Espacio publicitario

La CGT considera que la implantació massiva dels parcs eòlics per les serres valencianes, junt a les línies elèctriques d’evacuació i altres infraestructures associades, augmenta el risc d’incendi i, a la vegada, disminueixen l’efectivitat dels mitjans d’extinció, sobre tot dels mitjans aeris, com es va comprovar el passat dia 13 d’abril a l’incendi de Barraques (Alt Palància) provocat per un aerogenerador.

El sindicat considera que en una situació de canvi climàtic, no està ben valorat l’augment del risc d’incendi d’estes instal·lacions i menys encara la disminució de l’efectivitat dels mitjans d’extinció al voltant d’ells. A més, estes instal·lacions estan planificant-se en zones forestals d’alt risc d’incendi i zones fora de la capacitat d’extinció pel seus models de combustible, orografia, accessibilitat i temps de resposta dels mitjans. S’ha d’afegir a més que moltes són zones amb alt risc d’incendi per llamp.

Els parcs eòlics no són més que polígons industrials dins les zones forestals més muntanyoses i deuen portar associades grans faixes auxiliats on s’ha d’eliminar la vegetació, tant als parcs com a les línies elèctriques i els camins d’accés. No ens sembla una gran idea eliminar grans superfícies de vegetació forestal justament a les zones més ben conservades.

Altres riscos més coneguts

Estes instal·lacions tenen un gran impacte sobre l’avifauna i les rates penades per l’elevada mortalitat per col·lisió amb les aspes dels aerogeneradors, afectant greument a distintes espècies protegides.

No deuria d’autoritzar-se cap parc eòlic prop de les àrees de nidificació d’estes espècies.

L’encadenament de parcs per les serralades, fa que els seus efectes negatius es multipliquen, tant en afecció a la fauna, com en dificultar les labors d’extinció d’incendis. Des de la CGT considerem que no deuria bastar el fer una avaluació d’impacte ambiental de cada parc, sinó fer-ne una conjunta de tot el territori, per vore quina és la càrrega màxima  assumible d’aerogeneradors. Tampoc es té en compte en l’estudi d’impacte l’eliminació al final de la seua vida útil ni l’estudi del balanç energètic net de les instal·lacions (l’energia utilitzada per a la seua instal·lació i les emissions que provocarà, comparades amb l’energia final que s’obtindrà).

La massificació també té altres impactes negatius paisatgístics, culturals i socials, els quals repercuteixen negativament sobre el turisme rural, molt important en l’economia local de les zones muntanyoses d’interior.

Parcs fotovoltaics

També alertem dels efectes negatius de la instal·lació desproporcionada dels macroparcs fotovoltaics, que afecten greument a la fauna i en alguns casos comporten greus pèrdues de sòls agrícoles de regadiu, tant per la seua ocupació directa com per contribuir a l’abandonament de terres per l’acaparació de grans superfícies amb objectius especulatius per part de companyies del sector de les renovables.

Renovables si, però no d’esta manera

Des de la CGT apostem per les energies renovables, però no a costa de la destrucció del territori. En la instal·lació d’energies renovables deuria primar-se la seua instal·lació en sòls urbans i industrials i quan es facen en zones rurals, comptar amb la gent del territori, evitar les grans instal·lacions i promoure les menudes i properes als centres de consum de l’energia, fomentar les comunitats energètiques locals i descentralitzades. Totes les mesures possibles que ajuden a acabar amb l’oligopoli de les empreses elèctriques.

Tan important com potenciar la producció d’energia renovable és adoptar mesures d’estalvi energètic, potenciar el transport públic elèctric, sobre tot el ferrocarril entre ciutats i el tramvia dins d’elles. Es tracta de tecnologies barates sense cares patents i que no necessiten bateries amb materials escassos.

Igualment s’hauria d’apostar per un pla de sobirania alimentària potenciant l’agricultura ecològica y el consum de proximitat. Igualment, potenciar l’agricultura de secà i el ramat extensiu per a frenar els macroincendis que arrasaran tot el nostre territori els propers anys.

O siga, tot el contrari del que s’està fent.

Sindicat d’Administració Pública de la Confederació General del Treball del País Valencià i Murcia

Espacio Publicitario

Deja un comentario