Espacio publicitario

la Coordinadora d’Associacions per la Memòria Democràtica del País Valencià ens
felicitem pel merescut reconeixement dels premis 9 d’Octubre atorgats per la Generalitat
amb l’Alta Distinció, al poble valencià per l’esforç mantingut per a combatre la pandèmia,
així com les Distincions a 13 col·lectius com els de sanitat, ensenyament, entitats socials de
solidaritat i altres serveis essencials. Al mateix temps que ens solidaritzem amb les seues
reivindicacions davant l’actual situació, com per exemple les de sanitat que reclamen
major inversió pública en recursos humans, materials i d’assistència primària, després de
tants anys de retallades i falta d’inversió en la sanitat pública.
Així mateix volem agrair el suport de tantes institucions públiques, com la
Conselleria de Participació, Transparència, Cooperació i Qualitat Democràtica, de molts
ajuntaments com el de València, la Diputació, Instituts d’Ensenyament Secundari, el món
acadèmic universitari, associacions memorialistes i republicanes i ciutadanes i ciutadans
d’aquest país, a la nostra proposta de nominació als premis del doctor Vicent Gabarda
Cebellán als Premis 9 d’Octubre. Suport què constitueix, en si mateix, el millor guardó per
la seua gran contribució a la recuperació de la Memòria Democràtica, i molt concretament
en la recuperació de la identitat personal d’un total de 4.714 persones assassinades,
afusellades, en la repressió franquista de la interminable postguerra i tota la seua activitat.
Aquesta candidatura que havíem presentat, a més no era tan sols en reconeixement
a la seua meritòria labor i trajectòria, si no al mateix temps a tots els milers d’assassinats
en les paredasses de la nostra terra i a totes la víctimes de tortures i presó en la lluita per
les Llibertats Democràtiques, els Drets Humans, la Justícia i la defensa de la República. Per
la Veritat, la Justícia i la Reparació.
Al temps, volem manifestar que mantenim la seua candidatura per a la pròxima
edició d’aquests premis, en la seguretat que la seua labor i el que representa serà
premiada.
A València, a 7 d’octubre de 2020
El Consell Directiu de la Coordinadora d’Associacions per la Memòria Democràtica del País
Valencià.

www.memoriademocratica-pv.org
info@memoriademocratica-pv.org
@CAMDEpv.

 

COMUNICADO ANTE LOS PREMIOS 9 D’OCTUBRE

la Coordinadora de Asociaciones por la Memoria Democrática del País Valenciano
nos felicitamos por el merecido reconocimiento de los premios 9 de Octubre otorgados por
la Generalitat con la Alta Distinción, al pueblo valenciano por el esfuerzo mantenido para
combatir la pandemia, así como las Distinciones a 13 colectivos como los de sanidad,
enseñanza, entidades sociales de solidaridad y otros servicios esenciales. Al tiempo que
nos solidarizamos con sus reivindicaciones ante la actual situación, como por ejemplo las
de sanidad que reclaman mayor inversión pública en recursos humanos, materiales y de
asistencia primaria, tras tantos años de recortes y falta de inversión en la sanidad pública.
Asimismo queremos agradecer el apoyo de tantas instituciones públicas, como la
Consellería de Participación, Transparencia, Cooperación y Calidad Democrática, de
muchos ayuntamientos como el de València, la Diputación, Institutos de Enseñanza
Secundaria, el mundo académico, asociaciones memorialistas y republicanas y ciudadanas
y ciudadanos de este país, a nuestra propuesta de nominación a los premios del doctor
Vicente Gabarda Cebellán a los Premios 9 de Octubre. Cuyo apoyo constituye, es si mismo,
el mejor galardón por su gran contribución a la recuperación de la Memoria Democrática, y
muy concretamente en la recuperación de la identidad personal de un total de 4.714
personas asesinadas, fusiladas, en la represión franquista de la interminable posguerra y a
toda su actividad.
Esta candidatura que habíamos presentado, además no era tan solo en
reconocimiento a su meritoria labor y trayectoria, si no al mismo tiempo a todos los miles
de asesinados en los paredones de nuestra tierra y a todas la víctimas de torturas y prisión
en la lucha por las Libertades Democráticas, los Derechos Humanos, la Justicia y la defensa
de la República. Por la Verdad, la Justicia y la Reparación.
Al tiempo, queremos manifestar que mantenemos su candidatura para la próxima
edición de estos premios, en la seguridad de que su labor y lo que representa será
premiada.
En València, a 7 de octubre de 2020
El Consejo Directivo de la Coordinadora de Asociaciones por la Memoria Democrática del
País Valenciano.
www.memoriademocratica-pv.org
info@memoriademocratica-pv.org
@CAMDEpv.

Espacio Publicitario

Deja un comentario