Espacio publicitario

Baldoví i una delegació de Corts es reuneix a la capital de la Marina Alta amb el comité d’empresa de l’hospital denier per avaluar el bloqueig per part de Mazón del procés de retorn a la gestió pública d’ambos departaments.

8 de novembre de 2023

El portaveu de Compromís a les Corts, Joan Baldoví, i una delegació de càrrecs parlamentaris valencianistes s’han reunit este matí amb el comité d’empresa de Marina Salud a Dénia, reunió en la qual han analitzat la situació en la que queda la reversió a la gestió púlbica del departament sanitari privatitzat, bloquejada a hores d’ara pel Consell del Partit Popular i Vox.

Baldoví ha exigit al Consell dirigit per Carlos Mazón que reclame a l’empresa concessionària liquidacions pendents per valor de 130 milions per a continuar així amb el procés encetat la legislatura passada i deixe de posar entrebancs a la reversió sanitària:“El Consell ha de posar en funcionament tots els mecanismes necessaris per a que Marina Salud pague els 130 milions que ens deu per les liquidacions pendents”.

El portaveu valencianista ha criticat a més que PP i Vox s’inventen la necessitat de fer auditories per a reavaluar la reversió, quan “ja tenim prou informes que demostren que la gestió pública de la sanitat és millor, no necessitem cap auditoria nova. El PP continua gastant diners públics per a justificar que els seus amics (i familiars) de Ribera Salud continuen fent negoci a costa de la nostra salut. Que es deixen de romanços i anuncis de nous informes i auditories”.

Baldoví ha assenyalat que “el govern del PP i Vox es queda a soles. Ni sindicats, ni treballadors, ni pacients, ni els seus mateixos alcaldes estan d’acord amb la gestió privatitzada. Una gestió pública que milloraria les condicions dels treballadors ara que tenim un conveni marc consensuat amb el personal revertit en Alzira, és més senzill fer-ho amb les treballadores i treballadors de Dénia”, ha analitzat el portaveu.

Possible via judicial

Els valencianistes han arreplegat totes este demandes en una proposició no de llei que han presentat al comité d’empresa. En la reunió, per part de Compromís, han estat també el diputat portaveu de Sanitat, Carles Esteve; el diputat de la Marina Alta, Gerard Fullana; la secretaria general comarcal, María José García; i el portaveu municipal, Rafa Carrió,

Esteve ha destacat que la pròpia conselleria de Sanitat va fer un informe econòmic favorable a la reversió, fet públic el passat agost. “Estem estudiant una possible via judicial en el cas que el Consell del PP i VOX no respecte la decisió anunciada de tornar a la gestió pública directa”, ha assenyalat.

Per la seua part, Fullana ha posat en relleu que “Marina Salut ha incomplit moltes clàusules del contracte de concessió però és especialment verificable que no han construït el centre de salut de Dénia ni han ampliat el de Calp. Estes infraestructures apareixen com a part de les obligacions contractuals de l’UTE”.

Compromís exige al Consell reclamar a Marina Salud  liquidaciones pendientes por valor de 130 millones y “dejarse de cuentos” con la reversión de Dénia y Manises

Baldoví y una delegación de Corts se reúne en la capital de la Marina Alta con el comité de empresa del hospital dienense para evaluar el bloqueo por parte de Mazón del proceso de retorno a la gestión pública de ambos departamentos.

8 de noviembre de 2023

El portavoz de Compromís a las Cortes, Joan Baldoví, y una delegación de cargos parlamentarios valencianistas se han reunido esta mañana con el comité de empresa de Marina Salud en Dénia, reunión en la cual han analizado la situación en la que queda la reversión a la gestión púlbica del departamento sanitario privatizado, bloqueada a estas alturas por el Consejo del Partido Popular y Vox.

Baldoví ha exigido al Consejo dirigido por Carlos Mazón que reclame a la empresa concesionaria liquidaciones pendientes por valor de 130 millones para continuar así con el proceso comenzado la legislatura pasada y deje de poner trabas a la reversión sanitaria: “El Cononsell tiene que poner en funcionamiento todos los mecanismos necesarios para que Marina Salud pague los 130 millones que nos debe por las liquidaciones pendientes”.

El portavoz valencianista ha criticado además que PP y Vox se inventan la necesidad de hacer auditorías para reevaluar la reversión, cuando “ya tenemos bastante informes que demuestran que la gestión pública de la sanidad es mejor, no necesitamos ninguna auditoría nueva. El PP continúa gastando dinero público para justificar que sus amigos (y familiares) de Ribera Salud continúan haciendo negocio a expensas de nuestra salud. Que se dejen de cuentos y anuncios de nuevos informes y auditorías”.

Baldoví ha señalado que “el gobierno del PP y Vox se queda a solas. Ni sindicatos, ni trabajadores, ni pacientes, ni sus mismos alcaldes están de acuerdo con la gestión privatizada. Una gestión pública que mejoraría las condiciones de los trabajadores ahora que tenemos un convenio marco consensuado con el personal revertido en Alzira, es más sencillo hacerlo con las trabajadoras y trabajadores de Dénia”, ha analizado el portavoz.

Posible vía judicial

Los valencianistas han recogido todas estas demandas en una proposición no de ley registrada en Les Corts y que han presentado al comité de empresa. En la reunión, por parte de Compromís, han estado también el diputado portavoz de Sanidad, Carles Esteve; el diputado de la Marina Alta, Gerard Fullana; la secretaría general comarcal, María José García; y el portavoz municipal, Rafa Carrió,

Esteve ha destacado que la propia consellería de Sanidad hizo un informe económico favorable a la reversión, hecho público el pasado agosto. “Estamos estudiando una posible vía judicial en el supuesto de que el Consell del PP y VOX no respete la decisión anunciada de volver a la gestión pública directa”, ha señalado.

Por su parte, Fullana ha puesto de relieve que “Marina Salut ha incumplido muchas cláusulas del contrato de concesión, pero es especialmente comprobable que no han construido el centro de salud de Dénia ni han ampliado el de Calp. Estas infraestructuras aparecen como parte de las obligaciones contractuales de la UTE y no están”.

DECLARACIONS GARCIA + FULLANA
DECLARACIONS ESTEVE + BALDOVI
Espacio Publicitario

Deja un comentario