Espacio publicitario

Els projectes de l’Ajuntament per captar fons europeu no preveuen
la rehabilitació d’habitatges del Centre
Traslladarem a totes les forces representades a l’Ajuntament d’Alcoi
la imperiosa necessitat de redactar un projecte global

Les darreres setmanes, mitjans de comunicació d’àmbit estatal, autonòmic i local es
fan ressò dels projectes urbanístics que la Generalitat Valenciana, a través del
Govern d’Espanya, presentarà per tal de buscar finançament europeu. Amb certa
expectació les Associacions de Veïnes i Veïns del Centre Històric d’Alcoi
esperàvem de les nostres administracions, per fi, un pla integral de
rehabilitació d’un barri declarat Bé d’Interès Cultural des de fa dècades i que
es troba en una, diguem-ne, delicada situació, per no ser més explícits i ferir
sensibilitats.
Des de gener de 2020, amb les greus conseqüències que va tenir el pas de la DANA
Glòria, s’ha fet evident (si no ho era ja abans) que el cor de la nostra ciutat
necessita d’una intervenció urgent, global i decidida. Venim alertant, allà on
ens escolten i els representants municipals en són ben conscients, que la situació
de molts edificis requereix de la intervenció de l’administració o cauran en
breu. L’estat de conservació, les cases deshabitades, l’ús com a segons residències, la
dificultat de localitzar molts dels propietaris, els solars,…. fan imprescindible que no
es deixe sols als residents davant la responsabilitat d’una envergadura que no
poden assumir.
Doncs bé, ara ens hem assabentat que l’Ajuntament d’Alcoi ha preparat un
total de 40 projectes per tal de captar aquests fons als propers anys i,
malauradament, pel que fa a “l’agenda urbana” no hi ha cap projecte específic per
al Centre, més enllà de la rehabilitació del Pont de Sant Jordi. I, a més, no hi ha cap projecte de rehabilitació de vivendes del Centre, però si hi ha d’altres
barris.
No volem dir, ni molt menys, que aquests, i d’altres, no siguen projectes
imprescindibles. Però no podem entendre que el Centre siga, una vegada més,
el gran oblidat. Ni tan sols projectes anunciats com ara el del Partidor o la
rehabilitació de les façanes del Barri La Sang estan al document.
Més enllà de la conjuntura actual, açò posa de manifest que no existeix projecte de
recuperació, rehabilitació i revitalització del Centre. Que, insistim, no és
possible sense millorar les cases dels actuals residents, més enllà de peatonalitzacions
i reurbanitzacions de carrers. I, el que és encara més preocupant, no ha existit mai.
No és un problema nou, i no responsabilitzem únicament a l’actual
administració municipal. Es que cap ni una, ni tan sols, ha redactat un
projecte integral.
Per això, pensem que és ARA O MAI, donada la conjuntura i l’arribada de recursos
europeus. I amb aquesta finalitat traslladarem a totes les forces representades a
l’Ajuntament d’Alcoi la imperiosa necessitat de redactar un projecte global per
buscar els recursos que ens puguen permetre salvar el que ens queda de
Centre.

Alcoi, a 15 de juny de 2021

Espacio Publicitario

Deja un comentario