Espacio publicitario

Paterna, 28 de febrer de 2024

Un grup de pensionistes es va congregar enfront del Centre de Salut Clot de Joan de Paterna en suport a les conclusions emanades de la I Trobada de Dones Pensionistes a nivell estatal, organitzat per la Comissió Dona de COESPE els dies 23 i 24 de febrer, amb la participació activa de representants de Paterna.

El propòsit primordial d’esta trobada va ser proporcionar un espai per a l’anàlisi i el debat sobre la situació de les dones pensionistes, així com per a visibilitzar la precària condició en la qual moltes d’elles es troben.

Les demandes plantejades per les dones pensionistes són les següents:

Augment de la pensió mínima fins a equiparar-la amb el salari mínim interprofessional (SMI), aconseguint així el 60% del salari mitjà.

Concessió de les pensions de viduïtat aplicant el 100% de la base reguladora corresponent a la persona morta.

Erradicació de la bretxa de gènere en les pensions públiques mitjançant mesures estructurals en els àmbits laboral, econòmic, social i cultural.

Reversió de les reformes que han endurit les condicions de jubilació.

Extensió del complement de bretxa de gènere a totes les dones pensionistes, incloent-hi aquelles jubilades amb anterioritat a febrer de 2021, així com les perceptores de pagues no contributives i jubilades anticipades.

Establiment dels 60 anys com a edat ordinària de jubilació i reducció a 10 anys cotitzats com el mínim exigit per a accedir a una pensió contributiva.

La I Trobada de Dones Pensionistes a nivell estatal, organitzat per la Comissió de la Dona de COESPE els dies 23 i 24 de febrer a Madrid, va tindre com a objectiu fonamental proporcionar un espai per a l’anàlisi i el debat sobre la situació de les dones pensionistes, així com per a visibilitzar la precària situació en la qual moltes d’elles es troben.

El propòsit d’estos dos dies de mobilització és aconseguir la visibilització i el reconeixement del treball de cures realitzat per les dones. És essencial que el temps dedicat a estes tasques, així com a altres treballs com el camp, tèxtil, i la neteja, entre altres, siga reconegut en les pensions. Per això, les ponències centrals de la trobada van abordar temes com les cures, la viduïtat, la pensió no contributiva, els complements mínims de pensió, així com els complements de bretxa de gènere.

Les organitzadores d’esta trobada estatal denuncien la marcada bretxa de gènere en les pensions que afecta les dones, i reclamen canvis fonamentals per a posar fi a esta discriminació, que condemna a la pobresa a desenes de milers de dones, especialment a les d’edat avançada. Per consegüent, exigixen la implementació de mesures estructurals en els àmbits laboral, econòmic, social i cultural.

Espacio Publicitario

Deja un comentario