Espacio publicitario

Durant un mes, del 15 de maig al 15 de juny, 6 alumnes del IES Rascanya-Antonio
Cañuelo han realitzat pràctiques professionals a empreses de Finlàndia, Bèlgica i França.
Oscar, Belfakir i Antonio,, han fet pràctiques a empreses de Bèlgica i Finlàndia. A Hasselt,
Bèlgica, Oscar i Belfakir, matriculats al segon curs de grau mitja d’instal·lacions
elèctriques i automàtiques, han treballat en l’empresa Electro-Solutions, dedicada a la
fabricació i instal·lació de quadres elèctrics per a obres. En Seinäjoki, Finlàndia, Antonio,
també alumne del cicle mitjà d’electricitat, ha fet pràctiques laborals a l’empresa
Talotekniikka Timonen, dedicada a les instal·lacions elèctriques en general. Per la seua
banda, Andrei, estudiant del cicle de grau mitjà d’instal·lacions Frigorífiques i
Climatització, també ha anat a Finlàndia a fer pràctiques en l’empresa de fabricació de
camions frigorífics Lumikko.
A França, Frascisco i José, estudiants dels cicles de grau mitjà d’Instal·lacions
Calorífiques i Instal·lacions Frigorífiques i Climatització han realitzat la seua formació en
les empreses Dalkia i Aneo situades a Montpellier.
Per altra part, Antonio, professor de Climatització de l’IES Rascanya ha pogut realitzar
una formació per observació (Job Shadowing) a l’institut francés Lycée Professionnel Eco
Const Bat Leonardo De Vince situat a Montpellier. Allí, ha pogut impregnar-se de la
metodologia utilitzada en les aules -taller de la formació professional francesa en el camp
de la climatització.
L’IES Rascanya compta amb una xarxa de socis col·laboradors d’instituts de formació
professional en diversos països europeus. Això permet cooperar, amb instituts europeus
homòlegs, en la recerca d’empreses per als alumnes i les formacions per observació per
al professorat als distints instituts. Amb aquestes col·laboracions, durant el present curs
escolar, també han vingut a València a realitzar pràctiques en empreses, alumnes de
diversos països europeus. Han vingut alumnes Finesos que han realitzat pràctiques a
l’empresa Biodomotica de Burjassot, també alumnes Belgues han fet la seua formació a
l’empresa Serveo, al manteniment del Campus de Burjassot i de Facultats, i per últim, els

alumnes Francesos han realitzat la seua estada formativa amb el servei de manteniment
del Bioparc i l’empresa de climatització Layre. Aquests alumnes han estat tutoritzats pel
professorat de l’IES Rascanya, igual que els alumnes Valencians han rebut suport del
professorat dels instituts europeus col·laboradors amb l’IES Rascanya quan han realitzat
les mobilitats Erasmus+ als distints països europeus.
No sols l’alumnat de cicles formatius de formació professional ha disfrutat d’una mobilitat
formativa a l’estranger, també els alumnes de 4º d’ESO han realitzat un intercanvi amb el
nostre soci italià, l’institut ITIS «Enrico Mattei» d’Urbino durant el mes de març. Dos
alumnes del nostre institut anaren a la ciutat d’Urbino, i allotjades en famílies
proporcionades pel nostre soci Italià, han assistit durant un mes a classes d’educació
secundària a l’institut ITIS «Enrico Mattei». Per altra banda, dos alumnes italians han
vingut a València, també allotjats en famílies, han assistit a classes de batxiller a l’IES
Rascanya durant l’últim trimestre.
Dos professors de biologia de l’IES Rascanya, han pogut també realitzar una formació per
observació a Urbino amb el nostre soci italià ITIS «Enrico Mattei», allí han aprés la
metodologia Italiana a l’ensenyament de secundària així com materials utilitzats, espais i
tipus d’alumnat.
Acaba el curs 2022/2023 i comença el següent, però els programes Erasmus + continuen.
Per això es requereix una gran planificació i molt de treball. Per al curs 2023/2024 ja
s’està treballant en la gestió de les noves mobilitats, per continuar un curs més amb els
intercanvis, les pràctiques en empresa i les formacions per observació per a professors.
L’IES Rascanya-Antonio Cañuelo continua la senda Europea de la internacionalització cap
a una ciutadania europea integradora que aporte experiències vitals i enriquidores a tota
la comunitat educativa.

Erasmus a Montpellier

Francisco i José, dels Cicles d’Instal·lacions Calorífiques i Instal·lacions Frigorífiques i
Climatització, han treballat a les empreses https://www.dalkia.fr/ i https://www.aneo-
energie.fr/

Erasmus a Hasselt

Belfakir i Oscar, del Cicle d’Instal·lacions Elèctriques i Automàtiques, han treballat a

l’empresa https://www.electro-solutions.be/p/home.html

Erasmus a Seinäjoki

Petru i Raul , dels cicles d’instal·lacions Frigorífiques i Climatització i Instal·lacions

Elèctriques i Automàtiques, han treballat a les empreses
https://www.lumikko.com/yhteystiedot/ i https://www.talotekniikkatimonen.fi/

Galeria de Fotos

Enllaç a vídeos realitzats pels alumnes durant la mobilitat:
https://youtu.be/F3yzB6fapgQ
https://youtu.be/WxPtPFYeljA
https://youtu.be/YYo7Cyz8Vvg
https://youtu.be/R5t4GL_qTQ8

Espacio Publicitario

Deja un comentario