Espacio publicitario

La coalició Compromís ha remés una carta a la Casa Reial en què reclama que, en la visita oficial a la ciutat de Benidorm de SSMM els Reis, anunciada per al proper 3 de juliol, els monarques s’atenguen a la realitat d’eixa comarca turística i entre les seues activitats incloguen una reunió amb el col·lectiu de cambreres de pis, ‘Les Kellys’, per conèixer la situació de precarietat que pateixen.

En la missiva, signada per les portaveus de Compromís, Mónica Oltra, Joan Ribó, Àgueda Micó i Cristina Rodríguez, s’assenyala que “aquesta formació política ha tingut coneixement per la premsa de la intenció de realitzar una visita oficial de SS MM els Reis el proper 3 de juliol a la ciutat de Benidorm emmarcada en la gira pels diferents territoris per conèixer les conseqüències de la COVID19, en aquesta informació se citava la possibilitat que SAR es reunís amb empresaris del sector turístic”.

Atès que la ciutat de Benidorm es troba en una de les comarques amb major taxa de pobresa del nostre territori i perquè el cap de l’Estat puga conèixer més de prop les conseqüències reals de la crisi de la COVID19, venim a proposar-los que aquest es reuisca també amb la Associació de les les Kellys de Benidorm; la passada setmana ja van comparèixer a la Comissió per a la reconstrucció de Congrés dels Diputats en què van explicar com aquest col·lectiu de dones és dels que més està patint els estralls de la crisi que s’ajunta amb la precarietat endèmica que pateixen amb baixos salaris, malalties cronificades i sobrecàrrega en les jornades de treball”.

Per tot això li sol·licitem tinguin a bé reunir-se amb els seus representants en aquest viatge oficial i que això ajude a visibilitzar la seua situación”, conclou la comunicación enviada per Compromís a la Casa Reial.

Compromís reclama a Felipe VI que se reúna con las Kellys en su próxima visita a Benidorm

La coalición Compromís ha remitido una carta a la Casa Real en la que reclama que, en la visita oficial a la ciudad de Benidorm de SSMM los Reyes anunciada para el próximo 3 de julio, los monarcas atiendan a la realidad de esa comarca turística y entre sus actividades incluyan una reunión con el colectivo de camareras de piso, ‘Las Kellys’, para conocer la situación de precariedad que sufren.

En la misiva, firmada por las portavoces de Compromís, Mónica Oltra, Joan Ribó, Àgueda Micó y Cristina Rodríguez, se señala que “esta formación política ha tenido conocimiento por la prensa de la intención de realizar una visita oficial de SS MM los Reyes el próximo 3 de julio a la ciudad de Benidorm enmarcada en la gira por los diferentes territorios para conocer las consecuencias de la COVID19, en dicha información se citaba la posibilidad de que S A R se reuniera con empresarios del sector turístico”.

Dado que la ciudad de Benidorm se encuentra en una de las comarcas con mayor tasa de pobreza de nuestro territorio y para que el Jefe del Estado pueda conocer más de cerca las consecuencias reales de la crisis de la COVID19, venimos a proponerles que este se reúna también con la Asociación de las Las Kellys de Benidorm; la pasada semana ya comparecieron en la Comisión para la reconstrucción del Congreso de los Diputados en la que explicaron cómo este colectivo de gente es de los que más está sufriendo los estragos de la crisis que se junta con la precariedad endémica que sufren con bajos salarios, enfermedades cronificadas y sobrecarga en las jornadas de trabajo”.

Por todo ello le solicitamos tengan a bien reunirse con sus representantes en dicho viaje oficial y que esto ayude a visibilizar su situación”, concluye la comunicación enviada por Compromís en la Casa Real.

[COMPROMÍS] CARTA VISITA A BENIDORM

Espacio Publicitario

Deja un comentario