Espacio publicitario

Després d’una vida picaresca, enganyant fins i tot la mort i els deus, Sísif fou condemnat a
pujar una gran pedra per la muntanya i quan ja estava quasi dalt la roca sempre rodava cap
avall, de manera que l’home mai acabava el seu càstig i cada dia havia de repetir-lo
irremissiblement. Els grecs que inventaren aquest i altres mites tenien molta imaginació i un
notable sentit de l’humor, com a bons mediterranis que eren, i el seu mite es va fer tan famós
que s’ha utilitzat moltes vegades per a qualificar situacions semblants, com la que es planteja
ara a les nostres platges…
Els darrers temporals i altres factors que científics i ecologistes venim denunciant des de fa
temps, s’han menjat part d’algunes platges a Canet, El Saler, Tavernes, Oliva, etc. És un
problema que ve repetint-se i agreujant-se durant els últims anys per múltiples causes:
• Elevació del nivell del mar pel calfament climàtic i la fusió de neus i gels. Des de la
revolució industrial ha pujat ja uns 20 cm verticals, la meitat durant els últims 25 anys, de
manera que va accelerant i ja anem pels 3’4 mm/any.
• Retenció de sediments en els nombrosos pantans, embassaments i assuts de la conca
mediterrània, cosa que deixa les platges sense aquests recursos reparadors i de
manteniment. De fet, els rius valencians estan tan sobreexplotats que pràcticament ja no
duen ni aigua ni sediments al mar.
• Augment de les tempestes en nombre i intensitat, també degut al calfament del clima
perquè més temperatura implica més energia i més fenòmens climàtics extrems.
• Edificació excessiva per tota la costa, damunt inclús de les dunes litorals que frenaven
l’onatge i defensaven les platges.
• Destrucció de praderies submarines i d’altres ecosistemes marins que frenen les
corrents i protegixen la costa.
• Nous ports i espigons que alteren les corrents marines, erosionen platges i impedixen
la deposició d’arena.
Doncs bé, davant d’aquesta problemàtica complexa, el Ministeri per a la «Transició Ecològica»
vol seguir aplicant les mateixes receptes simplistes que ha vingut aplicant fins ara i té un
projecte per a extraure 12.400.000 m3 (unes 5 vegades la gran piràmide de Keops…) d’arena
del fons marí, a uns 65 metres de fondària i uns 10 km de la costa de Cullera, per a abocar-la
sobre les platges danyades, algunes situades a més de 200 km del lloc d’extracció… Amb una
Declaració d’Impacte Ambiental que feren allà per l’any 2013 i que hui està totalment caducada.
Així, per a tindre contents a hostalers, constructors, batlles i d’altres, danyaran el fons submarí
(¿i la Posidonia oceanica?), contaminaran més l’atmosfera amb vaixells i maquinària pesada,
malbarataran uns altres 1.200 milions d’€ i no resoldran res. No resoldran el problema perquè
no solucionen les causes i en pocs mesos, o un o dos anys, tornarem a tindre alguna nova
tempesta amb molta energia i l’arena se l’endurà el mar novament. Sense anar més lluny,
aquest mateix estiu el Mediterrani està molt calent (ha arribat als 30oC, 3 o més per damunt de
l’habitual) i a la tardor podem patir gotes fredes (DANA) i tempestes realment greus que
arrasen la costa. Sísif a les nostres platges.
A més, regenerar artificialment les platges dóna una imatge de normalitat totalment fora de lloc
que no ajuda a canviar les coses i solucionar l’emergència climàtica sinó tot el contrari. Caldria
deixar-les tal i com estan, per a mostrar clarament que el desastre climàtic és real i està en
marxa. Alguns perdran negocis, però més perdrem tots/es si no comencem a actuar ja: per a
finals de segle es calcula un augment de temperatures superior als 3oC, amb dies de 60oC a la

Península, una pujada del mar d’1 metre vertical i km horitzontals, etc. Regenerar les platges
com si no passara res és la pitjor pedagogia, la ciutadania ha de vore les conseqüències del
que estem fent amb el medi ambient abans que siga massa tard!
Així doncs, més valdria que eixos 1.200 milions els dedicaren a conscienciar i ajudar la població
perquè canvie i reduïsca a la meitat l’ús del combustibles fòssils durant esta dècada, perquè
després no podrem revertir la situació, ja no podem ajornar-ho més, tal i com diuen l’IPCC i el
PNUMA, organismes científics de l’ONU. Canvis imprescindibles com viatjar menys i reduir l’ús
del transport motoritzat (el major emissor de gasos d’efecte hivernacle), passar-se a la bici i el
tren/bus, consumir productes locals i rebutjar els importats d’altres continents, estalviar
matèries primes i electricitat, posar-se plaques solars (són més barates que l’electricitat
convencional), aplicar les 4R, recolzar els grups ecologistes, etc. etc.
Per tot això, Sra. Ministra, per favor NO REGENERE LES NOSTRES PLATGES!

Espacio Publicitario

Deja un comentario