandemia entra en la sexta ola y las cifras no sólo de contagios sino
de muertes vuelven a dispararse En noviembre las muertes que
superan la mortalidad esperada (Monitorización de la mortalidad
MoMO) ascendían a otros 2.994, mientras que el Ministerio de Salud
sólo contabilizaba 700 por covid. Oficialmente, ya son casi 90.000
muertes reconocidas a nivel estatal, y 24.000 en Catalunya.

Y ante este repunte de la pandemia, asociado a nuevas variantes como el
ómicron, ¿qué responden los gobiernos? No existe una política para frenar la
pandemia a nivel mundial, la única salida posible. Y en nuestro país, ni el
gobierno central ni los autonómicos se han preocupado de reforzar como
deberían la sanidad pública. Sólo vemos medidas que culpabilizan a la gente –
cuando justamente se ha cumplido masivamente con la vacunación y con las
indicaciones sanitarias-, y se impone la división entre los y las vecinas y el
control social, con medidas como el certificado covid o el toque de queda. Pero

como dice el Colegio de Médicos, el caso es que «las restricciones simbolizan el
fracaso de la gestión de la pandemia».
El Gobierno español “progresista” PSOE-IU/Podemos es responsable, como el
resto de la Unión Europea, Estados Unidos o Japón, de votar en la
Organización Mundial del Comercio contra la petición de más de un centenar
de países encabezados por Sudáfrica y la India, de liberar las patentes de las
vacunas mientras dure la pandemia. Los mismos gobiernos que acaparan las
dosis disponibles para destinarlas al refuerzo o inmunización de las criaturas,
antes de que lleguen a los colectivos más vulnerables y el personal sanitario en
el Sur global. Una vergüenza para un gobierno que se presenta como de
izquierdas y solidario. Mientras los recursos sanitarios -y las vacunas entre
ellos- no estén al alcance de toda la población mundial, no sólo se multiplican
las muertes evitables y se priva a miles de millones de personas del derecho
universal a la salud, sino que no se frenan las continuas mutaciones del virus y
su expansión. Desde la UIT-CI, nuestra organización internacional, impulsamos
una campaña internacional bajo esta exigencia de liberación de las patentes de
vacunas y recursos médicos contra la pandemia, la única fórmula para salir del
pozo.
El Gobierno español y las comunidades autónomas no han aplicado un plan de
choque para fortalecer el sistema sanitario público, ni en Atención Primaria ni
en otros niveles. Por el contrario, se han despedido a todos los sanitarios
contratados de refuerzo: hasta 28.000 a finales de año 1 . Sólo tres autonomías
no lo han hecho –Catalunya, Castilla y León y Rioja-, pero tampoco han hecho
nada por poner la sanidad pública a la altura del reto: así, el 60% del personal
sanitario catalán es temporal, precario, pero no hablar de la situación
salarial. Pero la exconsellera Alba Vergés puso en marcha el pago a la sanidad
privada de compensaciones (aparte las suculentas subvenciones) de 43.400
euros por enfermo en UCI durante la 1ª ola; y en enero 2021, se renovó el
decreto, pagando con carácter retroactivo desde de marzo 2020, a los
hospitales concertados y privados ¡¡418 euros por día por cada cama
reservada de atención hospitalaria!! Y se mantienen los contratos
millonarios con Ferrovial por el 061… Todo ello con unos presupuestos de 2022
que no llegan a destinar el 25% para la primaria (queda por debajo del 17%),
y se mantiene el entramado de empresas privadas y fundaciones, como se
refleja en el brutal crecimiento de los servicios externalizados en un 55,8%,
frente al incremento del 7,8% en personal propio (aplicando la privatizadora
ley Aragonés que se había tumbado).
Tras 2 años de pandemia y afrontando la sexta ola, esta política es criminal.
Los gobiernos, en lugar de asumir esta grave irresponsabilidad, siguen
culpabilizando a la gente, aplicando medidas de control social, instan a reducir
1Diario Independiente de Contenido Enfermero, 18 nov 2021

