Espacio publicitario

CORONA D’ARAGÓ

Compromís i CHA reclamen al ministre de Cultura que prenga mesures i active aquest Patronat

Madrid, 9 d’octubre de 2022

El Ministeri de Cultura i Esport segueix sense fixar una data concreta per a convocar el Patronat de l’Arxiu de la Corona d’Aragó, quan es compleixen més de 15 anys després de la seua primera i única reunió. Així ho han denunciat des de Compromís i CHA que recorden els compromisos adquirits pel ministre de Cultura i Esport, Miquel Iceta al Senat a preguntes orals del portaveu de Compromís, Carles Mulet, que preguntarà per les demores i demanarà que es prenguen mesures per a convocar-lo “com més prompte millor”. Totes dues formacions han denunciat els reiterats incompliments del Govern d’Espanya, i demanen aclarir per què s’han anat demorant els diferents compromisos.

La Secretària General de Chunta Aragonesista, Isabel Lasobras, ha denunciat que el Govern d’Espanya segueix sense fixar una data concreta per a convocar en convocar Patronat de l’Arxiu de la Corona d’Aragó, tot i el compromís del ministre de Cultura i Esport, Miquel Iceta, de reunir-lo “a la finalització del present estiu, durant els pròxims mesos de setembre o octubre, encara que la veritat és ja estem a l’octubre i seguim sense data, més de 15 anys després de la seua primera i única reunió”, ha assenyalat Lasobras.

Aquest Patronat és un òrgan de cooperació cultural entre les quatre comunitats autònomes que constituïen l’antiga Corona d’Aragó.

Davant la falta de concreció, Chunta Aragonesista va canalitzar a través de Compromís una iniciativa, en la resposta de la qual, el Ministeri de Cultura i Esport deixava clara la seua “voluntat de normalitzar la situació del Patronat” i la seua previsió de “convocar-lo al llarg del present exercici”, una data que finalment es va incomplir. En una resposta posterior el Govern d’Espanya ho va justificar per la situació provocada per la COVID-19, renovacions de la plantilla i l’organització d’una exposició en la seu de l’organisme.

El que va ser una notícia molt positiva es va convertir en un nou incompliment per part del Govern d’Espanya respecte a la gestió d’aquest patrimoni històric, un dels arxius públics més antics del món”, denúncia Lasobras.

Constituït en 2007

El Patronat de l’Arxiu de la Corona d’Aragó es va constituir el 20 de gener de 2007, i formen part del mateix representants de l’Administració General de l’Estat i de les comunitats autònomes aragonesa, balear, catalana i valenciana. L’abril de 2017, el Ple de les Corts d’Aragó va acordar, a iniciativa de CHA, exigir al Govern d’Espanya que realitze quantes actuacions anaren necessàries per a convocar un Ple ordinari del Patronat de l’Arxiu de la Corona d’Aragó.

A l’abril de 2019, el Govern d’Aragó va proposar el nomenament del catedràtic d’Història Antiga Guillermo Fatás Cabeza, que es va unir als nomenaments de la resta de territoris i altres quatre vocals designats pel Ministeri de Cultura. No obstant això, queda pendent el nomenament del president, el vicepresident primer, el vicepresident segon i nou vocals nats.

CORONA ARAGÓN

Compromís denuncia que el Gobierno siga sin convocar al Patronato del Archivo de la Corona de Aragón pese a su compromiso de hacerlo “entre septiembre y octubre”

Compromís y CHA reclaman al ministro de Cultura que tome medidas y active este Patronato

Madrid, 9 de octubre de 2022

El Ministerio de Cultura y Deporte sigue sin fijar una fecha concreta para convocar al Patronati del Archivo de la Corona de Aragón, cuando se cumplen más de 15 años después de su primera y única reunión. Así lo han denunciado desde Compromís y CHA que recuerdan los compromisos adquiridos por el ministro de Cultura y Deporte, Miquel Iceta en el Senado a preguntas orales del portavoz de Compromís, Carles Mulet, que preguntará por las demoras y pedirá que se tomen medidas para convocarlo “cuanto antes”. Ambas formaciones han denunciado los reiterados incumplimientos del Gobierno de España, y piden aclarar por qué se han ido demorando los diferentes compromisos.

La Secretaria General de Chunta Aragonesista, Isabel Lasobras, ha denunciado que el Gobierno de España sigue sin fijar una fecha concreta para convocar al convocar Patronato del Archivo de la Corona de Aragón, pese al compromiso del ministro de Cultura y Deporte, Miquel Iceta, de reunirlo “a la finalización del presente verano, durante los próximos meses de septiembre u octubre, aunque lo cierto es ya estamos en octubre y seguimos sin fecha, más de 15 años después de su primera y única reunión”, ha señalado Lasobras.

Este Patronato es un órgano de cooperación cultural entre las cuatro comunidades autónomas que constituían la antigua Corona de Aragón.

Ante la falta de concreción, Chunta Aragonesista canalizó a través de Compromís una iniciativa, en cuya respuesta, el Ministerio de Cultura y Deporte dejaba clara su “voluntad de normalizar la situación del Patronato” y su previsión de “convocarlo a lo largo del presente ejercicio”, una fecha que finalmente se incumplió. En una respuesta posterior el Gobierno de España lo justificó por la situación provocada por la COVID-19, renovaciones de la plantilla y la organización de una exposición en la sede del organismo.

Lo que fue una noticia muy positiva se convirtió en un nuevo incumplimiento por parte del Gobierno de España con respecto a la gestión de este patrimonio histórico, uno de los archivos públicos más antiguos del mundo”, denuncia Lasobras.

Constituido en 2007

El Patronato del Archivo de la Corona de Aragón se constituyó el 20 de enero de 2007, y forman parte del mismo representantes de la Administración General del Estado y de las comunidades autónomas de aragonesa, balear, catalana y valenciana. En abril de 2017, el Pleno de las Cortes de Aragón acordó, a iniciativa de CHA, exigir al Gobierno de España que realice cuantas actuaciones fueran necesarias para convocar un Pleno ordinario del Patronato del Archivo de la Corona de Aragón.

En abril de 2019, el Gobierno de Aragón propuso el nombramiento del catedrático de Historia Antigua Guillermo Fatás Cabeza, que se unió a los nombramientos del resto de territorios y otros cuatro vocales designados por el Ministerio de Cultura. Sin embargo, queda pendiente el nombramiento del presidente, el vicepresidente primero, el vicepresidente segundo y nueve vocales natos.

Espacio Publicitario

1 COMENTARIO

Deja un comentario