• Cuidem Benimaclet fa pública una auditoria que demostra que Metrovacesa no tenia el % mínim de propietats que determina la LOTUP per a poder ser agent urbanitzador, ni tan sols per a constituir-se com a Agrupació d’Interés Urbanístic, establert en un 50% de la titularitat i més d’un 40% de les parcel·les registrals.
  • Esta troballa suposaria que la mercantil va manipular la documentació acreditativa de la propietat que va presentar a l’Ajuntament i que la Regidora d’Urbanisme tampoc la va verificar correctament.
  • Les circumstàncies que envolten aquesta sentència s’acompanyen d’un sabotatge directe a la feina del moviment ciutadà; en els últims mesos s’han incendiat parcel·les conreades, s’han tractat de tallar sèquies històriques, companyes del barri han sigut multades per manifestar-se contra el PAI. Ha coincidit tot amb la infiltració d’un policia nacional a Cuidem Benimaclet, com si fora una organització terrorista.
  • Reaccionem des de Cuidem Benimaclet front a aquest atac continu al moviment veïnal que està emprenent Metrovacesa; seguim qüestionant amb arguments sòlids la destrossa que es pretén fer al nostre barri amb la urbanització de l’últim reducte d’horta i terra fèrtil que ens queda dins la ronda nord.
Espacio publicitario

En resposta a la recent sentència del 3/05/2023 del TSJCV, Sala de lo Contenciós-Administratiu, secció segona, Cuidem Benimaclet fem pública una AUDITORIA elaborada pel mateix equip jurídic que va dissenyar la desclassificació per al PAI de Benimaclet com a eina legal, realitzada entre els mesos de maig i novembre de 2021 sobre el procediment iniciat a l’Ajuntament de València per part de Metrovacesa per a urbanitzar els terrenys.

Dita sentència falla, en part, a favor del recurs presentat per la mercantil Metrovacesa qui va recòrrer la decisió de l’Ajuntament de València de rebutjar la memòria del Projecte del PAI que aquesta mercantil va presentar sobre els terrenys del sector SUB-T4 Benimaclet. La sentència dictamina que l’Ajuntament ha de continuar la tramitació de la proposta de Metrovacesa (entre altres qüestions), com a Agrupació d’Interès Urbanístic (és a dir, com a pretenent per a ser finalment algun dia, Agent Urbanitzador).

En concret, Metrovacesa va demandar a l’Ajuntament per la següent resolució administrativa: Resolución GL-361, dictada el 1 de febrero de 2021 por la Teniente de Alcalde de Mantenimiento y Obras de Infraestructura/Planificación y Gestión Urbana/Relaciones Institucionales del Ayuntamiento de València, en virtud de la cual se decidió no admitir a trámite la iniciativa presentada por la Agrupación de Interés Urbanístico “Sector SUP T-4 Benimaclet del Plan General de Ordenación Urbana” para la tramitación de un Programa de Actuación Integrada en el ámbito delimitado por la Unidad de Ejecución Única del Texto Refundido de Plan de Reforma Interior de Mejora SUP T-4 Benimaclet.

La sentència ha tardat dos anys en eixir, i casualment es falla a dos setmanes de les eleccions municipals i autonòmiques. A més, durant el procés, la jutgessa de caire progressista que portava l’assumpte, ha sigut substituïda per un altre ponent d’extrema dreta. Desde Cuidem Benimaclet pensem que no es tracta de l’atzar.

D’una altra banda, els mitjans  que s’han fet ressò de la notícia ho han fet d’una forma capciosa i sense cap anàlisi jurídic. No s’ha parlat dels aspectes a favor de l’Ajuntament que resol la mateixa, com que:

  • no se li reconeix la indemnització de 110.000€ reclamada per Metrovacesa, per no haver existit patrimonialització del sòl,
  • a més la sentència reconeix que l’Ajuntament “dispone de una ámplia discrecionalidad” per a admetre o no a tràmit les propostes que facen els particulars sobre els terrenys ja que no està obligat a atendre els desitjos d’una mercantil sinó a defensar l’interès general.

Les circumstàncies que envolten aquesta sentència s’acompanyen d’un sabotatge directe a la feina que s’està realitzant des del moviment ciutadà.

  • En els últims mesos s’han incendiat diverses parcel·les conreades als terrenys de l’antic PAI,
  • S’han tractat de tallar les sèquies històriques per evitar que poguem seguir regant els horts i
  • Ccompanyes del barri han sigut multades per manifestar-se contra el PAI.

