EMPODEREM MASSAMAGRELL I ELS PRESSUPOSTOS DE 2017

0
49
Espacio publicitario

El Pressupost 2017 de l’Ajuntament de Massamagrell, és el document en el qual s’arrepleguen les previsions d’ingressos i despeses per a l’any 2017. Totes les Entitats locals estan obligades a aprovar el pressupost d’un any en l’últim trimestre de l’any anterior. D’aquesta forma les Entitats locals a 1 de gener de cada any han de tindre el seu pressupost aprovat. No obstant açò, si en començar l’any no s’haguera aprovat el pressupost, la normativa estableix que es prorrogaran automàticament els pressupostos de l’any anterior.

Els passos per a l’aprovació són: 1) El ple de l´Ajuntament de Massamagrell aprova el pressupost inicialment. 2) S’exposa al públic, previ anunci en el butlletí oficial per quinze dies, durant els quals els interessats podran examinar-los i presentar reclamacions davant el ple. 3) El pressupost es considerarà definitivament aprovat si durant aqueix termini no s’han presentat reclamacions; en cas contrari, el ple disposarà d’un termini d’un mes per a resoldre-les. 4) Una vegada aprovat definitivament, és publicat en el butlletí oficial de la província i el de la corporació, si ho tingués. A més es remetrà còpia a l’Administració de l’Estat i a la corresponent comunitat autònoma.

Aquest dimecres passat va tindre lloc la celebració del Ple on entre d´altres es va sotmetre a votació el “DICTAMEN DE LA COMISIÓ D´HISSENDA I DE PRESSUPOSTOS RELATIVU A LA APROBACIÓ DE LA PLANTILLA I PRESSUPOSTOS DE 2017”. Aquests pressupostos del any 2017, encara no son els d´EMPODEREM MASSAMAGRELL perquè convé recordar que els pressupostos els redacta l´Equip de Govern del qual no formem part. Encara i aixó, hem aportat le nostres propostes i estem satisfets per que se incloguen majoritàriament i per això els hem recolzat, perquè entenem que els pressupostos no poden ser mai, una lluita política de “regnes, califats on cadascú agrana cap a la seua delegació o partit politic convertint en una “guerra” de poder, el que hauria de ser un l´objectiu que no eés un altre que atendre a  les necessitats reials del municipi i de les seues veïnes i veïns.

Els pressupostos tampoc poden convertir-se en una exhibició de “força” mal entesa per part de l´Equip de Govern que no pot pretendre governar en minoria com si s’estigués en majoria. La ciutadania ja ens va dir fa quasi dos anys que per a aprovar aquests pressupostos caldria arribar a acords amb algun/s dels Grups Politics de l´o posició. Cal afegir també que cap d´aquestos grups, recolzarà cap pressupost que considere que no cobreix les necessitats reials de Massamagrell.

Per tot acó, Empoderem, lluny de les lluites partidistes, ha posat damunt la taula, les que creiem que són part de les necessitats de Massamagrell: i hem treballat perquè s’incloguerenn amb raonaments, arguments i bones negociacions. Les imposicions li les deixem a uns altres.

Les nostres no són les propostes d’un grup polític. Sorgeixen del treball, de les aportacions, del estudi i del esforç de moltes persones que s’han acostat a nosaltres perquè fem de vehicle de comunicació i després han estat consensuades; perquè la nostra lleialtat, es cap a la ciutadania de Massamagrell.

Nosaltres estem molt lluny d’eixos grups polítics “que van traicionar als seus pobles“; nosaltres estem molt satisfets, perquè les nostres propostes se centren, principalment, en l’increment de partides pressupostàries de l’àrea de Serveis Socials. En aquest sentit, per a nosaltres és fonamental proporcionar al col·lectiu de persones amb diversitat funcional de Massamagrell, un suport social integral través d’activitats de sensibilització, d’oci, temps lliure, i amb el treball amb l’associació ADISMA.

De la mateixa manera, apostem per millorar la qualitat de vida de les persones majors, potenciant la seua participació i integració a través d’activitats socioculturals, ocupacionals, artístiques i recreatives, que els ajuden a mantindre un envelliment actiu i previndre situacions de deteriorament físic i/o cognitiu.

Hem sol·licitat l’augment del pressupost per a l’Escola de la Saviesa, un projecte que ja presentàrem en els pressupostos de 2016 i que a penes es va iniciar amb uns tímids passos a finals de l’any passat.

Esperem que en el 2017 es porte a terme finalment, tal com ha sigut concebut aquest projecte d´Empoderem . A més de molts altres beneficis, amb la seua realització s’aconseguiria posar en valor la saviesa dels nostres majors, i per què no, la dels nostres xiquets i jóvens; de manera que entre ambdues dos generacions es produïsca la transmissió i l´intercanvi de coneixements i experiències, fomentant relacions intergeneracionals i ajudant a eliminar els estereotips negatius cap a la vellesa que lamentablement existeixen en la nostra societat.

També hem demanat l’augment de l’Ajuda Escolar per a facilitar al nombre més gran possible de famílies, que es troben en pitjors condicions econòmiques, fer front als gastos d’ensenyament.
En l’àrea de Joventut, hem proposat l’adequació d’un “Espai Jove”, ja que creiem que resulta d’obligat compliment que “TOTS” els joves de Massamagrell compten amb un espai propi en el què puguen trobar-se i on se’ls proporcionen recursos d’oci alternatius.

Respecte als “Equipaments Municipals”, havíem plantejat un important augment en la partida d’Inversions en Parcs i Jardins, per a augmentar i millorar alguns parcs del municipi, que finalment no ha sigut considerada (totalmente) per l´Equip de Govern; almenys si hem aconseguit un augment en aquesta partida. Per a Empoderem els parcs són elements clau per a mantindre una bona qualitat de vida i considerem que hi ha parcs infantils en Massamagrell molt millorables en quant a l’espai disponible, zones verdes o equipaments. No ens donem per vençuts i continuarem insistint en aquest plantejament.

En l’Àrea de “Participació Ciutadana” la nostra proposta, finalment, no ha sigut tampoc acceptada per l’Equip de Govern. Des del nostre Grup Municipal continuem defensant que la dotació en Participació Ciutadana hauria d’haver-se centrat en “Inversions i no en Despesa Corrent”. No obstant això, des d’Empoderem donarem un marge de confiança a l’Equip de Govern, ja que pareix que per fi començaran a donar-se els primers passos per a institucionalitzar de forma efectiva la Participació Ciutadana a Massamagrell.

Per finalitzar volem subratllar que aquest marge que hui oferim amb el nostre vot a favor de l’aprovació del pressupost, és un marge molt xicotet de  lleialtat cap al Equip de Govern. I açò perquè tota la nostra lleialtat és cap a tota la ciutadania de Massamagrell, independentment de les seues simpaties, pensaments o afinitats polítiques.

Resumint: Aquest vot es un vot a favor de la nostra ciutadania en Serveis Socials, Educació, Sanitat, Igualtat, Participació Ciutadana, Agricultura, Medi Ambient, Joventut, Esports, Comerç i en les Festes de Massamagrell, entre altres àrees.

En “Empoderem Massamagrell” seguirem treballant, perquè:
Suficient, Mai Es Ni Serà Prou!

INFORMACIÓ PRESSUPOSTÀRIA DE MASSAMAGRELL:
https://drive.google.com/drive/folders/0B6FCcLOrsWkOfmVpR0VUUDlhZFpJYVZrV1NaMTFhbE1ITVVkUmt6cnFuZG1EZTlBcFNtdTg?usp=sharing

Espacio Publicitario

Deja un comentario