VIDEO INTERVENCIÓNMulet exigeix en ple a Sánchez pague ja els 800 milions per desplaçats sanitaris al PV El president del Govern no va contestar a cap dels requeriments de Compromís. ALBUFERAEl portaveu de Compromís al Senat, Carles Mulet, va retraure anit a Pedro Sánchez, en la seua compareixença al Senat, la hipocresia màxima que és preocupar-se pel desastre ambiental de Doñana i ser el Govern que defensa l’ampliació nord del Port de València, per a beneficiar a una sola empresa i carregar-se l’Albufera de València, per la qual cosa va titllar d’hipòcrites al Govern. HABITATGEIgualment Mulet va retraure que el sainet amb els anuncis de Sánchez sobre la Sareb “En el pitjor de la crisi, ens van llevar 63.000 milions d’euros per a rescatar a una banca que havia deixat a milers de persones sense cases, sense estalvis i sense futur. I van ser 50.000 immobles els es va quedar la SAREB Què han fet per a recuperar aqueixos diners o eixos habitatges? RES” Ara – va prosseguir Mulet- anuncien destinar els habitatges de la Sareb per al lloguer social. Però les hauran de pagar, a la SAREB de nou, les CCAA… està bé, no?, anunciar mesures perquè les paguen uns altres? No hem recuperat els 63.000 milions i si volem els habitatges les hem de pagar DE NOU?, I sap el que passa? que algunes CCAA igual tenen capacitat, i altres estem ofegats, per vosté també. Per estar infrafinançats FINANÇAMENT El Senador valencianista ha retret que “ El seu partit es va comprometre al gener de 2020, a canvi del nostre vot, a presentar un nou model de finançament en 8 mesos, han passat 41 mesos, i cap de bestiar de cap de bestiar. Per l’infrafinançament, mantenim un deute de 50.000 milions d’euros, que ens ofeguen amb uns interessos igual d’injustos  “I malgrat això, al País Valencià hem fet revolucions socials, en economia, en transició ecològica, en política social, en educació. I volem més, també en sanitat, que com no l’ha gestionada Compromís com les altres àrees, queda molt per fer” SANITAT :Per això Mulet va demanar “ a més d’un finançament just, una quitació dels interessos injustos. i també que pague ja, a la Generalitat, el deute històric de 800 milions d’euros pels desplaçats i turisme sanitari. Si paga, suposarà la contractació de 2.000 infermers  i infermeres de manera estable per a l’atenció primària2.000 per a reforçar els centres de salut de les ciutats i pobles turístics en temporada alta i que la resta de l’any assumisquen tasques d’atenció comunitària, sobretot a les escoles El senador ha exigit a Sánchez que acabe amb l’espoli i dels diners dels valencians als valencians per a : -Reduir la cita en atenció primària a màxim d 3 dies.donar més temps als metges per a atendre les seues cites, reduint la càrrega burocràtica– Ampliar els horaris dels centres de salut, que puguen obrir de vesprades– Que infermers comunitaris dels centre de salut puguen anar a escoles, centres de majors o a fer promoció de la salut.-Que l’atenció a persones majors, o amb diversitat funcional o malaltes cròniques es puga fer a la seua casa,.-Per a tindre una salut mental accessible.-Augmentar en 2.000 les infermeres en Atenció Primària i Comunitària.-Incrementar en 300 els psicòlegs clínics en els centre de salut.-Introduir la figura del nutricionista en Atenció Primària, 100 contractacions.     Mulet exige en pleno a Sánchez pague ya los 800 millones por desplazados sanitarios al PV El presidente del Gobierno no contestó a ninguno de los requerimientos de Compromís. ALBUFERAEl portavoz de Compromís en el Senado, Carles Mulet, reprochó anoche a Pedro Sánchez, en su comparecencia en el Senado, la hipocresía máxima que es preocuparse por el desastre ambiental de Doñana y ser el Gobierno que defiende la ampliación norte del Puerto de València, para beneficiar a una sola empresa y cargarse la Albufera de València, por lo que tildó de hipócritas al Gobierno. VIVIENDAIgualmente Mulet reprochó que el sainete con los anuncios de Sánchez sobre la Sareb “En lo peor de la crisis, nos quitaron 63.000 millones de euros para rescatar a una banca que había dejado a miles de personas sin casas, Sin ahorros y sin futuro. Y fueron  50.000 inmuebles los se quedó la SAREB ¿Qué han hecho para recuperar ese dinero o esas viviendas? NADA” Ahora – prosiguió Mulet- anuncian destinar las viviendas de la Sareb para el alquiler social. Pero las tendrán que pagar, a la SAREB de nuevo, las CCAA… está bien, ¿no?, anunciar medidas para que las paguen otros? No hemos recuperado los 63.000 millones y si queremos las viviendas las hemos de pagar DE NUEVO?, ¿Y sabe lo que pasa? que algunas CCAA igual tienen capacidad, y otros estamos ahogados, por usted también. Por estar infrafinanciados FINANCIACIÓN EL senador valencianista ha reprochado que “ Su partido se comprometió en enero de 2020, a cambio de nuestro voto, a presentar un nuevo modelo de financiación en 8 meses, han pasado 41 meses, y res de res. Por la infrafinanciación, mantenemos una deuda de 50.000 millones de euros, que nos ahogan con unos intereses igual de injustos  “Y a pesar de ello, en el País Valencià hemos hecho revoluciones sociales, en economía, en transición ecológica, en política social, en educación. Y queremos más, también en sanidad, que como no la ha gestionado Compromís como las otras áreas, queda mucho por hacer” SANIDAD :Por eso Mulet pidió “ además de una financiación justa, una quita de los intereses injustos. y también que pague ya, a la Generalitat, la deuda histórica de 800 millones de euros por los desplazados y turismo sanitario. Si paga, supondrá la contratación de 2.000 enfermero y enfermeras de forma estable para la atención primaria. 2.000 para reforzar los centros de salud de las ciudades y pueblos turísticos en temporada alta y que el resto del año asuman tareas de atención comunitaria, sobre todo en las escuelas EL senador ha exigido a Sánchez que termine con el expolio y del dinero de los valencianos a los valencianos para : -Reducir la cita en atención primaria a máximo d 3 días.– dar más tiempo a los médicos para atender sus citas, reduciendo la carga burocrática– Ampliar los horarios de los centros de salud, que puedan abrir de tardes– Que enfermeros comunitarios de los centro de salud puedan ir a escuelas, centros de mayores o a hacer promoción de la salud.-Que la atención a personas mayores, o con diversidad funcional o enfermas crónicas se pueda hacer en su casa,.-Para tener una salud mental accesible.-Aumentar en 2.000 las enfermeras en Atención Primaria y Comunitaria.-Incrementar en 300 los psicólogos clínicos en los centro de salud.-Introducir la figura del nutricionista en Atención Primaria, 100 contrataciones.
Espacio Publicitario

Deja un comentario