Espacio publicitario

González: “Només demanem que l’Ajuntament d’Alcoi vetlle per a que les ajudes europees no es queden en les mans dels de sempre”.

De nou Guanyar aconsegueix el consens majoritari a les seues propostes.

En el plenari de gener de 2022, Guanyar Alcoi va tornar a aconseguir el suport majoritari de tots els grups de la corporació a una de les seues propostes. Només VOX va votar en contra. La proposta suposava que l’Ajuntament d’Alcoi fora un agent fonamental en la captació d’ajudes europees per a la rehabilitació d’habitatges. I que ho fora vetllant per a que qualsevol veí o veïna del municipi poguera demanar aquestes ajudes amb garantia. Com bé assenyala el regidor de la formació, Pablo González: “El que hem demanat és molt senzill: la implicació directa de l’Ajuntament com a agent rehabilitador en la sol·licitud d’ajudes per a la rehabilitació del parc d’habitatges d’Alcoi. Es tractaria de fer com es fa en l’oficina del consumidor de la ciutat, que fan una tasca magnífica, per cert: acompanyar en tot el procés a la ciutadania per aconseguir ajudes per poder reformar el seu habitatge. Només així es podrà fer que aconseguim el màxim volum de fons europeus i que aquestes ajudes no es queden en les mans dels de sempre, sinó que arriben a la gent del carrer.”

A la justificació de motius de la proposta de Guanyar Alcoi s’assenyala que les ajudes Next Generation són una oportunitat per a poder resoldre els problemes que el poble d’Alcoi fa anys que arrossega i que és complicat resoldre amb recursos propis. Com s’està reclamant des de les més diverses veus és urgent preparar l’administració pública per a rebre aquests fons europeus dotant-se de la capacitat suficient per a poder gestionar-los de manera eficient. L’Ajuntament d’Alcoi té la responsabilitat indefugible que aquests fons de diners públics, és a dir, pagats per totes i tots els ciutadans europeus no vaja a les butxaques d’aquells que tenen els suficients coneixements i diners per a saber aprofitar-los.

L’Ajuntament d’Alcoi hauria de vetllar no només per aconseguir el màxim de fons econòmics sinó sobretot que aquests fons no alimenten l’enorme desigualtat existent a la nostra societat i vagen a fer més confortable la vida dels que ja tenen una vida confortable. El nostre Ajuntament, continua assenyalant la plataforma municipalista, ha de cuidar dels que no tenen els recursos suficients per a desxifrar la informació existent sobre aquests fons europeus i ha de servir d’aixopluc a aquelles persones que no tenen ni el temps ni les capacitats suficients per a poder dur a terme un projecte que poguera ser subvencionat per aquesta línia d’ajudes. El Real decret 853/2021, de 5 d’octubre, pel qual es regulen els programes d’ajuda en matèria de rehabilitació residencial i habitatge social del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència aprovat per a gestionar aquests fons europeus inclou els següents programes d’ajuda:

1. Programa d’ajuda a les actuacions de rehabilitació a nivell de barri.

2. Programa de suport a les oficines de rehabilitació

3. Programa d’ajuda a les actuacions de rehabilitació a nivell d’edifici.

4. Programa d’ajuda a les actuacions de millora de l’eficiència energètica en habitatges.

5. Programa d’ajuda a l’elaboració del llibre de l’edifici existent per a la rehabilitació i la redacció de projectes de rehabilitació.

6. Programa d’ajuda a la construcció d’habitatges de lloguer social en edificis energèticament eficients.

Alcoi té diversos trets que el fan òptim a captar recursos econòmics d’aquestes ajudes: un centre històric en una situació molt deficient de conservació doncs un 53% són edificis de més de 50 anys, un 16% dels edificis tenen deficiències estructurals a més a més l’anàlisi feta per l’Ajuntament dels edificis en pitjors condicions després de la borrasca Gloria va identificar que un 64.2% dels edificis estava en risc. A més a més hi ha barris com Santa Rosa, la Zona Nord, el Camí amb un parc d’habitatge molt envellit.

D’altra banda, Alcoi ja ha arribat a acords per l’eliminació de l’amiant o incloure mesures per a minorar les altes temperatures en els edificis de la ciutat, propostes de Guanyar que han rebut també els suport quasi unànime de la corporació municipal.

En aquest sentit la proposta de la formació municipalista demanava tres punts:

PRIMER.- Que amb urgència es delimiten i es redacten els programes-memòria dels Entorns Residencials de Rehabilitació Programada que estableix la normativa i on se li ha de donar màxima prioritat al centre històric de la ciutat.

SEGON.- Aprofitant que una de les línies de finançament establertes al real decret esmentat és el suport a les oficines de rehabilitació i que, explícitament es parla de «finançar el servei d’oficines de rehabilitació, tipus ‘finestreta única’, oferint serveis integrals d’informació, gestió i acompanyament de la rehabilitació, per part de les comunitats autònomes i entitats locals, més enllà de les establertes en el marc de les actuacions en l’àmbit de barri», demanem que s’òbriga una Oficina de Rehabilitació a l’Ajuntament d’Alcoi entre les funcions de la qual estiga:

• l’assessorament tècnic per a la rehabilitació d’edificis als veïns i veïnes d’Alcoi

• oferir informació sobre ajudes i línies de finançament per a la rehabilitació als veïns i veïnes de la ciutat

• assessorament i possible redacció de documentació tècnica per a l’obtenció de llicències d’obres.

TERCER.- L’assumpció per part de l’Ajuntament d’Alcoi com a agent rehabilitador, és a dir en la figura necessària per a poder dur endavant les obres de rehabilitació necessàries en els edificis residencials. Només així podria ser el garant de la democratització d’aquestes ajudes i la disminució de la desigualtat.

Espacio Publicitario

Deja un comentario