Espacio publicitario

Davant la crisi de matèries primes, els valencianistes plantegen crear un protocol perquè les empreses no hagen d’abandonar obres ja subvencionades per la institució o en vies de licitació.

11 de gener de 2022

El grup de Compromís a la Diputació d’Alacant ha presentat una moció al plenari d’aquest dimecres perquè s’habilite pressupostàriament una partida que podria arribar sis milions d’euros amb l’objectiu de pal·liar la pujada de preus dels materials de construcció, crisi que amenaça l’execució de les obres ja subvencionades per la institució o en vies de licitació.

La moció dels valencianistes demana també establir un protocol a efectes de prevenir les conseqüències derivades de la insostenible pujada de preus de les matèries causada arrel de la emergència sanitària internacional. En línia amb el que ha advertit l’Associació d’Empreses Constructores i Concessionàries d’ Infraestructures, el portaveu Gerard Fullana ha apuntat a les serioses dificultats per part de les empreses contractistes d’acabar obres ja començades.

Els registres d’evolució de preus plasmen costos que en el cas de l’acer corrugat o el coure han augmentat en un 78 i 102% respectivament. Aquesta pujada, a més, afectarà als preus de licitació dels projectes previstos per la Diputació i que encara estan en licitació, qüestió que podria ocasionar la renúncia per part d’empreses a l’execució d’aquests.

“Ens preocupa moltíssim aquesta situació i com pot afectar a les empreses adjudicatàries d’obres subvencionades des de la Diputació. Si no prenem mesures serioses aquest augment podria suposar el naufragi de molts projectes dels plans d’obres entre 2017 i 2019 i del pla de inversions sostenibles de 2018. Els nous costos dels materials han de ser, a més, previnguts en les licitacions que encara estan fent-se del Pla Planifica”, ha asseverat Fullana.

Compromís pide a la Diputación habilitar una partida de 6 milions de euros para poder hacer frente a la subida de precios de los materiales de construcción

Ante la crisis de materias primas, los valencianistas plantean crear un protocolo para que las empresas no tengan que abandonar obras ya subvencionadas por la institución o en vías de licitación.

11 de enero de 2022

El grupo de Compromís en la Diputació de Alicante ha presentado una moción al pleno de este miércoles para que se habilite presupuestariamente una partida que podría llegar a los seis millones de euros con el objetivo de paliar la subida de precios de los materiales de construcción, crisis que amenaza la ejecución de las obras ya subvencionadas por la institución o en vías de licitación.

La moción de los valencianistas pide también establecer un protocolo a efectos de prevenir las consecuencias derivadas de la insostenible subida de precios de las materias causada raíz de la emergencia sanitaria internacional. En linea con lo que ha advertido la Asociación de Empresas Constructoras y Concesionarias de  Infraestructuras, el portavoz Gerard Fullana ha apuntado a las serias dificultades por parte de las empresas contratistas para acabar obras ya empezadas.

Los registros de evolución de precios plasman costes que en el caso del acero o el cobre han aumentado en un 78 y 102% respectivamente. Esta subida, además, afectará a los precios de licitación de los proyectos previstos por la Diputación y que todavía están en licitación, cuestión que podría ocasionar la renuncia por parte de empresas a la ejecución de estos.

“Nos preocupa muchísimo esta situación y como puede afectar a las empresas adjudicatarias de obras subvencionadas desde la Diputación. Si no tomamos medidas serias este aumento podría suponer el naufragio de muchos proyectos de los planes de obras entre 2017 y 2019 y del plan de inversiones sostenibles de 2018. Los nuevos costes de los materiales tienen que ser, además, prevenidos en las licitaciones que todavía están haciéndose del Plan Planifica”, ha aseverado Fullana.

Espacio Publicitario

Deja un comentario