Tot açò ha coincidit, de nou casualment, amb la infiltració d’un policia nacional al nostre col·lectiu, tractant a Cuidem Benimaclet com si fora una organització terrorista.

Reaccionem desde Cuidem Benimaclet front a aquest atac continu al moviment veïnal que està emprenent Metrovacesa. Seguim qüestionant amb motius sòlids la destrossa que es pretén fer al nostre barri amb la urbanització de l’últim reducte d’horta i terra fèrtil que ens queda dins la ronda nord.

Una auditoria que estudia i analitza la propietat del sòl que Metrovacesa diu ostentar.

L’auditoria que fem avui pública investiga, estudia i analitza la propietat del sòl que Metrovacesa diu ostentar sobre els terrenys. En concret, el dret que la llei li atorga per a constituir-se com a Agrupació d’Interés Urbanístic i en definitiva com a futur agent urbanitzador. Concretament: Mediante instancia 113/2019/17789 de 6 de junio de 2019 que obra a los folios 2342 a 2345, varios de los propietarios de los terrenos afectados por la propuesta entre los que se encuentra Metrovacesa S.A. (Sociedad de gestión de activos procedentes de la reestructuración bancaria S.A., Don Juan José Alcón Miquel, Dña. Cristina-Mª Alcón Miquel, Don Vicente Burgos Alcón, Metrovacesa S.A., “Repsol comercial de productos petrolíferos S.A.” y Segisa Rústicas S.L.”), ante la notificación citada, afirman que disponen del 50% de la titularidad de los terrenos de la actuación, descontados los suelos de uso y dominio público, que han obtenido la aceptación de los titulares de más del 40% de las parcelas registrales privades del ámbito, manifiestan que, tras la aceptación municipal, procederán a constituir una entidad en alguna de las formes previstas en el artículo 114 de la LOTUP y solicitan, cito textualmente: que tenga por presentado y admitido el presente escrito, junto con la documentación que se acompaña y analitzada ésta, se acepte por parte de este Ayuntamiento de Valencia, la tramitación de la iniciativa del programa de Actuación Integrada por parte de los comparecientes en régimen de gestión prevista por la LOTUP en su artículo 118, o subsidiariamente , en caso de no aceptarse, se continúe con el procedimiento iniciado por METROVACESA y aceptado a trámite para la gestión indirecta. Acompañaron a su solicitud: escrituras de poder, escrituras de propiedad, Notas Simples del Registro, Plano de sus propiedades, plano de propiedades de dominio público, escritos de apoyo de tres propietarios y tabla justificativa de los cálculos realizados a los efectos del artículo 114 c) de la LOTUP. Folios 2346 a 2982.

L’auditoria consisteix en un profund estudi de parcel·les cadastrals, notes simples de la propietat, evolució dels terrenys i exhaustiu anàlisi de les titularitats dominicals dels petits, mitjans i grans propietaris dels terrenys del PAI; aquesta auditoria demostra que Metrovacesa no tenia el percentatge mínim de propietats que determina la LOTUP per a poder ser agent urbanitzador, ni tan sols per a constituir-se com a Agrupació d’Interes Urbanistic establert en un 50% de la titularitat i més d’un 40% de les parcel·les registrals. Metrovacesa no tindria per tant la possibilitat legal d’arribar a ser agent urbanitzador. La qual cosa suposaria que la mercantil va manipular la documentació acreditativa de la propietat que va presentar a l’Ajuntament i que des del Servei de Programació Urbanística, depenent de la Regidoria d’Urbanisme, no es va verificar correctament.

Aquesta Auditoria es una fase nova i totalment desconeguda fins ara, que dona continuïtat a l’estratègia legal de la Desclassificació i que posa llums i taquígrafs sobre la macro-operació urbanística que pretén Metrovacesa i els bancs que hi són al darrere per especular amb Benimaclet i continuar el setge urbanístic que s’arrastra des de dècades.

En definitiva, en el moment en què l’Ajuntament va acceptar a tràmit el projecte, Metrovacesa no comptava amb legitimitat per a ser Agrupació d’Interés Urbanístic, es tracta d’un frau de llei i d’una mala praxis de la Regidoria d’Urbanisme que invalidaria el procediment iniciat.

Espacio Publicitario

Deja un comentario