Espacio publicitario

L’assumpte ocuparà un terç dels punts previstos en l’última sessió plenària de l’ens provincial alacantí.

Compromís incidirà en la seua denúncia a fiscalia en la seua acusació de falsedat documental contra Eduardo Dolón, vicepresident de la institució i portaveu de Carlos Mazón en aquesta, en considerar que va enganyar a la Intervenció fins a sis  ocasions per a donar aparença de legalitat al traspàs de 446.000 euros des de la institució al partit entre 2015 i 2018.

27 de juliol de 2021

La negativa del Partit Popular de Carlos Mazón de no presentar la totalitat de factures que acrediten la despesa correcta per part del seu grup de 446.000 euros entre 2015 i 2018 continua posant a la Diputació d’Alacant sota el focus de la sospita.

Aquest dimecres la institució provincial debatrà en ple fins a nou punts de l’ordre del dia, un terç del total, relacionats amb un assumpte que cueja des de 2015 i que la setmana passada va viure un nou episodi després de conèixer-se el resultat de l’auditoria il·legal contractada a dit per Mazón per a no haver de presentar la totalitat de la facturació com sí que va fer la resta de partits amb representació institucional durant la passada legislatura.

Aquesta auditoria, segons el parer de Compromís, demostra el fet que  el vicepresident de la institució i alcalde de Torrevella del PP, Eduardo Dolón, va certificar irregularment fins a sis ocasiones documents per a justificar que els diners ingressats al partit eren d’una despesa vinculada a l’acció delos diputats de la institució alacantina, quantitat que ha servit per a finançar -entre diverses partides- fins a un 99,58% les despeses del partit (anualitat del 2016) o menjars no justificats al llarg de tres anys per valor de, aproximadament, 28.000 euros.

Compromís sumarà els resultats de l’auditoria a la seua denúncia davant la Fiscalia Anticorrupció, que s’ha resolt amb la conclusió que tant PP com PSOE havien de reintegrar en les arques públiques un total de 61.000 euros (46.000 euros del PP i 15.000 del PSOE) ingressats en els comptes del seu partit.

“Són quatre anys d’una fugida cap endavant del PP que no sols és un greuge comparatiu amb la resta de les formacions sinó una irregularitat flagrant en el marc del finançament dels partits. Després de dos anys negant tot i amenaçant amb denúncies a l’oposició, Carlos Mazón s’emporta per davant la poca credibilitat que li quedava al PP d’Alacant i, el més preocupant, sense importar-li la degradació que està patint el funcionariat al qual usen com a parapet per a justificar un tracte de privilegis que no es concedeix a cap associació, partit o entitat municipal”, ha considerat el portaveu valencianista en l’ens provincial, Gerard Fullana. 

La financiación irregular del PP marcará el último pleno de la Diputación de Alicante

El asunto ocupará un tercio de los puntos previstos en la última sesión plenaria del ente provincial alicantino.

Compromís incidirá en su denuncia a fiscalía en su acusación de falsedad documental contra Eduardo Dolón, vicepresidente de la institución y portavoz de Mazón en la misma, al considerar que engañó a la Intervención hasta en seis ocasiones para dar apariencia de legalidad al traspaso de 446.000 euros desde la institución al partido entre 2015 y 2018.

27 de julio de 2021

La negativa del Partido Popular de Carlos Mazón de no presentar la totalidad de facturas que acrediten el gasto correcto por parte de su grupo de 446.000 euros entre 2015 y 2018 sigue poniendo a la Diputación de Alicante bajo el foco de la sospecha.

Este miércoles la institución provincial debatirá en pleno hasta nueve puntos del orden del día, un tercio del total, relacionados con un asunto que colea desde 2015 y que la semana pasada vivió un nuevo episodio tras conocerse el resultado de la auditoria ilegal contratada a dedo por Mazón para no tener que presentar la totalidad de la facturación como sí hicieron el resto de partidos con representación institucional durante la pasada legislatura.

Dicha auditoria, a juicio de Compromís, demuestra que el vicepresidente de la institución y alcalde de Torrevieja del PP, Eduardo Dolón, certificó irregularmente hasta en seis ocasiones documentos para justificar que el dinero ingresado al partido era un gasto vinculado a la acción de los diputados de la institución alicantina, cantidad que ha servido para financiar -entre varias partidas- hasta en un 99,58% los gastos del partido (anualidad del 2016) o comidas no justificadas a lo largo de tres años por valor de, aproximadamente, 28.000 euros.

Compromís sumará los resultados de la auditoría a su denuncia ante la Fiscalía Anticorrupción, que se ha resuelto con la conclusión de que tanto PP como PSOE debían reintegrar en las arcas públicas un total de 61.000 euros (46.000 euros del

PP y 15.000 del PSOE) ingresados en las cuentas de su partido.

“Son cuatro años de una huida hacia adelante del PP que no solo es un agravio comparativo con el resto de las formaciones sino una irregularidad flagrante en el marco de la financiación de los partidos. Tras dos años negando todo y amenazando con denuncias a la oposición, Carlos Mazón se lleva por delante la poca credibilidad que le quedaba al PP de Alicante y, lo más preocupante, sin importarle la degradación que está sufriendo el funcionariado al que usan como parapeto para justificar un trato de privilegios que no se concede a ninguna asociación, partido o entidad municipal”, ha considerado el portavoz valencianista en el ente provincial, Gerard Fullana. 

Espacio Publicitario

Deja un comentario