Espacio publicitario

Compromís i la Plataforma pel Soterrament de les Vies qualifiquen de «èxit rotund» la
concentració d’aquest diumenge en el pas a nivell de Sedaví-Alfafar
Joan Baldoví, candidat a la presidència de la Generalitat per Compromís, ha promés tot el
seu suport a les reivindicacions dels veïns per a demanar el soterrament de les vies que
creuen Sedaví, Alfafar i Benetússer. Baldoví ha fet aquestes declaracions en el transcurs
d’una concentració convocada per plataformes veïnals i els col·lectius locals de
Compromís aquest diumenge, en el pas a nivell de Sedaví-Alfafar. El candidat a la
Presidència de la Generalitat va assegurar que demanaria una «reunió urgent amb el
ministeri» i que impulsaria una Proposició No de Llei en les Corts per a aclarir les postures
de tots els grups polítics, al mateix temps que qualificava aquests passos a nivell com
«absolutament perillosos i anacrònics».
«Record quan em va arribar la notícia de l’última defunció, la de la xica de 19 anys», ha
recordat Joan Baldoví, «com soc de Sueca, soc usuari habitual d’aquest tren de rodalia i
conec aquest pas a nivell. A Sueca vam tindre un problema molt similar durant molt de
temps, per la qual cosa crec que aquesta situació és un autèntic perill i una cosa
absolutament anacrònica, impròpia del segle XXI». Després de parlar amb els veïns i
veïnes, el candidat a la presidència de la Generalitat per Compromís es va comprometre a
fer tot el possible per solucionar la situació.
José Castillo, de la Plataforma pel Soterrament de les Vies d’Alfafar-Benetússer-Sedaví,
present en la concentració, ha recordat que «aquest greu problema de seguretat
s’arrossega des de fa 30 o 40 anys, amb 76 persones mortes, tres d’elles en els últims nou
mesos, incloent-hi una xica de 19 anys amb tota la vida per davant», ha explicat, «però és
que a això se li sumen tots els problemes derivats del pas de 250 trens diaris. Els seus
xiulets superen els 100 decibels i estan provocant problemes d’ansietat i depressió a les
persones que viuen a prop. I hi ha col·legis pegats a les vies».
Amàlia Esquerdo, de Compromís per Alfafar, ha explicat per què estan donant suport a la
concentració: «no podíem faltar. Aquesta és una ferida oberta enmig de quatre pobles,
que afecta 40.000 persones, amb 100 atropellaments i 76 morts». Filo Baixauli, de
Compromís Sedaví, recorda que és un punt negre «que porta 40 anys, a més del cost per

a la salut de tota la gent que viu al voltant. Necessitem una solució immediata». Reme
Navarro, de Compromís Benetússer, ha destacat que actes com eixa concentrción
demostra que «totes les poblacions estan unides, psicològica i físicament, tal com els
carrers estan units. I un problema que arrosseguem tant de temps no pot ser que ens
donen damunt un altre termini de 15 anys per a una solució definitiva».
Gustavo Gisbert, de la Plataforma pel Soterrament de les Vies, ha volgut agrair que «gent
amb capacitat per a canviar les coses vinga a veure aquesta situació, aquest punt negre,
amb els seus propis ulls». I ha estés el seu agraïment a Compromís, per ajudar a
visibilitzar el problema i a buscar una solució. «Des d’ADIF només ens proposen pegats.
Necessitem el soterrament al més prompte possible», conclou, al seu costat, José
Castillo.


Joan Baldoví apoya las reivindicaciones de los vecinos y
pide el soterramiento del paso a nivel de Alfafar-
Benetússer- Sedaví
Compromís y la Plataforma por el Soterramiento de las Vías califican de «éxito
rotundo» la concentración de este domingo en el paso a nivel de Sedaví-Alfafar
Joan Baldoví, candidato a la presidencia de la Generalitat por Compromís, ha prometido todo su
apoyo a las reivindicaciones de los vecinos para pedir el soterramiento de las vías que cruzan
Sedaví, Alfafar y Benetússer. Baldoví ha hecho estas declaraciones en el transcurso de una
concentración convocada por plataformas vecinales y los colectivos locales de Compromís este
domingo, en el paso a nivel de Sedaví- Alfafar. El candidato a la Presidencia de la Generalitat
aseguró que pediría una «reunión urgente con el ministerio» y que impulsaría una Proposición
No de Ley en les Corts para clarificar las posturas de todos los grupos políticos, al tiempo que
calificaba estos pasos a nivel como «absolutamente peligrosos y anacrónicos».
«Recuerdo cuando me llegó la noticia del último fallecimiento, el de la chica de 19 años», ha
recordado Joan Baldoví, «como soy de Sueca, soy usuario habitual de este tren de cercanías y
conozco este paso a nivel. En Sueca tuvimos un problema muy similar durante mucho tiempo,
por lo que creo que esta situación es un auténtico peligro y una cosa absolutamente anacrónica,

impropia del siglo XXI». Tras hablar con los vecinos y vecinas, el candidato a la presidencia de la
Generalitat por Compromís se comprometió a hacer todo lo posible por solucionar la situación.
José Castillo, de la Plataforma por el Soterramiento de las Vías de Alfafar-Benetússer-Sedaví,
presente en la concentración, ha recordado que «este grave problema de seguridad se arrastra
desde hace 30 o 40 años, con 76 personas fallecidas, tres de ellas en los últimos nueve meses,
incluyendo una chica de 19 años con toda la vida por delante», ha explicado, «pero es que a eso
se le suman todos los problemas derivados del paso de 250 trenes diarios. Sus pitidos superan los
100 decibelios y están provocando problemas de ansiedad y depresión a las personas que viven
cerca. Y hay colegios pegados a las vías».
Amàlia Esquerdo, de Compromís por Alfafar, ha explicado por qué están respaldando la
concentración: «no podíamos faltar. Ésta es una herida abierta en medio de cuatro pueblos, que
afecta a 40.000 personas, con 100 atropellos y 76 muertos». Filo Baixauli, de Compromís Sedaví,
recuerda que es un punto negro «que lleva 40 años, además del coste para la salud de toda la
gente que vive alrededor. Necesitamos una solución inmediata». Reme Navarro, de Compromís
Benetússer, ha destacado que actos como esa concentrción demuestra que «todas las
poblaciones están unidas, psicológica y físicamente, de la misma forma que las calles están
unidas. Y un problema que arrastramos tanto tiempo no puede ser que nos den encima otro
plazo de 15 años para una solución definitiva».
Gustavo Gisbert, de la Plataforma por el Soterramiento de las Vías, ha querido agradecer que
«gente con capacidad para cambiar las cosas venga a ver esta situación, este punto negro, con
sus propios ojos». Y ha extendido su agradecimiento a Compromís, por ayudar a visibilizar el
problema y a buscar una solución. «Desde ADIF sólo nos proponen parches. Necesitamos el
soterramiento lo antes posible», concluye, a su lado, José Castillo.

Espacio Publicitario

Deja un comentario