el uso del sistema de salud, e imponen una presión intolerable sobre el
personal sanitario, todo ello para evitar que ésta sanidad pública infradotada se
sature. Éste es el sentido de las medidas de control social como el certificado
covido o el toque de queda: son cortinas de humo –como la mascarilla en
exteriores- ante una crisis sanitaria totalmente descontrolada. Medidas todas
ellas que rechazamos.
Está científicamente demostrado que el hecho de estar vacunado no frena los
contagios. Entonces, ¿qué sentido tiene que el que tiene el certificado covid
pueda entrar en un bar y el que no está vacunado no, si el grado de riesgo
para un tercero es el mismo? La política del pasaporte sanitario tiene efectos
nefastos. Avanza en el señalamiento de colectivos, como si los no vacunados
fueran responsables de la pandemia. En SEAT por ejemplo la empresa separa
en el comedor a los trabajadores no vacunados. ¿Cómo podemos permitir ese
señalamiento y división?
Rechazamos el principio individualista de la libertad individual por encima de
todo, que aprovecha la extrema derecha para canalizar el rechazo contra el
control social de los gobiernos. Es necesario imponer medidas que eviten
riesgos para terceras personas. Pero no el chantaje ni la discriminación, que
señala a quien no está vacunado, para forzarle a vacunarse. Queremos una
política de sanidad pública, pero no aceptamos que el estado te tutele sobre lo
que debes hacer y lo que te conviene, porque en ese camino no hay final.
¿Cómo podemos poner a los camareros de un bar a grabar quien entra en el
establecimiento o a echar a quien no se ha vacunado? ¿Cómo cuando los
vecinos salían a abuchear a quienes salían de su casa durante el
confinamiento? No queremos normalizar el control y el enfrentamiento social.
Ahora la Generalitat vuelve a imponer el toque de queda. Como antes con el
estado de alarma (que fue aparejado de la militarización de las calles, con la
policía, los mossos, la guardia civil -e incluso el ejército- con carta blanca
aplicando la ley mordaza), ahora parece ser se aplicará de escondidas, con
los incrementos de mossos ya prometidos por interior –según Elena, a base de
horas extras obviamente pagados con el dinero público que no llega a Sanidad-
 para hacer “cumplir” el toque de queda. Rechazamos la política policial para
hacer frente a la crisis sanitaria. El toque de queda se ha justificado con una
inaceptable campaña de criminalización de la juventud. ¿Podemos ir en un
transporte público como sardinas (porque tampoco se ha querido reforzar)
pero no se puede estar en la calle a partir de la una?
• Lo que hace falta es que los centros de Atención Primaria puedan realizar un
seguimiento en condiciones de la salud de sus pacientes, que reciban atención
ante los primeros síntomas y que haya capacidad para responder también a las
demás enfermedades.

• Lo que hace falta es que haya un acceso libre y gratuito a los test de
antígenos o que generalicen las PCR. Es decir, que se pueda detectar el
contagio lo más rápidamente posible para actuar respecto a aquella persona y
su entorno, dándole seguridad.
• Seguridad que puede aislarse sin temer por el trabajo –y recibiendo una
renta garantizada de cuarentena en los trabajos irregulares-, que si son sus
hijas/as los contagiados podrá cuidarlos, porque se reconoce la baja sin
pérdida salarial.
• Con una regularización inmediata de todas las personas sin papeles para no
dejar a nadie fuera del sistema de salud pública.
• Una política sanitaria pública y universal que debe completarse con una
fuerte inversión en los transportes públicos, la educación y la asistencia social.
Con inspecciones de trabajo para que las empresas garanticen todas las
medidas sanitarias.
Y seguir reivindicando con la UIT-CI, la exigencia de liberación de las
patentes de vacunas y recursos médicos contra la pandemia, como la
única fórmula para salir del pozo.
¡Ni pasaporte covid ni toque de queda!

29/12/21

Lucha Internacionalista

Espacio Publicitario

Deja un comentario